Te port în suflet ca pe-un vas de preț,

Ca pe-o comoară-nchisă cu peceți,

Te port în minte, ca pe-un imn sfințit,

Un cântec vechi, cu crai din Răsărit.

Te port, lumină rumenă de zori,

Cum poartă florile mireasma lor.

Cum poartă floarea rodul de cais,

Adânc te port în trupul meu și-n vis.”

Zorica Lațcu

 Cînd se realizează o astfel de legătură, atuncea poți să zici că îl iubești pe omul de lîngă tine sau îl iubești pe acela la care te raportezi. Cîtă vreme îl ții în afară de tine, încă nu-l iubești cum trebuie.”

Teofil Părăian

 

Hai să iubim: pe noi înșine, limba, istoria, unitatea, Calea!

Hai să ne fim prieteni și lumină!

Redacția

 

Sumar pentru 6/2015

LINGVISTICĂ

Lerui Ler, Domn din cer

Google Și Limba Dacă

Onomastică şi istorie

Începutul sfârşitului enigmei etrusce

Prepoziţiile în limba română – scrierea şi folosirea lor corectă

Note asupra discursului religios din perspectivă morfosintactică

CULTURĂ

Naşterea Domnului şi bătrânul Moş Crăciun

Un plan concret de resacralizare a societăţii româneşti actuale

Teatrul de care avem nevoie toți

Ocupații ale oamenilor din zona vestică a țării, reflectate în beletristica lui Slavici

Bâta ciobănească – strajă, ajutor şi artă la ciobanii din Voineștii Covasnei

Un creștinism cosmic: Biblia și constelațiile la români

Mînăstirea Comana 2015

MASS-MEDIA din Teleorman în tranziţie

Clasicul redescoperit

 

Editorial 6

De | 2018-10-05T21:03:53+00:00 25 iunie 2016|

„Te port în suflet ca pe-un vas de preț, Ca pe-o comoară-nchisă cu peceți, Te port în minte, ca pe-un imn sfințit, Un cântec vechi, cu crai din Răsărit. Te port, lumină rumenă de zori, Cum poartă florile mireasma lor. Cum poartă floarea rodul de cais, Adânc te port în trupul meu și-n vis.” Zorica Lațcu „ Cînd se realizează o astfel de legătură, atuncea poți să zici că îl iubești pe omul de lîngă tine sau îl iubești pe acela la care te raportezi. Cîtă vreme îl ții în afară de tine, încă nu-l iubești cum trebuie.” Teofil Părăian Hai [...]

ÎNCEPUTURILE NEOLITICULUI ÎN EUROPA

De | 2016-10-06T11:31:10+00:00 22 iunie 2016|

Începând cu sfârșitul secolului al 19-lea și până azi au fost înregistrate mai multe teorii cu privire la originea și locul de formare al proto-indo-europenilor. Cea mai cunoscută dintre ele este, se pare, cea a Marijei Gimbutas care a dominat a doua jumătatea asecolului al 20-lea și care afirmă indo-europenenii, purtătorii culturii kurganelor, s-au format undeva la nordul Mării Negre. Aceștia au invadat Europa de pe la 3500 î Ch. în trei valuri succesive distrugând vechea civilizație europeană. În ultimele decenii au apărut, însă, probe noi care infirmă practic teoria “culturii kurganelor” ca fiind cultura primilor indo-europeni. Noile dovezi, arheologice, genetice și lingvistice demonstrează că primii indo-europeni au fost populația neolitică care a ajuns în Europa acum cca 9000 de ani în urmă în Balcani venind din Asia Mică. În acest articol, autorul susține această ultimă teorie aducând dovezi arheologice, genetice, dar și lingivistice. Prezentarea tutror datelor, ar necesita oo lucrare de câteva sute de pagini.

Lerui Ler, Domn din cer

De | 2016-03-23T12:04:00+00:00 18 decembrie 2015|

Colindele aduc în contemporaneitate cuvinte străvechi vechi. Ler, lerui, leroi, oleroi sunt forme explicate in dicționare ca „interjecţie sau refren în colinde”. Aurora Pețan crede că termenii desemnează crinul ori narcisa. Ler, Lerul are sensul de Crin – Împărat, care a devenit Lerui, și, de aici, Leroi, Oleroi.

Naşterea Domnului şi bătrânul Moş Crăciun

De | 2016-03-23T12:03:49+00:00 18 decembrie 2015|

Numele Crăciun a atras interesul etimologilor. Ultima teorie are în vedere lat. creationis – „procreare, creare, creație”. Crăciun este forma regresivă de la numele popular feminin Crăciuna, care a devenit un nume neutru şi înseamnă Naşterea lui Hristos. Moș nu înseamnă bătrîn, ci este un derivat regresiv de la moașă, însemnând „vlăstar” sau „fiu”. În limba română veche există verbul derivat de la moş, „a moşí”, cu sensul de „a scoate moşul“, „a aduce pe lume moştenitorul“, al cărui sens figurat este cel de „întemeietor“, „cap“.

