A ALES SĂ-ȘI AJUTE ȚARA

ECATERINA  CONACHI-VOGORIDE(Cocuţa)

(1828-1870)

Ioana d Arc a   României

Bunul Dumnezeu trimite, în vremuri de cumpănă, semne milostive tuturor naţiilor prin nişte fiinţe înzestrate cu mult har şi cu o incomensurabilă dragoste faţă de semeni. Dar asupra acestora se năpustesc, de regulă, sumedenie de minţi înguste şi smintite dornice să zădărnicească împlinirea celor mai raţionale şi mai nobile năzuinţe ale condiţiei umane. Mulţi dintre cei „cu stea în frunte” îşi rup grumajii şi se prăbuşesc la căpătâiul unui vis,urmând ca împlinirea acestuia să cadă pe umerii altui sol,ori să se risipească în neant.

Există însă eroi care reuşesc să spulbere toate opreliştile ivite,oricât ar fi ele de înveninate şi să-şi împingă popoarele spre biruinţă. Pe răbojul unde sunt însemnate numele celor care au întors spre bine, pentru veacuri, destinul mult prea încercatului nostru popor, trebuie încrustat cu litere de aur şi cel al Cocuţei Conachi-Vogoride, această Ioana d’Arc a României.

Un  logofăt  poet

Costache Conachi(1778-1849) a fost cel mai valoros poet din primăvara literaturii noastre premoderne. S-a născut şi a copilărit la Ţigăneşti, în apropierea Tecuciului. A învăţat temeinic, în familie, limbile: greacă, slavonă, turcă şi franceză. Urmează apoi cursurile Academiei Domneşti din Iaşi, unde îşi însuşeşte noţiuni de filosofie, drept şi matematică. Tatăl său a lăsat familia cu datorii imense. Viitorul poet se retrage la Ţigăneşti şi, într-un timp relativ scurt, agoniseşte o avere considerabilă, în judeţele Tecuci, Putna, Covurlui(53.000 ha teren arabil). Dobândeşte funcţii importante în stat, printre care şi cea de logofăt(ministru de justiţie). În 1822 are o întrevedere la Chişinău cu ţarul Alexandru I şi, se pare, îl cunoaşte pe Puşkin. Face parte din comisia care a redactat „Regulamentul organic.”

În 1834 candidează la tronul Moldovei. Fiind învins de M. Sturdza, se retrage din politică. A scris poezie, teatru, un foarte interesant studiu de poetică literară şi numeroase traduceri. Scrierile lui au fost tipărite în volum pentru prima dată în 1856 de către fiica lui, Cocuţa. Creaţia lui literară s-a bucurat de-a lungul anilor de impresionante aprecieri critice:

„Scrisoarea către Zulnia” este o capodoperă de simţire, de idei înduioşătoare, de armonie, de frumuseţi poetice şi poate servi de model.” V. Alecsandri;

„Conachi este exponentul culminant al poeziei amoroase dinainte de V. Alecsandri. Nimeni din curentul său şi al vremii nu l-a întrecut.” Gh. Bogdan Duică;

„Conachi este primul petrarchizant român.” G. Călinescu ;

„Versurile lui au o calitate inefabilă a limbii pe care nu am întâlnit-o până acum.” N. Manolescu;

„Conachi este cel mai complex şi mai profund poet erotic de până la Eminescu.” Eugen Simion.

În periodizarea literaturii române a istoricului literar Garabet Ibrăileanu, prima epocă poartă numele lui Conachi.

Conacul  din zumzetul livezii

În 1838 poetul începe construcţia conacului în coasta pădurii seculare de stejari şi la marginea unei imense livezi, renumită în zonă. Istoricul tecucean Al.Papadopol Calimah, academician şi ministru în guvernul lui Alex. Ioan Cuza, îl consideră pe Conachi „privighetoarea din livada de la Ţigăneşti.”

