Constanța Cristescu

Constanța Cristescu

Născută la Vatra Dornei (Jud. Suceava) în 10 mai 1959, având părinți pe Mihai și Cleopatra Cristescu.

Studii:
Licelul de Muzică din Cluj-Napoca, absolvit în 1978;
Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca – Facultatea de Compoziție,
Muzicologie, Pedagogie, Secția Muzicologie și Pedagogie – în perioada 1980-1984;
cursuri postuniversitare de muzică psaltică la Universitatea Națională de Muzică „C. Porumbescu” din București în perioada doctoranturii (1993-1994);
doctorat în muzicologie – specializarea etnomuzicologie – la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, având conducător prof. univ. dr. Ileana Szenik, susținut în 1996.

Activitate profesională:
Profesoară de teorie-solfegiu, pian și cor la Şcoala de Muzică din Zalău (Jud. Sălaj) între 1984-1990;
cercetător științific și apoi cercetător științific principal III etnomuzicolog la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” din București între 1990-1999;
conferențiar universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Facultatea de Ştiințe Umaniste – în perioada 1998-2006;
redactor la săptămânalul „Rodul pământului” – 2008;
consultant artistic muzicolog la CCB-CCPCT;
colaborator la Radio Cultural, Radio Cluj, ProTv, revistele Muzica, HoReCa Profit, Actualitatea muzicală și CRONICA MUZICALĂ ON-LINE (revistă de informare, cu acces la diaspora românească și la lumea străină cunoscătoare de limba română).

Membră a UCMR/Secția Muzicologie din 1996, desfășurând activitate de cercetare muzicologică finalizată în studii și volume achiziționate, publicate și în curs de publicare.

Activitate în diverse organisme profesionale naționale și internaționale: ICTM, IOV, Fundația «Sigismund Toduță», elaborând și furnizând materiale științifice, referințe, materiale documentare și elaborând proiecte de cercetare-conservare arhivistică, între care menționez proiectul de anvergură „Sigismund Toduță. Opera omnia document” în format digital.

Activitate continuă de cercetare muzicologică începând din 1981, soldată cu premii prestigioase: Mențiune și Premiul III la Conferințele Naționale ale Cercurilor Ştiințifice Studențești ediția a VI-a, Iași și a VII-a, București; Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române pe anul 2001.

Domenii de cercetare predilecte:
–etnomuzicologie;
– tipologie ritmică, tipologie melodică;
– fenomene de interculturalitate;
– metodologia cercetării;
– bizantinologie – retorică muzicală;
– stilistică muzicală;
– instrumente muzicale de cult;
– cercetare interdisciplinară – modelare și tipologie muzicală computerizată, valorificări audio doc în multimedia, în colaborare cu matematicieni și informaticieni;
– didactică – muzică, etnologie, muzicologie.

Realizări profesionale deosebite:
– reluarea editării „Colecției naționale de folclor” după aproape un deceniu de stagnare, sub egida Academiei Române, prin cartea Chemări de toacă (op.cit.);
– fondarea și alimentarea Arhivei de Muzică Tradițională din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad în perioada 1998-2005, prin aplicațiile practice ale cursurilor universitare anterior menționate. Arhiva conține două fonduri muzicale: un fond de muzică bisericească și un fond folcloric;
– stimularea revigorării tradiției cultural-spirituale românești și a tradiției folclorice autentice agresate de moda subculturilor de import divers, între care cea dominantă e cea a vulgului propagat prin manelism și kitsch audio-vizual, prin activitatea editorială științifică, didactica universitară și jurnalistică;
– investigarea științifică de adâncime a muzicii românești bisericești de tradiție bizantină enclavizată pentru înțelegerea izvoarelor și evoluției sale spre formarea și cristalizarea unor stiluri regionale, în vederea integrării sale în sistemul cultural-didactic general și în mod special în cel muzical academic;
– cărți de cântări bisericești tehnoredactate pe cheltuială proprie și cu sprijinul material al părinților c.f. mențiunilor din prefețe, sub înaltul patronaj al Episcopiei Aradului, cu Binecuvântarea Episcopului Timotei Sevici, predate pentru publicare, însoțite de referatele de publicare ale specialiștilor avizați, în perioada 2003 – 2006, ce așteaptă finanțare pentru a vedea lumina tiparului.