Mihai Vinereanu

Mihai Vinereanu

Mihai Vinereanu, PhD, Cercetător științific
Mihai Vinereanu este un lingvist român stabilit la New York.
A studiat filologia la Iași între 1980-1984. Încă din vremea studenției, a început să fie interesat de lingvistica istorică și comparată. Din acea perioadă a înțeles că limba română nu este propriu-zis o limbă romanică. În 1987 a emigrat în Statele Unite ale Americii stabilindu-se la New York. La scurt timp, a început cercetările de lingvistică istorică, iar în toamna aceluiași an ține prima conferință pe această temă, în care arăta că româna nu poate fi considerată o limbă romanică, cu mult înaintea altora.
A studiat lingvistica la City University of New York unde a obținut, titlul de MA, în lingvistică, în 1995. A predat la City University of New York între 1996-2004.
În 2002, publică prima sa lucrare de lingvistică Originea traco-dacă a limbii române, la Editura Pontos, din Chișinău, lucrare foarte bine primită de cei interesați de originea limbii române, dar ignorată de specialiști. În toamna anului 2004, se reîntoarce în România cu gândul de a-și promova ideile, dar s-a izbit de rezistența establishmentului din țară. Între timp, a obținut doctoratul în lingvistică, la Universitatea București.
După o muncă de cercetare de peste 20 de ani, reușește să publice, în 2008, Dicționarul etimologic al limbii române, la Editura Alcor Edimpex, din București. Dicționarul, a fost elaborat, folosind o metodă cu totul nouă, singura adecvată. A folosit comparația cu alte limbi indo-europene și studiile de indo-europenistică. Datele arată că limba română își are originea în traco-dacă. În 2010, publică la aceeași edituă din București, în ediție bilingvă română-engleză lucrarea Nostratic Roots in Romanian (Rădăcini Nostratice în Română), o lucrare cu totul inedetită în lingvistica românească. Lucrează la versiunea engleză a Dicționarului continuând în același timp cercetările de lingvistică istorică.