A ALES SĂ-ȘI AJUTE ȚARA

De

Ecaterina(Cocuţa)Vogoride, fiica poetului Costache Conachi, a fost căsătorită cu N.Vogoride, funcţionar învestit de turci cu dregătoria de caimacan(locţiitor de domn) al Moldovei. La cererea turcilor, acesta reuşeşte să falsifice rezultatele scrutinului electoral(divanurile ad-hoc). Şansele realizării unirii erau nule, întrucât rezulta că moldovenii nu-şi doresc să se unească cu fraţii lor din Ţara Românească. Cocuţa face publice cele 14 scrisori compromiţătoare primate de soţul său de la Înalta Poartă. Testul electoral s-a repetat, iar rezultatul a fost favorabil. Drumul Unirii s-a netezit.

CENTENAR – SALON DE ARTĂ VIZUALĂ

De

Cum ne arată istoria, începând din toamna anului 1916, la Iași se afla în refugiu capitala ţării, suveranul, parlamentul, guvernul şi principalele instituţii ale statului. Deși condițiile războiului au impus greutăți inerente, în anii pribegiei s-a desfăşurat o intensă activitate, în toate domeniile, inclusiv pe plan cultural. În toţi aceşti ani grei, în centrul cultural moldav publicaţiile au consemnat o constantă activitate culturală, științifică și artistică, o intensă preocupare pentru păstrarea patrimoniului cultural și pentru continuarea procesului de învăţământ – elemente fundamentale pentru păstrarea integrităţii fiinţei naţionale. În acest sens pot fi apreciate, în mod deosebit, activităţile desfăşurate de către marele istoric Nicolae Iorga, istoricul de artă I. D. Ştefănescu, compozitorul George Enescu, pictorul Octav Băncilă şi mulţi alţii.

Mitul eroului care omoară balaurul în balada românească – Iovan Iorgovan

De

  Mitul eroul care omoară balaurul, considerat de mulți cercetători un mit esential indo-european, a supravieţuit de-a lungul a sute de ani în numeroase cântece, balade şi basme care povestesc istoria unui monstru care face mult rău într-o comunitate şi care trebuie răpus de erou. Acest studiu (versiune revizuită) este o încercare de analiză comparrată […]

FEMEIA ROMÂNCĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI al XX-lea. ÎNVĂŢĂTOAREA VETURIA PAPP DIN BEIUŞ – Restituiri

De

  În Beiuşul acelor vremuri şi mai ales din preajma Marii Uniri, existau valoroase societăţi şi reuniuni culturale (Casina Română, Despărţământul „Astra”, Reuniunea de cântări şi muzică „Lira”…). Acestea aveau, însă, şi scopuri de propagandă politică, de păstrare a identităţii naţionale, de promovare a ideilor naţionale, a specificului naţional. Vieţile culturală, socială, filantropică ale micului […]

PRIVIND ISTORIA ÎN OCHI. 100 DE PORTRETE DE ȚĂRANI TRANSILVĂNENI: o expoziție virtuală a Muzeului Etnografic al Transilvaniei dedicată Centenarului Marii Uniri

De

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a lansat la începutul anului 2018 o expoziția virtuală de fotografii de arhivă intitulată „100 DE PORTRETE DE ȚĂRANI TRANSILVĂNENI”, inaugurând în acest fel programul de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. Expoziția conține imagini surprinse de către specialiștii etnografi din […]

Contribuţii la elucidarea termenului de barabă şi momârlan

De

  Vechii jieni. Vechii locuitori de baştină ai Văii Jiului, crescători de animale din moşi strămoşi au purtat numele de jieni. Până la apariţia termenului de momârlan, prin definiţia de jieni se includeau acei locuitori de vatră din vecinătatea albiilor celor două Jiuri, de Est şi de Vest din Ţara Jiurilor. Ocupaţia de căpetenie a […]

