Eliza Bercu

Eliza Bercu

ELIZA BERCU
Data naşterii: 06.08.1958 Loculnaşterii: ComunaChircăieşti, JudeţulCăuşeni, Republica Moldova
Stareacivilă: Căsătorită
Naţionalitatea: Română
Adresa: Str.Baba-Novac, nr.16, Bl.23,sc. 1, ap. 3,
Bucureşti, sector 3
Telefon: 00-4-021- 647 71 72( acasă)
Mobil: 0729 989 564
Mail: eliza@arcub.ro