Un plan concret de resacralizare a societăţii româneşti actuale

De | 2016-03-23T12:03:40+00:00 17 decembrie 2015|

Bântuie azi prin lume şi prin multe suflete omeneşti un duh demonic al tăcerii, al nemărturisirii lui Hristos, al fricii vinovate de laşitate că ne vom pierde poziţia socială sau respectul şi prestanţa în faţa lumii. Sunt multe forţe care ar dori să ne vadă o ţară de nevertebraţi spiritual şi economic, o ţară permanent cu mâna întinsă. Depinde de noi cât de verticali suntem în a elimina stările de confuzie în care trăim şi a ne recupera axiologia noastră etnică.

Teatrul de care avem nevoie toți

De | 2016-03-23T12:03:32+00:00 16 decembrie 2015|

Scena iubește adevărul iar actorul interpret luptă pentru a dobândi firescul personajului. Firescul existenței în scenă vine în urma multor căutări și frământări. Actorul trebuie să se documenteze, să-și dezvolte spiritul de observație, să înțeleagă psihologia comportamentelor oamenilor, reacțiilor lor, să fie capabil să înțeleagă, să descopere ce ascunde în spatele său un text scris, ce vrea de fapt să spună, să trasmită un personaj printr-o replică sau alta.

OCUPAȚII ALE OAMENILOR DIN ZONA VESTICĂ A ȚĂRII, REFLECTATE ÎN BELETRISTICA LUI SLAVICI

De | 2016-03-23T12:03:17+00:00 16 decembrie 2015|

Alături de valoarea sa estetică, beletristica lui Slavici are o valoare de document al existenței oamenilor din secolul al XIX-lea. Dincolo de text, se descoperă informații prețioase despre lumea și vremurile în care Slavici a trăit.Alături de alte aspecte ale vieții, în atenția lui Slavici au stat ocupațiile oamenilor din zona de vest, dintre care am selectat câteva, azi dispărute, dar care în vremea scriitorului erau cunoscute, practicate, unele temute, altele respectate. Erau vremuri ale meseriașilor organizați în bresle, ale ucenicilor ajunși calfe, ale funcționarilor – notar, adjunct și scrietor, solgăbirău și vătășel –, toți amintiți de Slavici și importanți pentru comunitatea din care făceau parte. Existența lor trecută este confirmată și azi de oamenii în vârstă din zonă. Slavici nu uită de sămădăi și de persecutori, capitol întunecat din existența Țării Zărandului, consemnat însă până în prezent de folclorul local.

GOOGLE ȘI LIMBA DACĂ

De | 2016-03-23T12:03:10+00:00 16 decembrie 2015|

În acest scurt articol autorul prezintă o curiozitate lingvistică. Este vorba de traducerea automată a unor cuvinte dacice dintr-un studiu scris în limba română și tradus automat în limba engleză pe Google Translator. Acesta a “perceput” o serie de cuvinte dacice ca fiind cuvinte românești. Astfel sistemele IT identifică cel puțin parțial lexicul dacic cu cel românesc.

ONOMASTICĂ ŞI ISTORIE

De | 2016-03-22T15:44:57+00:00 16 decembrie 2015|

Fiecare nume propriu închide în sine o poveste, originală, adaptată sau tradusă din altă limbă. Determinat de momentul apariției sale, numele propriu devine mărturie a modului în care oamenii au intervenit în impunerea și modificarea acestuia, prin politica de intervenție în onomastică sau crearea discordanțelor dintre pronunțarea și scrierea lui.

Începutul sfârşitului enigmei etrusce

De | 2016-03-23T12:02:48+00:00 16 decembrie 2015|

Constatând evoluţia din cercetarea limbii etrusce, cu deplasarea opiniei ştiinţifice de la teza neindoeuropenismului acestora la aceea a indoeuropenităţii, eseistul propune o nouă grilă de investigaţie, care ar putea rezolva dilema. Foloseşte în acest scop 2 izvoare principale: opera savantului bulgar Vl. Georgiev şi informaţiile mitologice sistematizate de eruditul francez P. Grimal. Metoda sa este hermeneutică şi arhetipologică. În plus aduce, ca nod de articulare a viziunii georgieviene despre originea troiană (şi anatoliană) a etruscilor cu noua perspectivă, date mai recente asupra unei entităţi etnogeografice şi politice din mileniul II î. Chr., numită Arzawa (şi Assuwa), compilate de autorii site-urilor internet (cf. în special https: // it. wikipedia. org / wiki / Arzawa şi https: // it. wikipedia. org / wiki / Arzawa_Minor). Concluziile spre care îndeamnă sunt următoarele: 1) etruscii se trăgeau din acea regiune vest-anatoliană; 2) au avut acolo o simbioză cu troienii; 3) graiul lor era ultima fază a unui idiom protoIE, asemănător cu al licienilor-luviţilor-lidienilor, dar mai arhaic. Şi sugestia este că dezlegarea „definitivă” a enigmei lor va veni mai ales prin comparaţia relicvelor lexicului şi gramaticii rasene cu cele din ariile (laterale) celtică, germano-scandinavă, toharică şi vechi-indiană.