MÂINILE ÎNTR-O RUGĂCIUNE TRIMISĂ CERULUI PENTRU NOI, URMAȘII

De

  Departe de lumea dezlănțuită, aici unde ferestrele munților ating porțile cerului, se află satul nostru – Răchițele, județul Cluj. După cum se ştie, satul este locul unde eşti mai aproape de cer, de stele, tradiţii, şopotul izvoarelor, şuierul vântului, mai aproape de Dumnezeu.… Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite […]

RUGA: SUFLETUL LUNCII POGĂNIȘULUI

De

  Rezervația naturală Lunca Pogănișului este declarată arie protejată și reprezintă o zonă în bazinul râului Pogăniș acoperită cu stejari, jugaștri, frasini, carpeni. Aria protejează, prin Convenția de la Berna, o specie rară cunoscută sub numele de laleaua pestriță(fritillaria meleagris). Zona cuprinde comuna Sacoșu Turcesc, Tormac și Nițchidorf. Atunci când sunt întrebată despre această zonă […]

Miorița

De

Din nou despre Miorița   Preambul   Am inclus într-un volum publicat în 2005 un eseu intitulat Miorița – creație folclorică reprezentativă[1] cu gîndul îndeosebi la profesorii și elevii învățămîntului gimnazial și liceal care manifestă o urîcioasă comoditate, reproducînd la nesfîrșit fraze și chiar pasaje din mai vechile manuale ori îndrumare destinate așa-zisei pregătiri a […]

MUZEUL OULUI VAMA – BUCOVINA

De

MUZEUL  OULUI  VAMA  –  BUCOVINA   Femeile vrednice ale acestui neam au creat izvoare nesecate de frumos pe coaja unui ou și noi avem datoria de a duce mai departe toate obiceiurile și tradițiile locului ce s-au păstrat până în zilele noastre. Astăzi, măiestria execuţiei unui ou încondeiat sau închistrit au transformat acest meşteşug în […]

Să-l punem la icoana sufletului românesc

De

Să-l punem la icoana sufletului românesc De multe ori, oaspeți veniţi la conacul Bălceştilor mă întreabă care calitate a lui Nicolae este dominanta? Poţi vorbi despre „istoricul”, despre „revoluţionarul”, despre „patriotul” Nicolae Bălcescu, dar, pentru a-l zugrăvi cel mai bine, trebuie să vorbeşti despre „omul” Nicolae Bălcescu  şi, mai ales, despre moştenirea lăsată de acesta. […]

PUNCTUL MUZEAL „IONEL TEODOREANU” GOLĂIEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

De

PUNCTUL MUZEAL „IONEL TEODOREANU” GOLĂIEȘTI, JUDEȚUL IAȘI   Punctul muzeal „Ionel Teodoreanu” de la Golăiești a fost inaugurat la 20 mai 2016, în urma unui parteneriat dintre Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași și Primăria Comunei Golăiești. Satul Medeleni, care se află la 7 km distanță de Golăiești, a dat […]

SPIRIT ROMÂNESC – RECUPERĂRI AFECTIVE ÎNTRU ÎNȚELEPCIUNE

De

SPIRIT  ROMÂNESC – RECUPERĂRI AFECTIVE ÎNTRU ÎNȚELEPCIUNE   Artele textile au luat un deosebit avânt în zilele noastre printr-o diversificare uimitoare,datorată tehnicilor și tehnologiilor de ultimă generație,ce influențează pozitiv actul de realizare practică.Dar nu numai acești factori determină aspectul textilelor artistice,ci și modul de compunere și de percepție care depășește ancorarea în funcțional și, în […]

Sufletul, ca o rugăciune a culorii

De

  Icoana neamului se află în fiecare dintre noi, asemeni chipului lui Dumnezeu după care am fost creați întru asemănarea Sa. A fi român e un dar și nu întâmplător am fost așezați în ,,calea răutăților”,  așa cum bine spunea cronicarul. ,,Veșnicia s-a născut la sat” și se încăpățânează să reziste, trecând acum, iată, în […]

