Dumitru Draica

Dumitru Draica

Absolvent al Institutului de Învățământ Superior Oradea, Facultatea de Învățământ Tehnic și Pedagogic, specializarea Filologie, secția română – rusă.
În prezent este Conferențiar universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere; își desfășoară activitatea la Departamentul de Limba și Literatura Română, susținînd Cursuri și seminarii ca: Limba română contemporană (Fonetică - Lexic), anul I; Lingvistică generală, anul I; cursuri opționale – Dialectologie română (anul II) și Probleme actuale de ortografie române (anul III); curs și seminar Masterat: Istoria limbii române.
Din punct de vedere al domeniilor de interes, cercetărilor și preocupărilor sale, menționăm:
- Limba română contemporană – Lingvistică (a obținut doctoratul în științe filologice cu teza: Statutul lingvistic al graiurilor românești din stânga Prutului, sub conducerea prof. univ. dr. M. Borcilă);
- Evoluția limbii române;
- Cultivarea limbii române în rândul vorbitorilor de peste hotare – loc. Micherecki și Gyula (Ungaria) – aspecte ortografice controversate;
- Tendințe actuale în limbă și lingvistică;
- Probleme de ortografie; norme ortografice actuale. Controverse și cerințe actuale în ortografie; Mijloace și metode eficiente de predare – învățare a limbii române;
- Problemele ale corectitudinii limbii române în presa actuală: clișee, erori, tendințe;
- Probleme ale comunicării: elev – profesor, student – profesor; - Stilul publicistic – aspecte din presa locală.

A coordonat programe derulate în afara granițelor țării, programe ce au vizat studierea limbii române contemporane, probleme actuale de ortoepie și ortografie în exprimarea cotidiană orală și scrisă a vorbitorilor de limba română din străinătate, etc.