Valerica Mitu

Valerica Mitu

A publicat la: Ex Ponto, Interartes, Hyperion, Ateneu.
Premii şi diplome:
1. 2011- diplomă de participare la a VI-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor, organizată de Universitatea „Ovidius”
2. 2010- diplomă de participare la a V-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor, organizată de Universitatea „Ovidius”
3. 2008- premiul al II-lea la Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”, Iaşi