Aurelia Bălan - Mihailovici

Aurelia Bălan - Mihailovici

Activitatea ştiinţifică : AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI (n. 6 iunie 1936, Braşov). Licenţiată a Facultăţii de Limbă şi Literatură Română a Universităţii din Bucureşti (1960). Doctor în istorie - bizantino-logie - (Universitatea Bucureşti, 2000). Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române, 1962 – 1990 şi la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia Curricula, 1990-1994, detaşat la Comisia Naţională UNESCO, secţia Educaţie, cu tema - Educaţie prin valori. Din 1999 - 2009 cadru didactic la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii „Dimitrie Cantemir”. A participat şi a susţinut conferinţe la colocvii şi simpozioane ştiinţifice în ţară şi în străinătate (Universitatea din Aarhus, Danemarca, 1988, 1989). A beneficiat de o bursă DAAD (Freiburg, 1988), de un grant pentru documentare la Biblioteca Universităţii din Regensburg şi München (1996), oferit de Ostkirchliches Institut din Regensburg. A publicat peste 400 de articole în reviste de specialitate şi de cultură, în ţară şi străinătate. În calitate de colaborator al ediţiei din 1988 a Bibliei de la Bucureşti (1688), a primit premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1991), distincţie acordată şi pentru calitatea de redactor la Dicţionarul limbii române (DLR), Litera S (tom premiat de Academia Română, 1994). A colaborat cu transliterare de text (Biblia 1688) la Monumenta Romaniae Dacoromanorum, în cadrul colectivului condus de Paul Miron, Catedra de romanistică a Universităţii Albert – Ludwigs – Universität, Freiburg. Ca cercetător principal la Institutul de Lingvistică al Academiei Române a redactat părţi din volumele Dicţionarului limbii române (DLR), Literele P, S, D, apărut între 1968 – 2005. CĂRŢI Editarea manuscrisului, Olga Greceanu, Ura care ucide, ediţie princeps, cu note şi comentarii (Editura Curtea veche, 2000. Autoare a volumelor : Poartă spre „sanctuarul” limbii române (Editura Minerva 2001), teză de doctorat, distinsă cu premiul „George Bariţiu” al Academiei Române (2003); Istoria culturii şi civilizaţiei creştine (Editura Oscar Print, 2001, ediţia I – 2006, ediţia a V-a, total 5 ediţii), Ţara Sfântă în anul 2000, (Editura Paideia, 2001, ediţia a II-a, Editura Panaghia 2005), Dicţionar onomastic creştin (Editura Minerva 2003, ediţia a II-a Editura Sophia, 2009); Viaţa cuvintelor şi problemele terminologiei actuale (Editura Oscar Print, 2003, ediţia a II-a 2009); Înţelepciunea cea învăţătoare a toată virtutea sau Ecclesiasticul (ms. 4389 al Bibliotecii Academiei Române), Ediţie critică, studiu, glosar şi indice de cuvinte, cu o prefaţă de Virgil Cândea şi o postfaţă de pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Editura Sinergii, 2005. Jutabel Beneber din Capernaum, Editura Harisma, Deva, 2010; Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim la Mănăstirea Rarău, Editura Harisma, Deva, 2012. Lucrări publicate în străinătate 1. Ion Coteanu, Ou en sont la philologie et la linguistique roumaine, (recenzie) în « Revue Romane », 1980, Copenhaga, Danemarca ; 2. L’ histoire des significations du roumain oraş „ ville” et la question de son etymologie, în « Balkan Archiv », Band 14/15, 1989-1990, Würzburg- Germania ; 3. L’epoque byzantine moyenne, eclaircissements pour l’etymologie en roumain contemporain, în « Balkan Archiv », Band 17/18, 1992-1993 Würzburg – Germania ; 4.Ariile laterale si terminologia instituțională ; evoluţii, particularități, în Lucrările Congresului International „Moldova deschideri culturale și ştiinţifice spre Vest” », Academia Româno-Americană (ARA) Chişinău, iulie, 1992 ; 5. La langue et sa fonction ontologique, în Lucrările Colocviului european sub egida UNESCO, cu tema : „Interacţiunea dintre şcoală și mediile culturale”, Sofia, 24-26 septembrie, 1992 ; 6. Dumitru Săniloae, teolog şi exeget al spiritualităţii spaţiului românesc, în „ Deisis” Revistă de cultură şi spiritualitate a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, nr. 9-10, 1998, Regensburg – Germania ; „ Puterea tradiţiei” o constantă a terminologiei instituţionale bizantine în Evul Mediu românesc, în « Limba română » , nr. 6, 1998, Chişinău ; 7. „Sus să avem inimile”, în revista Românul britanic, nr. 2, 2002, Londra. 8. Alexandra Laignel – Lavastine, Filozofie şi naţionalism-Paradoxul Noica -, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, 390 pp. (Recenzie publicată în rev. Origini – romanian roots - vol. VII, septembrie, 2004, USA