Lucian Cherata

Lucian Cherata

Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române (Doctorat în filosofie)
Universitatea din Craiova – Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie – Secţia Filosofie - Sociologie
Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara - Facultatea de Electrotehnică –Secţia Automatizări şi Calculatoare
Preşedinte al Fundaţiei culturale I.D.Sârbu, Craiova (2000-2014)
Cercetător ştiinţific asociat al Academiei Române (2004-2014)
Inspector şcolar pentru Minorităţi în cadrul ISJ Dolj (2002-2014)
Cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie – Filosofie – Geografie, Catedra de Filosofie-Sociologie, Universitatea din Craiova, funcţia de lector dr. (2007-2013)

Cărţi publicate în domeniul filosofiei şi logicii:
Scheme logico-structurale în dialogurile lui Platon, 2007, Craiova: Edit. Aius; (teza de doctorat).
Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel, 2009, Craiova: Edit. Aius;
Elemente de antropologie filosofică, 2010, Craiova: Edit Aius;
Istoria logicii româneşti (Academia română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” - colectiv de autori), 2007, Bucureşti: Edit Tehnică;
Memoria Daciei preistorice, 2011, Craiova, Editura Aius;
Despre substratul indo-european al limbii române, 2013, Craiova, Editura Aius;

Cărţi publicate în domeniul limbii şi istoriei rromilor:
Istoria ţiganilor - 1993, Bucureşti:Edit. Z;
Ţiganii-Istorie, specific, integrare socială - 1999, Craiova:Edit. Sibila;
Gramatica limbii Rromani -2001, Craiova:Edit. Sitech;
Dicţionar al limbii rromani -2003, Bucureşti: Edit. Orion;
Filosofie, istorie şi tradiţii indiene în cultura rromilor, - 2010, Craiova: Edit. Aius;
Limba rromani. Istoric. Morfologie. Structuri lexicale indo-europene, - 2012, Craiova, Edit. Aius;