Lucrările abandonate de poet au fost finalizate în 1846 de N.Vogoride, ginerele poetului. Tot atunci s-a refăcut arcul de triumf şi s-a construit biserica familiei în incinta satului. Fiindcă se stabilise definitiv în Italia, Cocuţa scoate în 1866 la licitaţie conacul şi terenul agricol. Abia după moartea ei, în 1881, un grec din Galaţi devine proprietarul domeniului Ţigăneşti. Dar imediat apar alţi doi proprietari tecuceni: Take Anastasiu şi Anton Cincu. Amândoi erau moşieri, politicieni şi foarte importanţi filantropi.

Neavând urmaşi, Take Anastasiu donează conacul Academiei Române, care, conform clauzei, înfiinţează în 1910 o şcoală inferioară de agricultură. În perioada 1952-67 va funcţiona aici Centrul Şcolar Agricol. Va fi apoi depozit de legume, fructe şi sediul unui IAS. În 1974, la sugestia unor profesori tecuceni, Combinatul Siderurgic din Galaţi preia conacul, aflat într-o avansată stare de ruină, îl renovează şi îl transformă în casă de odihnă pentru muncitorii siderurgişti. După 1990, Combinatul îl transferă firmei conexe S .C. Danasi. După cca 10 ani, firma dă faliment, iar conacul este revendicat de Academie. Aceasta nu are fonduri pentru întreţinerea lui şi impozantul imobil se află din nou în ruină.

COCUŢA, două  mariaje şi o  puzderie  de  copii

Pe data de 17 august 1828(vezi Enciclopedia României) s-a născut la Ţigăneşti, spre bucuria vârstnicilor ei părinţi, Ecaterina(Catrina, Cocuţa)Conachi. Se ştie că poetul o cunoscuse pe Smaranda(Zulnia) Negri cu aproape două decenii în urmă. I-a devenit muză şi, la cinci ani după ce ea rămăsese văduvă, s-au căsătorit. Smaranda a avut mai mulţi copii din prima căsătorie. Unul dintre ei a fost Costachi Negri, om de vastă cultură, politician, înfocat unionist. A fost deputat de Tecuci. Nu a acceptat niciun fel de retribuţie pentru muncile administrative şi politice prestate de-a lungul vieţii. Şi-a vândut moşiile ca să ajute în momente dificile visteria ţării. A murit sărac. Sora lui, Elena Negri, a fost muza şi marea dragoste a lui V.Alecsandri. A murit la numai 26 de ani. Din păcate, la vârsa de cinci ani, Cocuţa a rămas orfană de mamă. Poetul a jelit-o în versuri tulburătoare pe soţia sa tot restul vieţii şi s-a îngrijit permanent de educaţia Cocuţei. Anii au trecut cu repeziciune. La vârsta de numai 17 ani, Cocuţa se căsătoreşte cu Nicolae Vogoride, un principe de origine bulgară, care răspundea de finanţele ţării. În 1857 Înalta Poartă l-a învestit pe acesta cu funcţia de caimacan(locţiitor de domn) şi i-a promis tronul Moldovei dacă va reuşi să zădărnicească unirea celor două principate. La nunta de la Ţigăneşti a participat şi domnitorul M. Sturdza. Poetul V.Alecsanri s-a opus acestui mariaj, întrucât Vogoride era recunoscut ca un înfocat antiunionist.

În 1849 s-a stins din viaţă C.Conachi în urma unei crize de astm. Din naivitate, Cocuţa i-a dat o „plenipotenţă”(împuternicire) soţului ei care îi permitea acestuia să administreze după bunul plac întreaga chiverniseală rămasă de la tatăl ei. Cei doi au avut trei urmaşi, un băiat şi două fiice. După divorţul survenit în 1860 se naşte al patrulea copil, care a primit numele de familie Conachi. Cocuţa călătoreşte mult prin Europa.

