Cînd acționăm la nivel social în cadrul corectării și, ca urmare firească, a redefinirii tratamentului  aplicat femeilor și altor ființe brutalizate, s-o facem de pe poziția neînfricării și a integrității impecabile – adică de pe o poziție de neînvins.

Inelia Benz