Arhimandrit Drd. SIMEON ADRIAN VIRGIL STANA

Arhimandrit Drd. SIMEON – ADRIAN VIRGIL STANA C.D. Loga, 5, 300021 – Timişoara, Romania Tel.: +40.256 490287; Str. Fulgerului, bl. Z33, ap. 8, Arad, Romania Tel.: +40.257 349365; +40.753426795 symeonro@gmail.com Data şi locul naşterii: 30 septembrie 1971, Arad, Romania Situație canonică: arhimandrit 2003: doctorand la catedra de Istorie Bisericească din cadrul Universității de stat din Atena, Ellada, pregătind lucrarea “Proclamarea Sfinților în Biserica Ortodoxă Română”, (Οι Ανακηρίξεις τών Άγίων τής Ρουμανικής Εκκλησίας) 1998 – 2003: master în TEOLOGIE; Facultatea de Teologie a Universității de stat din Atena, Catedra de Istorie Bisericească; dizertație cu tema: “Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, și contribuția sa la practica liturgică a Țărilor Române”, (Ό Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Άνθιμος ό Ιβηρίτης (1708 – 1716) καί η επίδρασή τού στην λειτουργική πράξη τών Ρουμανικών Χωρών) 1996 – 1997: Facultatea de Filologie a Universității de stat din Atena, cursul de neo-ellină 1992 -1996: licență în TEOLOGIE; Facultatea de Teologie a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad, “Despătimire și îndumnezeire în Imnele dragostei dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog”. 1986 – 1990: Liceul Pedagogic “Dimitrie Țichindeal” din Arad, secția filologie – istorie Parcurs academic: Catedra de Teologie a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 2007 – 2008: cadru didactic asociat la disciplinele Patrologie și Formare Duhovnicească 2008 – 2009: cadru didactic asociat la disciplina Formare Duhovnicească 2009 – 2010: cadru didactic asociat la disciplinele Omiletică și Catehetică 2010 – 2012: cadru didactic asociat la disciplina Studiul Noului Testament Experienta managerială: 2006 - 2016: exarh al mânăstirilor Arhiepiscopiei Timișoarei 2007 – 2016: duhovnic al Monastirii Timișeni, Arhiepiscopia Timișoarei 1992 - 1996: președinte al ASCOR (Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români), filiala Arad 1992 – 1996: președinte al Ligii Tineretului Ortodox Român, filiala Arad 1996: secretar al revistei “Lumina” a studenților Facultății de Teologie din Arad Capitole în volume colective publicate în România şi străinătate: Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana – reper al Ortodoxiei în Balcani, Mânăstirea Tismana, 2006 Sfântul Calinic de la Cernica, studiu istoric în volumul bilingv roman-italian “Uniți întru urmarea lui Hristos. Mărturii din tradiția ortodoxă română și tradiția franciscană”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, studiu istoric în volumul bilingv român-italian “Uniți întru urmarea lui Hristos. Mărturii din tradiția ortodoxă română și tradiția franciscană”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 Alte publicații: Scara cea noua, în rev. “Altarul Banatului”, Timișoara, 2005 Sfinții – urmașii lui Hristos, “Învierea”, Timișoara, 2006 Rugăciunea pentru unitate și unitatea pentru rugăciune, (comunicare), Dialogul ecumenic monahal ortodox-franciscan, Timișoara, 2008, în “Învierea”, Timișoara, februarie, 2010 Ascultarea și structurile comunității monastice ortodoxe, (comunicare), Dialogul ecumenic monahal ortodox-franciscan, Maiori, Italia, 2008, publicată în rev, “Altarul Banatului’, 4-6, 2010 Mărturia castității în noul context social, (comunicare), Dialogul ecumenic monahal ortodox-franciscan, Timișoara, 2010, în “Învierea”, aprilie, 2010 Unitate și diversitate în Ortodoxie, conferința ASCOR, Oradea, în “Învierea”, Timișoara, iunie 2010 Prefața la “Viața monahala din judetul Timiș”, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 2010 Viata monahală timișană, în “Învierea”, octombrie 2010 Spiritualitate și cultura monahală, în “Învierea”, ianuarie 2011 Sfânta Treime – Iersnic, o nouă vatră monahală, în “Învierea”, februarie 2011 Recenzii: Poezia lui Petru Jichici, în “Învierea”, Timișoara, 2007 Cinstirea Sfintei Cruci în spiritualitatea creștină, Timișoara, 2010 Franz Kafka – un profet al prigoanei comuniste anticreștine, Timișoara, 2010 Conferințe și comunicări: Itinerariu de conversiune în mânăstirile ortodoxe, (comunicare), Dialogul ecumenic monahal ortodox-franciscan sub genericul “Exerciții spirituale ca experiență ecumenică”, Salerno, Italia, 2007 Comunitatea creștină și sărăcia evanghelică, (comunicare), Dialogul ecumenic monahal ortodox-franciscan sub genericul “Exerciții spirituale ca experientă ecumenică”, Palermo, Italia, 2009 Chipul blândeții lui Hristos, conferință susținută la ASCOR Timisoara, mai 2009 Fericirile – calea către Împărăția cerurilor, conferință susținută la ASCOR Timișoara, noiembrie 2009, Arad, decembrie 2009 Traduceri: «Έν Προσευχή καί Νηστεία», Λατρεία καί Άσκηση ώς συνιστώτες τού ορθοδόξου βίου, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (În Rugăciune și Post, Cult și Asceza, componente ale vietii ortodoxe), Atena, 2003 Άντιδυτικοί Πατέρες, Έυεργέτες της Έυρώπης, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (Părinți ortodocși antioccidentali, Binefăcători ai Europei), Atena, 2003 Άναζωπυρείν το χάρισμα, Β Τιμ. 1,6 , του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (Reînsuflețind harisma), Atena, 2003 Το Κράτος καί η Εκκλησία στην Ορθόδοξη Παράδοση, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (Statul și Biserica în Tradiția Ortodoxă, protoprezviter Gheorghe D. Metallinos), în rev. “Altarul Banatului”, 7-9, 2006 Θεολογική Παιδία καί Έκκλησιαστική Άγωγή, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (Învățământul teologic și formarea duhovnicească), în rev. “Altarul Banatului”, Timișoara, 4-6, 2010 Ή Άγάπη προς τούς εχθρούς στον Άγιο Σιλουανό τον Άθωνίτη, τού Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, (Dragostea pentru vrășmași la Sfântul Siluan Athonitul, prof. Gheorghe I. Mantzaridis), Timișoara, 2010, în rev. “Altarul Banatului”, 7-9, 2010 Πώς βλέπει ένας ορθόδοξος θεολόγος την ένταξη στην Ένωμένη Έυρώπη, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, (Cum vede un teolog ortodox integrarea în Uniunea Europeana), “Învierea”, ianuarie 2011

Mănăstirea ,,Izvorul Miron” – Româneşti

De | 2019-10-01T22:01:43+00:00 6 octombrie 2016|

La 15 iulie 1911 dr. Elie Miron Cristea (fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe a României) a sosit la Făget pentru a sfinţi biserica din această localitate. Între 17 – 23 iulie a început o vizită canonică în eparhie, iar la 23 iulie a săvârşit liturghia în aer liber în faţa a 10.000 de credincioşi la Balta Caldă, aflată în actuala incintă a mănăstirii. Impresionaţi de acest eveniment, locuitorii din zonă au botezat izvorul de apă caldă în amintirea zilei şi a vizitei episcoplui cu numele de Izvorul Miron.