În 1864, se căsătoreşte la Torino cu Emanuelle Ruspoli, principe de Paggia-Souza, senator şi sinodic al Romei, apropiat al regelui Vitorio Emanuelle al II-lea. În felul acesta, moldoveanca noastră a pătruns în cele mai elitiste cercuri politice şi artistice italiene. S-a implicat chiar în ampla mişcare de unificare a Italiei. În cei şase ani de căsnicie italiană, Cocuţa a mai adus pe lume cinci copii.

La 22 februarie 1870, Cocuţa se stinge fulgerător din viaţă la Geneva cu diagnosticul febră palustră. Pe patul morţii a cerut să fie înmormântată alături de părinţi, în biserica familiei de la Ţigăneşti. Dorinţa i-a fost îndeplinită. În tradiţia orală a satului se păstrează opinia că stăpâna lor ar fi murit în preajma conacului, în urma unei căzături de pe cal. Există chiar o movilă care poartă numele Cocuţei şi unde, spune legenda, ar fi avut loc accidentul.

În Principatele  Române fierbea  Unirea

După  cum  se  ştie, visul  reîntregirii  românilor în graniţele  vechii Dacii a  fost  o  constantă  de-a  lungul istoriei  noastre. Domnitorul  Mihai  Viteazul a fost  primul  care  a  dovedit, deşi pentru  un  foarte  scurt  timp, că  acest deziderat este  realizabil. Anul 1848   a  însemnat un  uriaş  pas  înainte în  această  direcţie. Revoluţionarii  moldoveni şi  munteni(N. Bălcescu, fraţii Goleşti, V.Alecsandri, Al. I. Cuza,  M. Kogălniceanu, Al. Moruzi şi  mulţi  alţii) se  întâlneau la Mânjina, la  moşia  patriotului C. Negri, unde  făceau evaluări şi  stabileau  noi  strategii  de  luptă.

După  un  timp a apărut  o  conjunctură  favorabilă pe  plan  extern. După Războiul Crimeii(1853-1856) ţările  occidentale  voiau să  blocheze  ascensiunea  Rusiei  spre Sud-Estul Europei. Unirea  celor  două principate române ar fi fost o stavilă în ambiţia de expansiune a colosului de la Răsărit. Puterile Garante (Franţa, Anglia, Prusia, Turcia, Austria, Sardinia, Rusia) au  decis, la  presiunea unioniştilor  noştri, să  ne hotărâm  singuri  soarta. Trebuiau  totuşi  consultate  masele. În  1857 au fost  stabilite  alegeri  pentru Divanurilor Ad-hoc. Primul  scrutin a  avut  loc la 19 iulie 1857. Dar stupoare – rezultatul  a  fost  negativ. Aceasta  pentru că N.Vogoride nu  dormea, ba  şi-a îndeplinit cu prisosinţă misiunea  trasată  de  turci. Totul  părea  definitiv  pierdut. Diplomaţiile occidentale  îşi şterseseră de  pe agendele  lor această  solicitare românească. Vogoride  jubila. A lustruit  cu grijă arcul  de  triumf  de  la  Ţigăneşti. Ştia  că acolo  va  veni, în  scurtă  vreme, o  delegaţie  de  la Înalta  Poartă ca să-i înmâneze firmanul  de  domn.

Sarabanda scrisorilor

Cocuţa nu se putea împăca cu acest eşec naţional. Ea fusese crescută într-un curat spirit patriotic. Imediat după ce soţul ei fusese învestit în funcţia de caimacan(locţiitor de domn), i-a trimis la Iaşi o scrisoare plină de indignare şi de furie, din care se subînţelegea clar că voinţa de unire a românilor nu poate fi înfrântă. O deranja teribil atitudinea antiunionistă a soţului ei.

