Maria Crișan

Sunt absolventă a Liceului Clasic Mixt (fost Sf. Iosif), promoţia 1951. Am urmat Facultatea de Filologie clasică, pe care, din motive de maternitate, am absolvit-o în 1960. Între 1960-1970 am lucrat în domeniul ştiinţelor sociale, la Secţia de Documentare Universitară pentru Şt. Sociale a Rectoratului Univ. Bucureşti, condusă de prof. Jean Livescu, publicând în rev. trim. pe care o editam trimestrial pentru catedrele de Şt. sociale din ţară. Am fost judecată, fiind acuzată că răspândesc Freudismul, pentru că intenţionam să public un rezumat al unui studiu efectuat de Melanie Klein, strălucita elevă a lui Sigmund FREUD, efectuat pe un număr de copii, cu rezultate pozitive. După participarea mea la al 7-lea Congres Mondial de Sociologia familiei de la Varna, mi s-a desfăcut Contractul de muncă: comunicarea mea a fost: „Quelques aspects de la famille contemporaine: l'intégration de l'homme dans la société!”. Neoficial, am lucrat efectiv în domeniul filologiei clasice, punctul central fiind Publius Ovidius Naso, legat de conţinutul scrisorilor lui, dar am tradus şi din Horaţiu, Herondas, Aristofan (Thesmeforiile şi Cavalerii). Poetul surghiunit Ovidiu fiind punctul central al cercetărilor mele ca filolog clasic, am clarificat locurile lui de exil, în special Tomis, cetăţuie-port reglementând navigaţia între M. Neagră şi M. de Azov, la Bosforul Cimerian (Chersonesus Taurica = Crimeea de azi), la graniţa de nord a Imp. Roman, al cărui nume TOMIS, lămurit corect în Tr. III, 9 era legat de legenda Argonauţilor de Apollonios din Rhodos. Prima mea lucrare închinată lui Ovidiu, „References of historical geography in Tristia and Pontica”, referată elogios de către prof. N. I. Barbu, care referat mi-a fost înmânat la 10 iunie 1987, la 2 luni şi jumătate după aceea, pe 26 sept. 1987 fiind silită (egalând edictul imperial la adresa lui Ovidiu) să părăsesc ţara. În 1990, participând activ la cel de al 3-lea Congres Int. de geografie istorică Ernst Kirsten din Stuttgart, am devenit şi membră a acestei prestigioase societăţi; am participat, tot activ, - mai 1990 -, la cel de al 4-lea Congres Int. de geografie istorică; la finele lui nov. 1990 participasem la Strasbourg la Colocviu Int. „Grammaire et rhétorique à Rome (una din emisiunile Radiodifuziunii rom. mi-a fost dedicată mie (red. Paul Dudea) pe această temă); în aprilie 1997 m-am întors în ţară; în 2010 am devenit membră a Uniunii Scriitorilor, după ce publicasem vreo 6 cărţi (Ovidiu, G. Coşbuc şi Localizarea cetăţilor TROIA şi THEBA din Beoţia; în 2002 am tradus cartea lui Carolus Lundius „Zamolxis primus Getarum legislator”, iar în 2004 ediţie bilingvă, rom-engl.); citez doar „Bimileniul exilării” lui Ovidiu, din cele 8 cărţi închinate lui Ovidiu, inclusiv Mss. „EX PONTO” de la Bibl. Batthyaneum din Alba Iulia; „Micul Dicţionar homeric-dacoromân”, şi „Încercare de reconstituire a limbii vorbite de strămoşii noştri”. Deţin mai multe diplome de excelenţă şi titlul de Doctor Honoris Causa, iar din 2003 sunt şi membru al Professional Women's Advisory Board - New York.