Sergiu Marian D. Găbureac

Sergiu Marian D. Găbureac

Nume: GĂBUREAC D. SERGIU (ca autor şi Sergiu-Marian D. Găbureac)
Adresa: România, 01718 Bucureşti-39, Sector 2: Şos. Iancului, 37, Bl. 103 B, Ap. 52
Telefon: 021 653.60.91; 0744 175431; serviciu 021 316.83.00
E-mail: gsm_as@yahoo.com
Naţionalitatea: română
Data naşterii: 09.09.1947 - Poieneşti (Jud. Vaslui)
Domicilii: Poieneşti, Chiţoc, Bârlad, Piatra-Neamţ, Bucureşti

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2002 şi în prezent: Biblioteca Metropolitană Bucureşti ; 4, Str. Tache Ionescu, 010354 Bucureşti; bibliotecar public SS IA - şef serviciu PROGRAME CULTURALE. INFORMARE COMUNITARĂ. LECTURĂ.
2002 şi în prezent: lector-formator la CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN CULTURĂ din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (cursuri: IMAGINE şi COMUNICARE; PLANIFICARE şi EVALUARE;LEGISLAŢIE ROMÂNEASCĂ FURNIZOARE DE IMAGINE POZITIVĂ BIBLIOTECII PUBLICE;
1976-2000: Biblioteca Judeţeană – G.T. KIRILEANU – Neamţ; 15, Str. Republicii, Piatra-Neamţ; [bibliotecar public (metodist 1977- 1980; coordonator/şef Relaţii cu Publicul 1981-1998; bibliotecar public SS IA – Secţia Publicaţii în Limbi Străine);
22.12.1989 - 31.07.1990: CPUN Neamţ şi Piatra-Neamţ (şef diverse comisii);
1972-1975: Şcolile generale: Căciuleşti (Girov); Nr. 3 şi Nr. 12 Piatra-Neamţ – profesor limba şi literatura franceză.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2007 Curs: Formator de competenţe profesionale – bibliotecar - ATESTAT
26-29.01.2004 Curs de biblioteconomie: EVALUAREA PERFORMANŢEI BIBLIOTECII. EVALUAREA, RECRUTAREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI organizat de British Council – ABIR SOFTLINK România; biblioteconomie; CERTIFICAT DE ABSOLVIRE;
18-22.11.2002 Curs: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti; relaţii publice; ATESTAT;
aprilie 2002 Curs: INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATOARELOR PERSONALE organizat de Centrul pentru Formarea, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii al Ministerului Culturii şi Cultelor; calculatoare PC; DIPLOMĂ;
1999 Curs: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ţinut de Ost-West Institute for SozialManagement Bonn, Germania; DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE
1997 şi 2004 Concursuri de atestare grad profesional BIBLIOTECAR I A;
1977-1978: CURS INTENSIV DE BIBLIOTECONOMIE - CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
1975 Examen DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT; lb. şi lit. română; lb. şi lit. franceză;
1968-1972 Cursuri universitare UNIVERSITATEA Al. I. CUZA IAŞI - Facultatea de Filologie; DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN FILOLOGIE; profesor
1960-1965 Liceul (Bârlad); DIPLOMĂ DE MATURITATE
1954-1960 Şcoala Elementară (clasele I-VII) (Bârlad); CERTIFICAT DE ABSOLVIRE