Argumente pentru o educație teantropică

De | 2023-09-29T17:24:16+00:00 29 septembrie 2023|

Educația actuală e superficială, teoretică și lipsită de omenie. Ea pregătește pentru a conduce afaceri, pentru a realiza diferite sarcini, pentru a dobîndi o profesie și un loc de muncă, dar nu pregătește pentru a vorbi despre noi înșine și despre dobîndirea asemănării cu Tatăl creator. Educația teantropică propune un curriculum ortodox și o metodologie educațională ortodoxă adecvată; ea aprinde și hrănește zelul pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele, cultivă sămînța autocunoașterii și a discernămîntului, conducînd spre o înțelegere inspirată a lumii, punînd o bază solidă pentru vocația viitoare a copiilor.

Cu sau fără noroc

De | 2023-09-29T17:18:34+00:00 29 septembrie 2023|

De origine slavă, cuvântul „noroc” desemnează fie destinul favorabil al individului, fie șansa care se ivește, la un moment dat, în viața acestuia. Articolul aduce în prim-plan câteva dintre credințele și superstițiile autohtone privitoare la relația care se stabilește între om și noroc.

Călători și naturaliști transilvăneni sub imperiul exotismului Începuturile colecționismului românesc și interesul pentru obiectele de artă extrem-orientală

De | 2023-09-29T17:15:30+00:00 29 septembrie 2023|

Odată cu deschiderea culturilor extrem-orientale către civilizatiile occidentului european interesul pentru aceste lumi îndepartate apare și în rândurile elitelor românești. Printre primii care și-au manifestat interesul s-au numărat deopotrivă medici naturaliști transilvăneni care au avut ocazia de a călători în aceste zone îndepărtate cît și aristocrați și artiști români care trăiau și activau în Parisul devenit capitala mondială a japonismului.Cheile Juncului sunt niște chei scurte dar pitorești pe pârâul cu același nume din localitatea Dumbrava de Jos, comuna Ribița, niște chei prin care David Gheorghe trecea adesea. Toate întâmplările legate de David Gheorghe-vâlva lupilor, pe care le-am inclus în reportajul de drumeție, sunt culese de la consătenii săi, care spun că exact așa s-au întâmplat lucrurile.

În Vârteşcă, pe urmele vâlvei lupilor

De | 2023-09-29T21:57:31+00:00 29 septembrie 2023|

David Gheorghe a fost un locuitor al satului Dumbrava de Jos, comuna Ribița, județul Hunedoara, decedat prin anul 2006, în vârstă de aprox. 85 de ani. I se mai spunea Buzgaru sau Gigel. În toată zona era cunoscut ca vâlvă a lupilor. Conform vechilor credințe populare, există persoane care se nasc cu căiță (o pieliță sau escrescență pe cap) sau cu coadă (câteva vertebre în plus). Aceștia sunt denumiți vâlve sau moroi și au puteri nelimitate: să se transforme în diverse animale, să ia multiple înfățișări, să se deplaseze prin aer cu viteze mari, să fure laptele vacilor, să îmbolnăvească animalele din gospodărie, etc. Despre vâlva lupilor se credea că este conducătorul haitelor de lupi, spunându-le când și unde să atace. Beneficia bineînțeles de multe alte „puteri” și de temut de consăteni, iar renumele i se dusese în toată zona Bradului. Cheile Juncului sunt niște chei scurte dar pitorești pe pârâul cu același nume din localitatea Dumbrava de Jos, comuna Ribița, niște chei prin care David Gheorghe trecea adesea. Toate întâmplările legate de David Gheorghe-vâlva lupilor, pe care le-am inclus în reportajul de drumeție, sunt culese de la consătenii săi, care spun că exact așa s-au întâmplat lucrurile.

O contribuție hagiografică: Sfîntul Sfințit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

De | 2023-09-29T16:51:43+00:00 29 septembrie 2023|

Sergiu Ciocârlan înfățișează viața Sfîntului Sfințit Mucenic Ipatie, făcătorul de minuni, episcopul Gangrei, pomenit în calendarul ortodox la 31 mărțișor. A fost unul dintre sfinții participanți la primul sinod organizat la Niceea în 325, în timpul domniei înțeleptului împărat Constantin. În timpul vieții și după moartea sa martirică asemănătoare cu a Sfîntului arhidiacon Ștefan, a săvîrșit minuni: vindecări, îndreptarea ereticilor, ajutorarea săracilor.

