Cristina Corla (Hanț)

Cristina Corla (Hanț)

Absolventă a Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj- Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, licenţiată în pedagogie şi în filologie, sesiunea iunie 1997;
doctorand, anul III, Universitatea „Aurel Vlaicu", Arad; titlul lucrării: „Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală", conducător științific: prof. univ. dr. Lizica Mihuț;
PROFESIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL: profesor de limba şi literatura română la Liceul "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad;


ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ:

PARTICIPAREA LA SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE CU LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:

- Simpozionul Internațional Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, mai 2015, Tg. Mureș, lucrarea „O structură problematică – în juru-mi";
- Simpozionul Internațional „Bucuria de a fi copil", lucrarea „A învăța să fii... scriind", iunie 2015, Târgu-Neamț;
- Simpozionul Național „Competențe cheieși dezvoltarea personală", Târgoviște 2015, lucrarea „Metode moderne de învățare";
- International Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, 5-7 noiembrie 2014, lucrarea Valorile prepoziției la în limba română;
- International Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, 5-7 noiembrie 2014, lucrarea Infinitivul construit prepozițional;
- Colocviul Internațional de Lingvistică, București, 27-28 noiembrie 2014, lucrarea Observații privind anularea regimului prepozițional – structura împotriva mea;
- Simpozionul Internaţional "Tradiţie şi actualitate în învăţământ", Arad 2011, lucrarea "Modalităţi de abordare a textului literar";
- Simpozionul Naţional "Calitate şi valoare în educaţie", Arad 2010, lucrarea "Stiluri de a iubi în diferite culturi";
- Simpozionul Internaţional "Alternativele educaţionale – expresia pluralismului în educaţie", Arad 2009; Lucrarea "Educaţia transdisciplinară între deziderat şi realizare";

LUCRĂRI PUBLICATE:
A. CĂRŢI CU ISBN:
1. Hanţ, Cristina, Circa- Chirilă, Camelia, Lovas, Zoltan, Pencea, Ramona, Petraş, Lucian, Scurt, Titus, Takacs, Mihai, Teuca, Corina – Literatura şi celelalte arte – Editura "Nomina", Piteşti, 2009, ISBN 978-973-1889-96-2

2. Coord. Hanţ, Cristina, Circa- Chirilă, Camelia - Caietul meu de literatură – "Vasile Goldiş", University Press, Arad, 2007, ISBN 978-973-664-244-9

3. Hanţ, Cristina, Bradea, Adela - Proiectarea pe unităţi de conţinut la limba şi literatura română, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2004, ISBN 973-656-723-0

B. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞI CĂRŢI DE SPECIALITATE CU ISBN/ ISSN:
a. publicate ca autor unic:
1. Incluziunea o realitate? Elevii cu CES şi lectura, în revista „Interferențe în educație", iunie 2015, ISSN 2065-3239;
2. Subiectul construit prepozițional, în Philologica Jansseniana, Iași, revistă categoria B, indexată BDI, (în curs de publicare);
3. Valorile prepoziției „a" în limba română, în Journal of Roumanian Literary Study, nr. 6, martie 2015, Tg. Mureș, ISSN: 2248-3004, revistă indexată BDI;
4. Anularea regimului prepoziţional de genitiv – structura împotriva mea (Actele colocviului de lingvistică), Bucureşti (în curs de publicare)
5. Pseudoevitarea cacofoniei, Preparandia, nr. 8 / 2015, ISSN 2247-9414;
6. Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală – prolegomene, în Studii filologice și teologice, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2014, ISBN 978-606-675-031-8;
7. Păcatele verbului a fi, Preparandia, nr. 7 / 2014, ISSN 2247-9414;
8. Some Consideration Regarding Case System of Preposition "contra", Journal of Humanistic and Social Studies, nr. 1(9) / 2014;
9. Elevii cu CES, prelectura și lecția diversității, Perspective, Revista de didactica limbii şi literaturii române, nr. 2(27)/2013, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p. 60-65;
10. Învăţarea prin proiecte, Perspective, Revista de didactica limbii şi literaturii române, nr. 1(24)/2012, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p. 67-73;
11. Ludicul şi învăţarea, Şcoala vremii, Nr. 3, mai 2012, CCD Arad, ISSN 2068- 6099, p. 38-41;
12. Existenţa sub semnul absurdităţii în "Toate numele" de Jose Saramago, Şcoala vremii, Nr. 3, mai 2012, CCD Arad, ISSN 2068- 6099, p. 126-127;
13. Dialogul cu fotografia, Perspective, nr. 2(23)/2011, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p.48-52;
14. Procesul literar la ora de literatură universală, Şcoala vremii, Nr. 2, aprilie 2011, CCD Arad, ISSN 2068- 6099, p. 48-50;
15. Viziunea asupra morţii în opera lui Saramago, Şcoala vremii, Nr. 2, aprilie 2011, CCD Arad, ISSN 2068- 6099, p.124-126;
16. Textul – Kinder cu sau fără surprize, Revista cercurilor de lectură, Anul 4 nr.1/2011, ISSN 2065-1260, P. 16-19;
17. Modalităţi de abordare a textului literar, Lucrările Simpozionului Internaţional de Didactică "Tradiţie şi actualitate în învăţământ", Arad, 2011;
18. Stiluri de a iubi în diferite culturi, Lucrările Simpozionului Naţional "Calitate şi valoare în educaţie" Editura "Şcoala vremii", Arad, 2010, ISBN 978-973-1793-15-3, p. 73-77;
19. A scrie despre viziunea asupra lumii, Perspective, Revista de didactica limbii şi literaturii române, nr. 2(21)/2010, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p. 58-62;
20. Exerciţii de argumentare, Perspective, nr. 2(15)/2007, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p. 32-35;
21. De la lectura fotografiei la proiectul de fotografii, p.61-64, Perspective, nr. 1(16)/2008, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X, p. 61-64;
22. Lectura imaginii, Perspective, nr. 1(16)/2008, Editura Paralela 45, ISSN 1582-134X p.140;
23. Orbirea culturală, Laboremus, Editura Fundaţiei "Moise Nicoară", Arad, 2007, ISSN 1222- 6394;
24. Ce ţie nu-ţi place, la alţii găseşti, Laboremus, Editura Fundaţiei "Moise Nicoară", Arad, 2006, ISSN 1222- 6394;


ARTICOLE PUBLICATE ÎN COLABORARE:

1. Măşti ale îndrăgostitului în literatură, film şi teatru, Transdisciplinaritatea de la un experiment spre un model didactic, coord. Mureşan, Mirela, Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1449-1;
2. Educaţia transdisciplinară între deziderat şi realizare, Lucrările Simpozionului Internaţional "Alternative educaţionale – expresia pluralismului în educaţie", Arad, 2009;
3. Măşti ale îndrăgostitului în literatură, film şi teatru, Lecturiada 3, coordonator Onojescu, Monica, Editura Paralela 45, 2009, ISBN 978-973-47-0828-4;


PARTICIPAREA LA EXPERIMENTE DIDACTICE:
2008-2009 – participarea la experimentul didactic transdisciplinar "Anonimul din spatele măştii", roganizat de Colegiul Naţional "Moise Nicoară" în colaborare cu Asociaţia Pentru Deschideri Culturale;

CONCEPEREA DE CURSURI OPŢIONALE AVIZATE DE I.S.J:

2008 - "Lectura imaginii" , Colegiului Naţional "Moise Nicoară" din Arad

2005- 2006 - "Gramatica limbii române";
- "Imaginea de sine şi imaginea celuilalt în literatură, film şi reclamă";
- "Curente literare şi artistice"
- "Redactarea de texte"
- "Stilistică", Colegiul Naţional "Al. Papiu Ilarian", Tg. Mureş;

CERCETĂRI PE TEREN:

