Valerica Draica

Valerica Draica

Lector universitar doctor
Facultatea de Litere - Universitatea din Oradea
Doctor în Poetică şi Stilistică - doctoratul susţinut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Imagini ale Divinităţii în lirica românească.
Coordonează Cercul de sociolingvistică – al studenţilor de la Litere, anii I-III şi este fondator al Revistei de Sociolingvistică, revista Facultăţii de Litere, din Oradea.
A publicat:
1. Cărţi de autor
1) Istoria limbii române, Sibiu, Editura Alma Mater, 2012.
2) Învăţăm limba română, Oradea, Editura Universităţii, 2011.
3) Repere ale Divinului, Petroşani, Editura Universitas, 2008.
4) Imagini ale Divinităţii în lirica românească, Petroşani, Editura Focus, 2006.
5) Limbă, expresivitate şi stil în lirica religioasă românească, Petroşani, Editura Universitas, 2005.
2. Cursuri (suporturi de curs sau seminar, manuale)
1) Învăţăm limba română, Oradea, Editura Universităţii, 2011.
2) Lecţii de limba română, partea a II-a, Petroşani, Editura Universitas, 2006.
3) Lecţii de limba română, partea I, Petroşani, Editura Universitas, 2005.
4) Terminologie medicală (suport electronic pentru Curs Practic), Oradea, Editura „Aureo”, 2013
5) Controverse actuale în ortografia românească, Tg-Jiu, Editura Rhabon, 2003.
Capitole publicate în volume colective
1). Valerica Draica, Aspecte ale stilului în predarea literaturii pentru copii, pp. 205-209, în Competenţe predictibile ale dascălului în perspectiva viitorului, Oradea, Editura Universităţii, 2006, ISBN (10) 973-759-060-0 ISBN (13) 978-973-759-060-2.
2.) Valerica Draica, Proiect de lecţie, pp. 92-98, în Proiectarea Pedagogică, Craiova, Editura Didactica Nova, 2005, ISBN 973-79.
3.) Valerica Draica, Învăţarea ortografiei, pp. 95-99, în Metodica predării limbii române, Editura Didactica Nova, 2005, ISBN 973-7905-13-X.
4. Comunicări la sesiuni ştiinţifice: la Universitatea din Oradea – 15; în ţară: Sibiu, Tg. Jiu, Tg. Mureş, Alba Iulia, Arad, Timişoara, Bucureşti, Braşov, Arad, Baia Mare… - 25
5. Sesiuni de comunicări – conferinţe în străinătate: Chişinău - 7
6. Reviste din străinătate – Limba română, Chişinău - 2