„Ai venit în ţară sărac lipit pământului, n-ai altă avere decât zestrea ce ţi-am adus-o eu, fata lui Conachi. Îţi iert risipirea ce-ai făcut-o din averea mea, dar nu-ţi voi ierta trădarea faţă de neamul, faţă de ţara care ar fi trebuit să devină şi a dumitale. Cum nu ai astăzi altă avere decât a mea, aş putea printr-un divorţ, să te aşez din nou pe paiele de pe care te-am ridicat. Vezi dacă-ţi place mai bine această perspectivă, promisiunilor pe care ţi le fac turcii. Pentru moment îţi cer darea afară a lui Catargi(ministru de interne) şi numai atunci mă voi întoarce la dumneata.” (C.Gane, Portrete de români, apud I. Brezeanu).

Îi trimite apoi un bilet prin care îl somează să-l repună în funcţia de protopop al Tecuciului pe Gh.Dimitriu, tatăl scriitorului Calistrat Hogaş, pe care îl demisese doar pentru că era unionist.

Imediat  după  anunţarea  rezultatelor, unioniştii au înaintat către cancelariile occidentale numeroase memorii prin care contestau  modul  în  care s-a resfăşurat scrutinul, dar  acestea  nu  au avut  niciun  ecou. Îngerul bun al românilor a  condus-o însă pe Cocuţa, într-una din descinderile la Iaşi, spre  seiful caimacanului. Aici  a  găsit  un pachet cu  14  scrisori diplomatice  venite de  la  Înalta Poartă  şi  de  la  Secretariatul  Ambasadei Turciei din Londra. În unele i  se  făcea  cunoscut că ”Poarta  doreşte  ca  Luminăţia  ta  să  lucreze  cu energie  contra Unirii, dar  să  lucreze  fără  vuiet şi,  mai ales, să  nu  arate  că primeşte  asemenea instrucţiuni  de  la  Poartă.” După  eşecul  scrutinului nu  au întârziat  nici  felicitările. ”Bine  ai făcut  că  n-ai  acordat  libertatea  presei  pe  care  nişte  moldoveni  nesocotiţi  caută  a  o  întrebuinţa  pentru  ca  poporul  să  se  pronunţe în  favoarea  Unirii.”

În legătură cu autorul sustragerii scrisorilor s-au brodat mai multe posibile scenarii. I. T. Sion consideră că ar fi fost implicată Catrina, fiica nelegitimă a lui Conachi, soţia unionistului tecucean Ioniţă Hrisanti. Ea bântuia, ce-i drept, prin conac. Se mai vorbeşte despre meşterul Lăcătuşu din Tecuci care dispunea, se pare, de o dublură a cheii de la seif. Se pierde însă din vedere un detaliu de maximă importanţă. După învestitura în fruntea statului, relaţiile dintre Vogoride şi soţia lui s-au degradat grav. Cocuţa se retrăsese la Ţigăneşti, dar se mai ducea din când în când în Capitală, aşa cum se preciza mai sus, pentru necesităţi protocolare. Vogoride nu avea motive să mai vină la conac. Şi chiar dacă mai venea, era el atât de naiv să-şi lase corespondenţa secretă şi compromiţătoare aici? În mod cert, scrisorile au fost sustrase din cancelaria domnească de la Iaşi. Şi acest lucru nu-l putea face decât Cocuţa. Se mai vorbeşte despre implicarea unei prostituate aduse de Vogoride de la Paris. Nu, aceasta a fost adusă după publicarea scrisorilor şi când relaţia dintre cei doi soţi se rupsese definitiv.

Se invocă şi spusele unor femei din Ţigăneşti, cărora Cocuţa le-ar fi zis că nu ea ar fi sustras scrisorile. Ipoteza este posibilă. Pentru omul simplu de acum un secol şi jumătate, familia era un lucru sfânt. Cum să înţeleagă ele că la mijloc era un interes national? Şi una din fiicele Cocuţei i-a declarat unui jurnalist: ”Nu mama a furat scrisorile.” Nici ea nu voia, evident, să se ştie că mama ei şi-a demascat soţul şi s-a aliat cu cei care l-au alungat de pe tron.

