Georgeta Fodor

Georgeta Fodor

Membru în Consiliul ştiinţific al Centrului de Cercetare Ştiinţifică a Istoriei Elitelor Româneşti. 1 octombrie 2011 -1 octombrie 2012 cercetător postdoctoral în cadrul Proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (Şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, Posdru 89/1.5/S/63663. 27 mai 2014 – 28 februarie 2015 – Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de promovare a rolului ştiinţei în societate”, Contract POSDRU/159/1.5/S/133652 Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.