Adela Cristiana Gorcea

Profesor de limba română - mentor și metodist la Inspectoratul Școlar Județean Arad - doctorand în filologie la școala - doctorală Aurel Vlaicu - Universitatea din Arad

FORME DE RELIEF DIN ZONA ARADULUI ÎN LITERATURA LUI IOAN SLAVICI

De | 2016-10-06T12:54:00+00:00 22 iunie 2016|

Lucrarea cuprinde câteva considerații asupra unor pasaje din proza lui Ioan Slavici, care prezintă locuri din preajma Aradului, cu formele de relief specifice și cu împărțirea administrativ-teritorială practicată de administrația imperială. Am dorit să demonstrez, pe de o parte, legătura prozei lui Slavici cu realitatea vremurilor sale, iar pe de altă parte, actualitatea scrierilor lui. În acest scop, am căutat documente inedite – scrise sau mărturii –, care confirmă că proza scriitorului este mai mult decât o creație de ficțiune, este oglinda vieții însăși.

CÂTEVA IPOSTAZE ALE FEMEII ÎN LITERATURA LUI IOAN SLAVICI

De | 2016-06-22T14:05:31+00:00 23 martie 2016|

Scriitorii români au fost preocupați să reflecte în operele lor femeia. Slavici, deopotrivă realist și moralist, a introdus în literatura sa multiple ipostaze ale femeii, fără a despărți imaginea acesteia de epoca istorică în care este prezentată. De la doamna din înalta societate a secolului al XIX-lea la femeia simplă, de condiție socială modestă, Slavici aduce chipuri de femei devenite adevărate tipologii umane, cu destine influențate de contextul social-istoric al pătrunderii relațiilor capitaliste în lumea satului. Femeia inteligentă, cea luptătoare, dar și cea sensibilă, subordonată autorității masculine, a tatălui sau a soțului, sunt doar câteva categorii din cunoscuta literatură a lui Slavici. Prenumele personajelor feminine sunt relevante pentru epoca istorică din care Slavici s-a inspirat.

OCUPAȚII ALE OAMENILOR DIN ZONA VESTICĂ A ȚĂRII, REFLECTATE ÎN BELETRISTICA LUI SLAVICI

De | 2016-03-23T12:03:17+00:00 16 decembrie 2015|

Alături de valoarea sa estetică, beletristica lui Slavici are o valoare de document al existenței oamenilor din secolul al XIX-lea. Dincolo de text, se descoperă informații prețioase despre lumea și vremurile în care Slavici a trăit.Alături de alte aspecte ale vieții, în atenția lui Slavici au stat ocupațiile oamenilor din zona de vest, dintre care am selectat câteva, azi dispărute, dar care în vremea scriitorului erau cunoscute, practicate, unele temute, altele respectate. Erau vremuri ale meseriașilor organizați în bresle, ale ucenicilor ajunși calfe, ale funcționarilor – notar, adjunct și scrietor, solgăbirău și vătășel –, toți amintiți de Slavici și importanți pentru comunitatea din care făceau parte. Existența lor trecută este confirmată și azi de oamenii în vârstă din zonă. Slavici nu uită de sămădăi și de persecutori, capitol întunecat din existența Țării Zărandului, consemnat însă până în prezent de folclorul local.