În sfârşit, s-a mai spus că prin acest gest Cocuţa l-a ajutat pe Cuza să ajungă domn deoarece a avut o idilă cu el. Deci nu ar fi vorba de un act patriotic. Se pare că între cei doi o relaţie sentimentală pasageră a existat. Dar Cocuţa a sustras scrisorile în 1857, când Cuza nu figura în staful unioniştilor, cu atât mai puţin în cel al pretendenţilor la tron. Abia în seara zilei de 5 ianuarie 1859, după ce au refuzat să candideze la scaunul Moldovei V. Alecsandri, C. Negri şi M. Kogălniceanu, o solie s-a deplasat în toiul nopţii la Cuza, l-au trezit din somn, l-au adus în sala Elefant şi a fost ales, deocamdată, domnitorul Moldovei.

Dovezile desprinse din scrisori erau deci de necontestat. Cocuţa a înmânat prada fratelui său, C.Negri şi lui D.Rallet. Aceştia le-au înmânat ambasadorului Franţei la Bucureşti, iar el le-a expediat la Bruxelles, la revista”L’Etoile de Danube”, unde au fost imediat publicate. Ziarele occidentale au luat foc, scrisorile fiind preluate instantaneu în presa pariziană, londoneză, prusacă etc. Diplomaţii moldoveni s-au năpustit la Paris. Marele prieten al românilor, Napoleon al III-lea, s-a oferit şi de această dată să ne ajute. Cheia era însă la Istanbul, dar împăratul nu avea acces acolo. A invitat-o pe Regina Victoria a Angliei la o întrevere. S-au întâlnit la Osborne. Lucrurile erau clare. Dovezile nu puteau fi contestate. Regina a intervenit cu succes la sultan. Acesta a dispus repetarea testului electoral, sub stricta supraveghere a Puterilor Garante. Noul scrutin, desfăşurat la 22 septembrie 1857, a fost concludent: două-trei voturi împotrivă. Rezultatul nu a mai putut fi măsluit. Noii aleşi au fost sărbătoriţi „cu muzică militară. Pe uliţe, oraşul era luminat ca ziua.” N.Vogoride a luat după un an drumul pribegiei. Bătăliile viitoare din 5 şi 24 ianuarie 1859 aveau drumul netezit.

Lecţia  Cocuţei

În  mod  cert istoria  se  bazează  pe  documente, nu pe ipoteze şi comentarii  contrafactuale. Şi totuşi, nu  rezistăm  tentaţiei  de a  ne  întreba care  ar  fi  fost cursul  evenimentelor  din  Ţările  Române, dacă  divina  fiică a lui Conachi nu ar fi săvârşit acest  gest. Cu  siguranţă nu  ar fi  avut  loc   Unirea  de la 1859, nici  momentul Cuza(1859-1866), nici Monarhia(1866-1947) şi  nici Marea  Unire(1918). Probabilităţi  credibile? Moldova  putea  să  ajungă în scurtă  vreme o  gubernie, iar  Ţara Românească un  paşalâc.

Dar  onorurile  pentru  Cocuţa? Au  fost  destul  de anemice. În entuziasmul  lor firesc, nici unioniştii nu  au mai vorbit despre ea şi nici prea mulţi istorici de mai târziu. Faptul este consemnat totuşi în Enciclopedia României, în  alte studii  temeinice(vezi bibliografia), dar pe wikipedia.

„În  altă  ţară  cu  sentimentul  recunoştinţei, scria  în  1927 istoricul  gălăţean  Gh.N.Munteanu, cultivat prin  tradiţie, fapta  Cocuţei Vogoride  ar fi  fost  eternizată, dacă  nu  printr-un  monument, cel  puţin  printr-o placă comemorativă. Şi  cu  ea  s-ar  fi  mândrit  femeia româncă.”

