Monica Petcu

Monica Petcu

A absolvit Facultatea de Litere a Universității București
Specializarea: Consultanță și expertiză în publicitate
Diplomă de studii aprofundate în: Semiotica imaginii; Antropologie culturală; Strategii de construire a mesajului vizual

Organizator și participant la:
Simpozionului național TRADIȚII ROMÂNEȘTI (ediții anuale), București
Seminarul Național de diagnostic în cadrul proiectului internațional Rolul reglator al statului privind calitatea și echitatea serviciilor educative , organizat de CNEE, MEDCTS și OIF.
Conferința Națională ( cu participare internațională) a proiectului Dezvoltarea Capacității Instituționale a GNAC. Promovăm calitatea! , București
Parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România și organizarea în școală a programului Ora de română; cu participarea scriitorilor: Doina Ioanid, Radu Nițescu, Veronica D. Niculescu și Constantin Abăluță
Parteneriat cu Biblioteca Metropolitană și organizarea de manifestări culturale ce explorează relația film-literatură, București
Simpozionul Creativitatea benefică - Cât corespundem necesităților viitorului? București
Manifestarea Lucian Blaga - dacul creștin , organizată de ISMB și Colegiul Național Dinu Lipatti
Simpozionul Internațional Europa gastronomică între tradiție și inovație, București
Organizarea activității curriculare Eminescu și India, invitată Carmen Mușat-Coman
Certificate of participation at the national edition of extremely short story competition 2013-2014; organizat de Shakespeare School, București;
Simpozionul internațional EDUCAŢIA NUTRIŢIONALĂ ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE, București
Simpozionul international: UTILIZAREA CREATIVĂ A NOILOR TEHNOLOGII DIDACTICE, Bistrița-Năsăud
Simpozionul național I. AGÂRBICEANU ȘI SCRIITORII ARDELENI, Alba-Iulia
Simpozionul internațional PARTENERIAT CU MEDIUL, Timișoara Simpozionul internațional ABANDONUL ȘCOLAR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ, Lugoj