Un viitor pentru artele textile din România

De

Un  viitor  pentru  artele textile  din  România   După terminarea Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Napoca (actuala Universitate  de Arte și Design), la începutul activității mele de artist plastic, eram fascinată de multele posibilități de transpunere a unor idei în materialul textil; formula cea mai importantă și desăvârșită era tapiseria. În arta […]

Un cimitir albastru le scoate la iveală

De

Un cimitir albastru le scoate la iveală   Mi-ar fi plăcut să pot spune astăzi ceva ce nu s-a mai spus. Dar, din nefericire, când este vorba despre femei, s-a spus deja totul… Sub orice formă de artă și nu numai. Astfel că, oricât de mult mister ar duce cu ea o femeie, misterul acesta […]

Minunatele întîmplări ale inimii lui Sergiu Ciocârlan

De

Minunatele întîmplări ale inimii lui Sergiu Ciocârlan   Minunatele întîmplări ale inimii și alte povestiri (Galați, Editura Egumenița, 2014) este – după cum arată autorul într-o notă autobiografică reluată pe coperta a patra – o colecție de mărturisiri în care tinerii de azi cunosc emoțiile primelor întîlniri, se plimbă singuratici ținîndu-se de mînă, își șoptesc […]

Vandalizarea monumentelor istorice din ruralul României – Palatul Pleșa din Obârșia de Câmp, Mehedinți

De

Vandalizarea monumentelor istorice din ruralul României – Palatul Pleșa din Obârșia de Câmp, Mehedinți   Palatul neoclasic „Gheorghe Pleșa” este monument istoric grupa A, având codul MH-II-m-A-10367. Primul său proprietar, Gheorghe Pleșa(Ghiță Plessia cum mai este identificat în unele documente), l-a ridicat în centrul satului Obârșia de Câmp, comuna Obârșia de Câmp, din județul Mehedinți. […]

Basil Munteanu – Misiunea marilor noştri credincioşi de pe vremuri

De

Pe 8 noiembrie s-au împlinit 120 de la nașterea cărturarului Basil Munteanu, autorul celei mai cunoscute sinteze a literaturii române, în Occident. Discipol al lui Paul Hazard, continuator al lui Charles Drouhet la catedra de franceză, la Universitatea din București, Basil Munteanu a trăit după instaurarea regimului comunist, până la moarte (1 iulie 1972), la Paris, rămânând un fervent susținător al integrării europene a valorilor culturale românești.

CAZUL ODOBLEJA – ASPECTE ALE DEMERSURILOR SAVANTULUI PENTRU RECUNOAȘTEREA CONTRIBUȚIEI SALE ÎN FUNDAMENTAREA CIBERNETICII CA ȘTIINȚĂ

De

Prioritatea operei dr. Ștefan Odobleja în întemeierea ciberneticii constituie una din problemele controversate și netranșate, din păcate, în favoarea savantului român, de știința ultimelor cinci – șase decenii. Această problemă de istoria științei, în general, și de istoria ciberneticii, în particular, a apărut ca provocare a cunoașterii contemporane – în primul rând a celei românești […]

Alexis Toth – Sfânt al Bisericii Ortodoxe Americane și unchiul memorandistului Vasile Lucaciu

De

Prin exemplul său sfânt de umilinţă, caritate, ascultare şi credinţa statornică în faţa opoziţiei vicioase susţinute, Sfântul Alexis a fost un adevărat far de lumină pentru mulţi care au fost în căutarea sferei de siguranţă a credinţei ortodoxe americane, iar lumina lui încă străluceşte pentru enoriaşii americani şi astăzi. Alexis Toth este considerat în Statele Unite ale Americii „Sfântul emigranţilor” deoarece şi de dincolo de moarte el face minuni pentru cei care se roagă la mormântul lui. Sfântul Alexis Toth, unchiul apostolului neamului românesc Vasile Lucaciu, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă din Statele Unite în ziua 7 mai a fiecărui an.