Prepoziţiile în limba română – scrierea şi folosirea lor corectă

De | 2016-03-23T12:02:24+00:00 16 decembrie 2015|

Folosite ca instrumente gramaticale în limba română, prepoziţiile stabilesc raporturi între un atribut şi un substantiv (pronume, numeral) sau un complement şi un verb (adverb, adjectiv, interjecţie); sunt părţi de vorbire neflexibile, iar din cauza folosirii şi scrierii incorecte, adesea duc la exprimări incorecte, chiar la modificarea sensului comunicării, de aceea vorbitorii de limba română trebuie să fie atenţi atunci când folosesc în exprimarea cotidiană astfel de cuvinte…

Bâta ciobănească – strajă, ajutor şi artă la ciobanii din Voineștii Covasnei

De | 2016-03-23T12:02:15+00:00 15 decembrie 2015|

Pentru ciobanii din Voinești, Covasna, bâta ciobănească nu este un simplu obiect. Ea este un ÎNSEMN pentru cel ce o poartă; mai ales în trecut ciobanii nu se desprindeau de ea nici când umblau prin sat ori mergeau la oraş. Este TOIAG pentru că ajută la deplasare, mai ales în zonele înalte, accidentate. Este SPRIJIN - în lungile ore de păscut oile ciobanii caută odihnă în ea. Este UNEALTĂ, cu ea ciobanul dirijează oile, corectează câinii. Pentru că ciobanul o ciopleşte, o împodobeşte, bâta este un PORTATIV, un suport de manifestare artistică. Bâta este ARMĂ: câţi dintre răufăcătorii cu patru sau cu două picioare nu s-au ales cu țeasta ori oasele zdrobite!

UN CREȘTINISM COSMIC: BIBLIA ȘI CONSTELAȚIILE LA ROMÂNI

De | 2016-03-23T12:02:07+00:00 15 decembrie 2015|

Țăranul român vedea în constelația zodiacală a Peştilor doi crapi, pe care îi lega de episodul biblic al hrănirii celor 5000 de oameni de către Iisus, atunci când cinci pâini de orz și doi pești au format o masă îmbelșugată (Ioan VI:1-15). Pe şarpele care a ademenit-o pe Eva el îl regăsea în constelaţia Ofiuc, denumită şi Calea rătăciţilor, pentru că ea pare răsfirată în toate direcţiile. Conform credinţelor populare, această grupare de stele vădește calea pe care vor rătăci oamenii păcătoşi până la cea de-a doua venire a Mântuitorului.

Mînăstirea Comana 2015

De | 2016-03-23T12:01:55+00:00 15 decembrie 2015|

La mînăstirea Comana a fost înălțată o troiță comemorativă pentru cei 150.000 de români căzuți la Cotul Donului în 1942. Cea mai importantă contribuție la ridicarea monumentului a avut-o inginerul Popa, Gheorghe Ștefan, Camelia Ștefan, generalul (r) Radu Theodoru și inginerul Horia Theodoru. La 12 brumărel 2015 starețul mînăstirii, părintele Arhimandrit Mihai Muscariu, a găzduit o slujbă.

Note asupra discursului religios din perspectivă morfosintactică

De | 2016-03-23T12:01:45+00:00 15 decembrie 2015|

Înainte de a aborda subiectul principal al acestei lucrări, şi anume partea de analiză gramaticală cu valoare stilistică a celor două cărţi biblice, ne vom opri asupra unei succinte prezentări a acestora. Este de notorietate că Ecclesiastul şi Cântarea Cântărilor sunt două cărţi care au atras atenţia exegeţilor, filosofilor, dar şi a filologilor, deoarece oferă numeroase înţelesuri ascunse, dar şi un bogat material de lucru asupra faptelor lingvistice pe care le conţin. Ecclesiastul este considerat a fi o un mic tratat de filosofie, deoarece îşi propune un scop filosofic, ceea ce îl face să se evidenţieze între celelalte cărţi ale canonului biblic.

CLASICUL REDESCOPERIT

De | 2016-03-23T12:00:32+00:00 15 decembrie 2015|

Pare că avem tot atâtea anotimpuri câte clipe. Că teatrul e oglinda vieţii. Viaţă prescurtată. Clipă trăită cu intensitate. Că revenim mereu la teatru pentru a experimenta această “concentrare a vieţii” pe care o regăsim pe scenă.