Gheorghe Bucur

Gheorghe Bucur

1. -73 ani (n. 03.11.1941)

- profesor de limba şi literatura română, gr. did. I, actualmente pensionar
- absolvent al Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea (1959)
- absolvent al Facultăţii de Filologie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1965

2. - din 2007 membru al Societăţii Internaţionale „Dacia Revival”, filiala din ţară, de când am şi participat la Congresele de dacologie (organizate de preşedintele societăţii dr. Napoleon Săvescu), unde am şi prezentat materiale
- redactor-şef al revistei Dacia Magazin între 2011-2013

3. Colaborări pe teme de literatură, mitologie, limbă română şi dacologie la diferite reviste: Limbă şi literatură (SSF, Bucureşti), Dacia Magazin, Origini (Buzău), Dacia Nemuritoare (Bucureşti), Cronica Fundaţiilor (Bucureşti, director Ioan Curtean de Hondol), Steaua Dobrogei (Tulcea, director profesorul dacolog Mihai Marinache)
Am publicat mai multe cercetări despre M. Eminescu:
- Motivul soarelui în lirica antumă a lui Mihai Eminescu în revista Limbă şi literatură (editată de Societatea de Ştiinţe Filologice din România), nr. I-II, 2001;
- Motivul soarelui în poemul eminescian postum Memento mori, în Limbă şi literatură, nr. I-II, 2011
- Conştiinţa dacică la Eminescu în Dacia Magazin
- Eminescu, soarele poeziei româneşti
- O analiză a afirmaţiilor călinesciene privind fizionomia etnică a lui Mihai Eminescu

Am scris eseuri critice despre G.. Coşbuc, O. Goga, Vasile Voiculescu, N. Steinhardt, Panait Cerna, Valentin Şerbu ş.a.

Am publicat volumul didactic: Comentarii literare pentru admitere în liceu, Editura Saturn, Chişinău, 1993, 190 p.

4. Listă de interese de cercetare: literatură (în special, Eminescu), mitologie, lingvistică, dacologie, religie

5. Contact: telef.: 0722 274 551
e-mail: bucurghe2009@yahoo.com