Dar nici  noi, tecucenii, situaţi la  numai 3 km  de Ţigăneşti, nu am  fost  mai  breji. Abia  acum sculptorul Dan  Mateescu, prin bunăvoinţa S.C.GIFARM şi a Fundaţiei  Pelin, a  realizat un excelent bust al Cocuţei, bust pe  care nu am reuşit să-l instalăm în Parcul Cuza întrucât formalităţile birocratice sunt cumplite. Mulţumim Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice că a difuzat acum un  an acest  pliant  celor 7500 de  şcoli gimnaziale  şi licee cu recomandarea de a fi prezentat elevilor. Sperăm că va face acest gest şi anul acesta. Şi  totuşi nu este suficient. Faptele Cocuţei  trebuie  să ajungă  în  tratatele de istorie, în  manualele de  istorie(care  manuale?), în  conştiinţa  românilor.

Lecţia ei de demnitate şi de patriotism nu trebuie să rămână nevalorificată în plan educativ. În  momentul când a descoperit scrisorile care atestau fără tăgadă faptul că soţul ei este un abject trădător de ţară, în mintea ei s-a declanşat o dilemă. Să-şi  sacrifice Familia ori Ţara? Putea să circumscrie totul într-un banal şi  trecător conflict familial. În felul acesta ajungea prima Doamnă a Moldovei, deci în centrul tuturor  onorurilor.  În caz contrar, rămânea fără soţ, cu trei copii în preajmă, deci la cheremul unui destin imprevizibil. Un  statut  de  neinvidiat, dacă ne gândim că şi averea fusese zdravăn împuţinată de Vogoride. Cocuţa însă nu a ezitat nicio  clipă: a  ales să-şi  ajute ţara. Şi mai  ales viitorul  ei pentru multe veacuri.

Oare cum s-ar comporta românii de astăzi în asemenea împrejurări? Ce mai înseamnă patria pentru  noi? Mai nimic. Citiţi două cugetări şi meditaţi îndelung asupra lor. „Un om are o singură patrie, restul sunt  ţări”(O.Paler) şi „La cuvintele patrie şi mamă nu există alternative”(Adrian Păunescu). Da, s-au deschis alte  orizonturi. Ne putem stabili unde dorim în orice ţară membră  UE. Aşa  este, dar cu  identitatea  noastră  izvorâtă  din tradiţie, istorie, cultură cum rămâne? Să nu uităm: „Ciulinii se pot stabili unde îi duce  vântul, stejarii nu”(V.G.). Neglijarea elementelor identitare şi proasta gestionare a regulilor democratice au înfuriat partidele  de dreapta(unele chiar cu iz extremist) din mai toate ţările UE. Resurecţia necontrolată poate conduce chiar la  disoluţia acestei uniuni. Şi încă un detaliu de reţinut: ”Exilul ne îndestulează stomacul, nu şi sufletul”(V.G). Dar  suntem siguri că mai avem suflet? Ne mai interesează această ţară pe care am adus-o în faliment?  Centenarul  Marii Uniri ne va găsi tot atât de dezbinaţi şi de nepăsători?

Dacă nici acum nu vom răspunde corect la îndemnul Imnului Naţional, ne vor aştepta vremuri grele. Adevăraţii vrăjmaşi ai ţării suntem noi înşine. Să  medităm cu  profunzime la lecţia testamentară  a Cocuţei.

 

Bibliografie

  1. Enciclopedia României,Bucureşti,1938,coordonator,Dimitrie Gusti,vezi WIKIPEDIA
  2. Brezeanu, Ioan, Galaţi. Biografie spirituală, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2008, p. 49
  3. Brezeanu, Ioan, Galaţi, Biografie spirituală, Editura Centrului Cultural ”Dunărea de Jos”, Galaţi, 2008, p. 50
  4. George Marcu(coord), Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Ed.Meronia, Bucureşti, 2009.
  5. Ghica,Vasile, Nasc şi la Tecuci oameni – mic  dicţionar  enciclopedic,Ed.Pim, Iaşi, p 82-83, Fundaţia Pelin