1999 – realizarea unei cercetări folclorice în satul Chimitelnic din judeţul Mureş - "Roata de la Chimitelnic";
1998 – coordonarea elevilor de la Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" din Tg. Mureş în realizarea unui studiu monografic al obiceiului "Udatul nevestelor de la Hodac"; realizarea unei prezentări multimedia;

STAGII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:
2015: curs de utilizare Google;
Organizator: Junior Achievement Young Enterprise
„Management şi medierea conflictelor în grupul educaţional"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad

2014: „Educația incluzivă"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad

2011: "Educaţia în societatea cunoaşterii- IntelTeach"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad

"Iniţiere în utilizarea calculatorului şi AEL"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad

"Utilizarea programelor de editare foto şi video pentru a crea materiale didactice"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad

2006: "Cercuri de lectură"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad
2005: "Consiliere şi orientare"
Organizator: Casa Corpului Didactic Arad
2004: "Utilizare AEL", Cluj-Napoca;
Organizator: SIVECO
2003: Gradul didactic II, Universitatea "Babeş Bolyai" , Cluj- Napoca
2002: "Proiectarea demersului didactic la Limba şi literatura română şi Istorie – Posibilităţi de abordare integrată", Bucureşti; Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Consiliul Naţional pentru Curriculum
2001: "Probleme de didactica disciplinelor din aria curriculară Limbă şi comunicare", Buşteni; Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Consiliul Naţional pentru Curriculum

REFERENT: romanul postmodernist, scris de elevi de la Colegiul Naţional "Moise Nicoară" din Arad - "Napoleon Junior, băiatu’ cu fular roşu" – coord. Camelia Circa – Chirilă, Editura Nomina, 2007, ISBN 978-973-1726-23-6

COORDONARE DE PROIECTE ŞTIINŢIFICE:

2008 – coordonator al proiectului "Promovarea literaturii în rândul copiilor" (alături de profesor Camelia Circa- Chirilă), proiect finalizat cu scriere de carte ("Caietul meu de literatură") şi realizare de CD;

MEMBRU AL COMISIILOR NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE:

2009 – membru al grupului de lucru la disciplina "Literatură universală"; elaborarea şi verificarea subiectelor de bacalaureat;

2008 - membru al grupului de lucru la disciplina "Literatură universală"; elaborarea şi verificarea subiectelor de bacalaureat;

2004 – membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Concursului de Limba şi Literatura Română "Mihai Eminescu" – Galaţi;

2003 - membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Concursului de Limba şi Literatura Română "Mihai Eminescu" – Bistriţa;

2008 – membru al comisiei locale de elaborare a subiectelor de olimpiadă;

1997- 2015 – membru al comisiilor locale şi judeţene de evaluare a lucrărilor- olimpiada şcolară de limba şi literatura română;

1997- 2011 – membru al comisiilor de evaluare în cadrul probelor de examinare – examene naţionale şi bacalaureat;

COORDONATOR DE REVISTE ŞCOLARE

2008 - "Zadarnic şterge vremea..." – supliment al revistei "Laboremus" dedicat lui Mihai Eminescu; ISSN 1222- 6394

2007 – 2008- "Laboremus" – revista Colegiului Naţional "Moise Nicoară" din Arad; numerele: "Cultură şi subcultură", "Lumi virtuale"; ISSN 1222- 6394;

2002- 2006 - "Paπu altfel" – revista Colegiului Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Tg. Mureş;

2002 – coordonatorul suplimentului cotidianului "Ziua de Iaşi", Tabăra Naţională de Jurnalistică;

COORDONATOR DE SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE:
2004- Simpozionul Judeţean "Limba română în mass-media", invitaţi de onoare prof. univ. dr. Gligor Gruiţă, prof. Ilie Rad, prof. Valentin Marica, scriitorul Lazăr Lădariu, prof. Cristian Stamatoiu;
1997-prezent – coordonator de sesiuni şi comunicări ştiiţifice ale elevilor la nivel local şi judeţean; coordonator al lucrărilor participante la sesiuni ştiinţifice dedicate elevilor;