Mădălina Ciocoiu

Mădălina Ciocoiu

Ciocoiu Mădălina, absolvent al Facultății de Istorie și Științe din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța, în prezent muzeograf la Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”. Principalele activități și responsabilități sunt specifice instituției muzeale: organizarea expoziției permanente la Muzeul Farul Comisiei Europene a Dunării din Sulina și - anual - de expoziții temporare prin valorificarea patimoniului muzeal de istorie modernă și contemporană din colecțiile muzeului sau aparținând altor muzee din țară; efectuarea cercetări științifice și de teren în cadrul temei de cercetare ”Orașe nord dunărene la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea”, sintetizată și valorificată în studii și articole de specialitate; elaborarea de programe educative și coordonarea activității educaționale prin încheierea de parteneriate cu școlile din orașul și județul Tulcea; participarea la proiecte culturale naționale și internaționale pentru valorificarea patrimoniului cultural nord dobrogean.