Gianina Chirila

Gianina Chirila

1. Inspector Metodist, Inspectoratul Județean Vaslui
2. Master - Patrimoniu și turism cultural, Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de istorie, Iași Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de istorie, Iasi
3. CCNA exploration: network fundamentals/Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Bucureşti
4. Expert în managementul muzeal/ Certificat de absolvire “Managementul muzeal şi valorificarea patrimoniului cultural” Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
5. Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de istorie, Iași