Ana-Maria Gruia

Ana-Maria Gruia

Autoarea este absolventă a facultăţilor de Istorie şi Sociologie UBB Cluj, cu un masterat şi un doctorat în studii medievale la Central European University, Budapesta. Din 2007 activează în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, în ultimii doi ani la Colecţia de Istorie a Farmaciei. Este expert atestat de către Ministerul Culturii în arte minore şi iconografie, autoare a unei serii de cărţi în domeniul artelor decorative medievale, a istoriei mentalităţilor şi obiceiurilor din Transilvania Epocii Premoderne şi a istoriei farmaciei. Se implică activ în activitatea unor ONG-uri locale de reconstituire istorică şi cultură, fiind fondator a două dintre ele, dar este şi artist plastic şi traducător.

Colecţia de Istorie a Farmaciei din Cluj-Napoca

De | 2019-10-06T14:02:47+00:00 16 iunie 2017|

Colecţia de istorie a farmaciei, parte a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, este găzduită în cea mai veche farmacie publică a oraşului Cluj, atestată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În secolul al XVIII-lea ea a devenit privată şi şi-a continuat funcţionarea timp de sute de ani, până în perioada comunistă, când a fost naţionalizată (în anul 1949). Timp de câţiva ani spaţiul a fost transformat şi folosit drept covrigărie iar obiectele din vechea farmacie s-au risipit în majoritatea lor. În anul 1954, la insistenţele profesorilor de la Facultatea de medicină şi farmacie din oraş şi pe baza mai multor donaţii private de obiecte din întreaga Transilvanie, în clădire s-a înfiinţat Muzeul farmaciei.