„Casa Gaie” – un loc, o casă și peste 170 de ani de povești, trăiri și amintiri

De | 2023-09-29T16:40:30+00:00 29 septembrie 2023|

Povestea „Casei Gaie” începe cu mai bine de 170 de ani în localitatea Bozânta Mare, județul Maramureș. Specifică zonei etnografice Chioar, aceasta a fost construită în anul 1847, având un rol extrem de important în comunitate. Pe lângă generațiile care s-au născut, au copilărit și au crescut acolo, casa a fost folosită de către comunitate atât ca școală, cât și ca lăcaș de cult, în momentul în care biserica din sat a ars.

Lucian Blaga. Răscolitoare și duioase aduceri-aminte

De | 2023-09-29T16:32:10+00:00 29 septembrie 2023|

Sub albastrul imens al cerului, cu un deal uriaș în spate, deal cu apa și lunca Sebeșului la poale, pare a sugera acel spațiu mioritic, născut din ondulația deal-vale din gândirea sa filozofică, reflectată atât de pregnant în matricea stilistică a spiritualității noastre.

Adevărul despre Burebista

De | 2023-09-29T16:22:15+00:00 29 septembrie 2023|

Datorită unei politici nesăbuite de la noi, dar mai degrabă una minuțios gândită, istoria noastră străveche rămâne intenționat necercetată. In articolul de față, autorul arată că există o politică de escamotare a adevărului prin traducerea eronată a textului lui Strabon referitor la Burebista. Pentru edificare, în acest articol, textul original este reconsiderat și tradus corect, în care se arată că regele dac a fost detronat, nu ucis. Nu există în textele antice vreo asociere directă între moartea lui Caesar și cea a lui Burebista, așa cum face istoriografia românească.

Shortcut interuman – de la „dumneavoastră” la „tu”

De | 2023-06-21T08:47:36+00:00 21 iunie 2023|

În spatele fiecărui gest firesc de politețe, se ascund principii stabilite de-a lungul timpului. Ele reglează relațiile dintre indivizi, instituind o distanță bine înțeleasă, acceptată, pentru a valida calitățile fiecăruia. În societatea contemporană, politețea pare să fie pe cale de dispariție – tutuiala s-a generalizat instituind un raport bazat pe acceptarea celuilalt ca fiind „amic” de-ai noștri, indiferent de context.

Diana Chibac, Portul popular din Bucovina

De | 2023-06-21T16:54:40+00:00 21 iunie 2023|

Portul popular din Bucovina scris de Diana Chibac abundă în false etimologii. Am propus aici un scurt exercițiu etimologic în speranța că, prin tinerii filologi, adevărul științific asupra originii limbii române va răzbi la lumină în cele din urmă.

Un sat din voievodatul Bărăganului

De | 2023-06-21T20:32:18+00:00 20 iunie 2023|

Două veacuri de atestare documentară a unui sat în câmpia Bărăganului, Sudiți, Ialomița. Clima aspră lasă doar ierburile mărunte și nepretențioase să se dezvolte în arșița câmpiei. Cum de oamenii au întemeiat sălașuri în asemenea condiții? Cât de grea a fost viața în Ardeal, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, ca oamenii să-și ia lumea în cap? Mai mare a fost nevoia de păstrare a limbii și credinței strămoșești decât bogăția câmpurilor și a dealurilor! Bejenari peste munți, cu cățel și purcel, ciobanii ardeleni „au descălecat”, precum voievozii de altădată, întemeind sate și păstrând vie flacăra milenară a neamului!

Studiul Boierilor din satul Veneția de Jos (Țara Făgărașului – continuare) – Partea 4

De | 2023-06-20T20:26:31+00:00 20 iunie 2023|

O istorie uitată este cea a micii nobilimi românești din Țara Făgărașului. În acest articol, ultimul din cele patru articole serie, ne vom concentra atenția pe urmele lăsate de aceștia în satul Veneția de Jos, vizionând imagini cu blazoane, diplome de înnobilare și vom cunoaște mai multe despre Muzeul Boierilor Veneției Făgărașului

