Copyright 2023-03-04T23:00:54+00:00

Prin accesul, navigarea şi, în general, folosirea site-ului https://limbaromana.org/, numit în continuare şi Site, sînteţi de acord cu Termenii şi condiţiile generale de folosire a acestuia.

Proprietatea intelectuală

Indiferent de natura sa, întregul conţinut al acestui site este protejat de legislaţia privind drepturile de autor şi a drepturilor conexe. Sub protecţia legislaţiei ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete şi alte drepturi de proprietate intelectuală, intră şi conţinutul transferat în bannere, diferitele forme de afişare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar şi se află pe site, precum şi materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.

Utilizatorii nu au nici permisiunea nici dreptul de a descărca materialele de pe Site şi a le distribui DECÎT CU acordul scris al redacției, urmat(în ceea ce-i privește) de indicarea expresă a autorului și, în mod foarte vizibil, imediat sub titlu și autor, a sursei materialului, respectiv https://limbaromana.org/, FĂRĂ a le modifica şi NUMAI în scopuri necomerciale. Pentru obținerea permisiunii și/sau dreptului de preluare, descărcare, etc, doritorii se vor adresa redacției revistei(redactiarlcr@yahoo.com). Utilizarea abuzivă a acestui Site, neautorizată în prealabil de proprietarul acestuia, este interzisă şi cade sub incidenţa normelor legale în vigoare, atrăgînd răspunderea utilizatorului. Proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conţinutul site-ului.

Orice tip de multiplicare/copiere/răspîndire a conţinutului Dicţionarului Etimologic al Limbii Române este interzisă, acesta fiind, printre altele, protejat la nivel internaţional prin legea drepturilor de autor, începând cu USA şi terminînd cu România.

Responsabilităţi:

  1. Responsabilitatea juridică pentru materialele postate aparţine în totalitate autorilor;
  2. Conţinutul Site-ului (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, şters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înştiinţare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta;
  1. Proprietarul Site-ului nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului;
  1. Conţinutul Site-ului reprezintă opiniile celor care postează materiale şi comentarii – acestea pot fi subiective şi nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competenţă în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viaţă, reprezintă decizia şi responsabilitatea vizitatorilor/utilizatorilor;
  1. Pentru a crea legături cu acest site, postînd link/banner către/pentru Site sau postând link/banner pe Site pentru alte site-uri, puteţi să vă adresaţi în scris redacției și să solicitați acest lucru. Pentru situaţiile în care putem fi legaţi cu site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca şi pentru situaţiile în care pe Site pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului Site-ului.

Sancţiuni:

  1. Încălcarea regulilor prezentate de către vizitatori/utilizatori, duce direct la (re)editarea sau ştergerea unor materiale/mesaje, avertisment şi/sau blocarea accesului la utilizarea şi/sau postare pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;
  1. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organele/organizaţiile în drept.

Dispoziţii finale:

Termenii şi condiţiile acestui Site pot fi modificate oricînd – fără o informare prealabilă sau ulterioară – şi intră în vigoare din momentul postării lor pe Site. De aceea vă rugăm să le recitiţi periodic.