Ioan Dumitru Denciu

Ioan Dumitru Denciu

Opera literară
Romane
• Luminile zeiței Bendis, Editura Cartea Românească, București, 1983 ;
• Identitățile lui Litovoi, Ed. Cartea Românească, Buc., 1985 ;
• Din adâncul irespirabilului, Ed. Salonul Literar, Focșani, 1998;
• Creștinătate, Editgraph, Buzău, 2013.


Volume de versuri
• A îmblânzi destinul, Ed. Corgal Press, Bacău, 2003 ;
• Chemători și atrape, Ed. Andrew, Focșani, 2008 ;
• Poèmes pour apprivoiser le destin / Poemi per domare il destino, ediție bilingvă franceză-italiană, cu 8 desene și copertă de Massimo Uberti, Ed. Andrew, Focșani, 2009.

Eseuri
• Rătăciri esențiale, Ed. Corgal Press, Bacău, 2002 ;
• Rătăciri esențiale II. O apropiere de misterul limbii române, Ed. Rafet, Râmnicu Sărat, 2006 ;
• Dansul originilor. Mic tratat de naivitate intelectuală (Rătăciri esențiale III), Ed. Valman, Râmnicu Sărat, 2011.

În reviste și antologii
A publicat proză, poezie, eseuri, cronici literare, traduceri, fragmente de jurnal în „România literară”, „Luceafărul”, „Vatra”, „Nistru” (Rep. Moldova), „Dorul” (Danemarca), „Revista V”, „Salonul literar”, „Oglinda literară”, „Lector”, „ProSaeculum”, „Nuove Lettere” (Italia), „Amphitryon”, „Spații culturale”, „Caligraf”, „OltArt” și altele. Texte ale sale au fost cuprinse în diverse antologii, printre care: Vrancea literară (Focșani, 1984), ’900 e oltre. Inediti italiani di prosa contemporanea, îngrijită de Ernesto L’Arab și Roberto Pasanisi (Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, 2005) O antologie literară, editată de Asociația culturală „Duiliu Zamfirescu” (Ed. Valman, Râmnicu Sărat, 2007) și Pagini literare.ro / Literary pages.ro / Pages littéraires.ro, II (Forumul European al Revistelor Literare, Balcic – Bulgaria, 2008).

Premii și distincții
A obținut, între altele, Marele Premiu al “Salonului literar Dragosloveni” (1981), Premiul pentru proză al revistei “Luceafărul” (1984), Medalia jubiliară “150 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu” (2000) , Premiul Internațional pentru Poezie și Literatură “Nuove Lettere” – ediția XII (Napoli, 2003).

Colaborări internaționale
A participat, cu Massimo Uberti și Roberto Di Filippo, la realizarea operei multimediale AVVOLGENTE CASA Flussi d’onde nello spazio /Învăluitoare casă. Fluxuri de unde în spațiu/, expusă cu ocazia Nopții Internaționale de Artă la Brescia în 2009. Este vorba de o instalație artistico-ambientală inventată de M. Uberti, care folosește un text scris de I. D. Denciu în italiană-franceză-română (tradus în latină de Marco Basile și Elisabeta Ronchi) și o partitură muzicală electronică de R. Di Filippo.