Editorial 6

De

„Te port în suflet ca pe-un vas de preț, Ca pe-o comoară-nchisă cu peceți, Te port în minte, ca pe-un imn sfințit, Un cântec vechi, cu crai din Răsărit. Te port, lumină rumenă de zori, Cum poartă florile mireasma lor. Cum poartă floarea rodul de cais, Adânc te port în trupul meu și-n vis.” Zorica […]

ÎNCEPUTURILE NEOLITICULUI ÎN EUROPA

De

Începând cu sfârșitul secolului al 19-lea și până azi au fost înregistrate mai multe teorii cu privire la originea și locul de formare al proto-indo-europenilor. Cea mai cunoscută dintre ele este, se pare, cea a Marijei Gimbutas care a dominat a doua jumătatea asecolului al 20-lea și care afirmă indo-europenenii, purtătorii culturii kurganelor, s-au format undeva la nordul Mării Negre. Aceștia au invadat Europa de pe la 3500 î Ch. în trei valuri succesive distrugând vechea civilizație europeană. În ultimele decenii au apărut, însă, probe noi care infirmă practic teoria “culturii kurganelor” ca fiind cultura primilor indo-europeni. Noile dovezi, arheologice, genetice și lingvistice demonstrează că primii indo-europeni au fost populația neolitică care a ajuns în Europa acum cca 9000 de ani în urmă în Balcani venind din Asia Mică. În acest articol, autorul susține această ultimă teorie aducând dovezi arheologice, genetice, dar și lingivistice. Prezentarea tutror datelor, ar necesita oo lucrare de câteva sute de pagini.

Lerui Ler, Domn din cer

De

Colindele aduc în contemporaneitate cuvinte străvechi vechi. Ler, lerui, leroi, oleroi sunt forme explicate in dicționare ca „interjecţie sau refren în colinde”. Aurora Pețan crede că termenii desemnează crinul ori narcisa. Ler, Lerul are sensul de Crin – Împărat, care a devenit Lerui, și, de aici, Leroi, Oleroi.

Naşterea Domnului şi bătrânul Moş Crăciun

De

Numele Crăciun a atras interesul etimologilor. Ultima teorie are în vedere lat. creationis – „procreare, creare, creație”. Crăciun este forma regresivă de la numele popular feminin Crăciuna, care a devenit un nume neutru şi înseamnă Naşterea lui Hristos. Moș nu înseamnă bătrîn, ci este un derivat regresiv de la moașă, însemnând „vlăstar” sau „fiu”. În limba română veche există verbul derivat de la moş, „a moşí”, cu sensul de „a scoate moşul“, „a aduce pe lume moştenitorul“, al cărui sens figurat este cel de „întemeietor“, „cap“.

Un plan concret de resacralizare a societăţii româneşti actuale

De

Bântuie azi prin lume şi prin multe suflete omeneşti un duh demonic al tăcerii, al nemărturisirii lui Hristos, al fricii vinovate de laşitate că ne vom pierde poziţia socială sau respectul şi prestanţa în faţa lumii. Sunt multe forţe care ar dori să ne vadă o ţară de nevertebraţi spiritual şi economic, o ţară permanent cu mâna întinsă. Depinde de noi cât de verticali suntem în a elimina stările de confuzie în care trăim şi a ne recupera axiologia noastră etnică.

Teatrul de care avem nevoie toți

De

Scena iubește adevărul iar actorul interpret luptă pentru a dobândi firescul personajului. Firescul existenței în scenă vine în urma multor căutări și frământări. Actorul trebuie să se documenteze, să-și dezvolte spiritul de observație, să înțeleagă psihologia comportamentelor oamenilor, reacțiilor lor, să fie capabil să înțeleagă, să descopere ce ascunde în spatele său un text scris, ce vrea de fapt să spună, să trasmită un personaj printr-o replică sau alta.

OCUPAȚII ALE OAMENILOR DIN ZONA VESTICĂ A ȚĂRII, REFLECTATE ÎN BELETRISTICA LUI SLAVICI

De

Alături de valoarea sa estetică, beletristica lui Slavici are o valoare de document al existenței oamenilor din secolul al XIX-lea. Dincolo de text, se descoperă informații prețioase despre lumea și vremurile în care Slavici a trăit.Alături de alte aspecte ale vieții, în atenția lui Slavici au stat ocupațiile oamenilor din zona de vest, dintre care am selectat câteva, azi dispărute, dar care în vremea scriitorului erau cunoscute, practicate, unele temute, altele respectate. Erau vremuri ale meseriașilor organizați în bresle, ale ucenicilor ajunși calfe, ale funcționarilor – notar, adjunct și scrietor, solgăbirău și vătășel –, toți amintiți de Slavici și importanți pentru comunitatea din care făceau parte. Existența lor trecută este confirmată și azi de oamenii în vârstă din zonă. Slavici nu uită de sămădăi și de persecutori, capitol întunecat din existența Țării Zărandului, consemnat însă până în prezent de folclorul local.

GOOGLE ȘI LIMBA DACĂ

De

În acest scurt articol autorul prezintă o curiozitate lingvistică. Este vorba de traducerea automată a unor cuvinte dacice dintr-un studiu scris în limba română și tradus automat în limba engleză pe Google Translator. Acesta a “perceput” o serie de cuvinte dacice ca fiind cuvinte românești. Astfel sistemele IT identifică cel puțin parțial lexicul dacic cu cel românesc.

ONOMASTICĂ ŞI ISTORIE

De

Fiecare nume propriu închide în sine o poveste, originală, adaptată sau tradusă din altă limbă. Determinat de momentul apariției sale, numele propriu devine mărturie a modului în care oamenii au intervenit în impunerea și modificarea acestuia, prin politica de intervenție în onomastică sau crearea discordanțelor dintre pronunțarea și scrierea lui.

Începutul sfârşitului enigmei etrusce

De

Constatând evoluţia din cercetarea limbii etrusce, cu deplasarea opiniei ştiinţifice de la teza neindoeuropenismului acestora la aceea a indoeuropenităţii, eseistul propune o nouă grilă de investigaţie, care ar putea rezolva dilema. Foloseşte în acest scop 2 izvoare principale: opera savantului bulgar Vl. Georgiev şi informaţiile mitologice sistematizate de eruditul francez P. Grimal. Metoda sa este hermeneutică şi arhetipologică. În plus aduce, ca nod de articulare a viziunii georgieviene despre originea troiană (şi anatoliană) a etruscilor cu noua perspectivă, date mai recente asupra unei entităţi etnogeografice şi politice din mileniul II î. Chr., numită Arzawa (şi Assuwa), compilate de autorii site-urilor internet (cf. în special https: // it. wikipedia. org / wiki / Arzawa şi https: // it. wikipedia. org / wiki / Arzawa_Minor). Concluziile spre care îndeamnă sunt următoarele: 1) etruscii se trăgeau din acea regiune vest-anatoliană; 2) au avut acolo o simbioză cu troienii; 3) graiul lor era ultima fază a unui idiom protoIE, asemănător cu al licienilor-luviţilor-lidienilor, dar mai arhaic. Şi sugestia este că dezlegarea „definitivă” a enigmei lor va veni mai ales prin comparaţia relicvelor lexicului şi gramaticii rasene cu cele din ariile (laterale) celtică, germano-scandinavă, toharică şi vechi-indiană.