În raiul dintre Bulzuri

De | 2023-06-21T08:35:02+00:00 20 iunie 2023|

Stai călătorule țintuit locului și te minunezi prin ce locuri și-au putut oamenii cândva duce traiul. Și te mai minunezi încă o dată, știind că Tomnatecul și Juncul, și Blăjeniul, și Dupăpiatra, și Ribicioara, și Bulzeștiul au fost cândva satele cele mai populate și mai bogate ale zonei, ale Zarandului de Munte, adică cele aflate departe de „drumul mare”, cele așezate în locuri total inospitaliere și improprii traiului după regulile de astăzi, la o altitudine situată între 700 și 1000 de metri. Și totuși, râpele, coastele, culmile, văile adânci, stenii de piatră, pe toate, prin muncă îndârjită, oamenii le-au transformat în adevărate grădini ale raiului. Până departe, sub Găina, din mareea verde țâșnesc peste tot, ca niște flăcări albe, coroanele înflorite ale cireșilor, rămășițe gingașe și încă pline de rod ale livezilor de altădată. Între Bulzul Mic și Bulzul Mare al Tomnatecului, în trecut, a existat un cătun de vreo 25-30 de case, care intra în componența satului Tomnatecul de Sus, unul dintre satele mari ce-și risipeau casele pe culmile și coastele dealurilor de la poalele Muntelui Găina. Astăzi, din cătunul respectiv, au mai rămas pentru scurtă vreme în picioare, doar două case. Sălbăticia s-a înstăpânit peste toată această vatră veche de locuire.
Bulz (regionalism) – aici, cu sensul de cocoașă țuguiată de piatră calcaroasă, parțial împădurită.

Cămașa tradițională de pe Valea Lăpușului – măiestrie transformată în artă

De | 2023-06-20T19:18:31+00:00 20 iunie 2023|

„Cămeșa cu ciupag” reprezintă elementul definitoriu al portului tradițional din zona etnografică Lăpuș, dar și măiestria femeilor din satele de pe Valea Lăpușului. La data de 24 iunie, începând cu anul 2013, locuitori din 50 de țări și peste 300 de localități sărbătoresc Ziua Universală a Iei, iar noi, lăpușenii, nu puteam să ne lăsăm mai prejos, astfel că scoatem din lada de zestre cele mai deosebite CĂMEȘI autentice. Lucrate pe pânză de cânepă sau bumbac, ornamentate cu motive alese în război sau cusute cu acul, cămeșile din Lăpuș păstrează elemente deosebite, arhaice, identitare și de mare însemnătate.

Mihail Diaconescu despre Sacrificii sau Martirajul ca soluție

De | 2023-06-24T19:49:46+00:00 20 iunie 2023|

Temele principale ale romanului Sacrificiul scris de Mihai Diaconescu sînt Unirea din 1918 și războiul. Personajele sînt magistral portretizate, descrierile sînt savuroase, meditațiile și introspecțiile răspund celor mai înalte exigențe, adevărul istoric este cu acribie verificat (documentarea inclusiv în străinătate a autorului e evidentă). Mihail Diaconescu este indiscutabil un romancier a cărui operă s-ar cuveni să-și afle urgent loc în manualele școlare.

Constantin Oprișan, un biruitor al întunericului

De | 2023-06-21T16:59:23+00:00 20 iunie 2023|

În întunericul comunismului românesc, pătimitorii din închisori s-au molipsit de lumină de la Cel ce lumină revărsa. Costache Oprișan a schimbat viața celor întemnițați pentru infracțiunea de a rămâne loiali valorilor în care credeau, fiind pentru ei un păstor al sufletelor și un blând învățător.

„Mândră Mărie”

De | 2023-03-24T11:29:33+00:00 23 martie 2023|

Trăim în locuri binecuvântate de Dumnezeu, locuri frumoase, încărcate de verdeață, locuri în care lumina și liniștea sunt chiar din Grădina Maicii Domnului! Din păcate, nu avem ochi să le vedem, nu avem timp să ne bucurăm de ceea ce este în jurul nostru! Cu atât este mai mare mâhnirea când trecem nepăsători pe lângă frumuseți create de mână de om, și mai ales de mână de femeie! Câți și când vedem mușcatele din ferestre, peretarele de deasupra patului sau icoanele păstrate de la bunici? Dar pereții exteriori îi vedem? Unele case par miniaturi de Voroneț, mici temple ale eternității Neamului!