Adriana-Nicoleta Crăciun

Adriana-Nicoleta Crăciun

prof. dr. Şcoala Gimnazială “Ion Pintilie“, Măneuţi, Suceava
Director al Căminul Cultural din Măneuţi, unde a înființat muzeul satului și formația de dansuri populare Mugurașii.
2013 – Doctorat în filologie, Univ. “Ştefan cel Mare“ Suceava
2008 – Master: Literatura română postbelică, domeniul Filologie, Univ. “Ştefan cel Mare“, Suceava;
Activitate publicistică:
• Graiurile de pe Valea Mijlocie a Siretului – teză de doctorat susţinută public în februarie 2013;
• “Luminiţa Botoşineanu, Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare “, Iaşi, Ed. Alfa, 2007, 401p. – recenzie – Adriana – Nicoleta Iftinchi Crăciun, “Doctoral Burses at USV“ – DOCT – US, 2009, ISSN 2065-3247
• Aspecte privind etimologia toponimelor din Valea mijlocie a râului Siret – Adriana – Nicoleta Iftinchi Crăciun, , “Doctoral Burses at USV“ – DOCT – US, 2011, ISSN 2065-3247
• Particularităţi morfo-sintactice ale graiului din valea mijlocie a Siretului - Adriana – Nicoleta Iftinchi Crăciun, Internaţional Conference
Critical discourse and linguistic variation. New investigation perspectives: receptions, analyses, openings, 2011, ISBN 978-973-666-372-7
Link: http://www.dcvl.litere.usv.ro
• Indicativul verbului în graiurile din valea mijlocie a Siretului - Adriana – Nicoleta Iftinchi Crăciun, , Internaţional Conference
Critical discourse and linguistic variation. New investigation perspectives: receptions, analyses, openings, 2012, ISBN 978-973-666-372-7;
• Perspective pragmatigue des variantes verbales dans le discours oral - Adriana – Nicoleta Iftinchi Crăciun, “ANADISS“, 201 ISSN 1842-04002,
Link: http://www.litere.usv.ro/anadiss/
• Crăciunul în Bucovina – participare Simpozion Interjudeţean Obiceiuri de Crăciun Revista şcolară:Buchet literar, ISSN – 2066-8899