BĂBUŞANU MIHAELA

BĂBUŞANU MIHAELA

Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior BĂBUŞANU MIHAELA BĂBUŞANU Adresă(e) Nicu Enea/54/A/76 Telefon(oane) Mobil: 0040-742-180165 E-mail(uri) babusanca@yahoo.com dragoneasa@yahoo.ca Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 12.martie Sex F Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Profesor istorie/ Muzee/cultură Experienţa profesională 19 n ani vechime Perioada Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România din anul 2016 Expert bunuri istorice cu valoare memorialistică din anul 2011 Conservator bunuri culturale 2003-2015 Gestionar-custode 1997-2003 Profesor limba română şi latină 1994 Funcţia sau postul ocupat Conservator bunuri culturale Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău Educaţie şi formare Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, specializarea Muzeologie/istorie Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, filologie-istorie Calificarea / diploma obţinută muzeograf competenţe profesionale dobândite Istorie/, muzeologie, memorialistică - istorie socială - istorie artistică ; - istorie sportivă ; - personalităţi ; - conservare preventivă a bunurilor de patrimoniu ; - paleografie chirilică; - poet -organizator evenimente culturale/promotor cultural Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Participare Workshop Gruntvig „Cooperative Games and Circle Dances”,Germania, iulie 2011-dansuri şi jocuri tradiţionale europene Cursuri de specializare în cadrul centrului de perfecţionare a Ministerului Culturii Bucureşti în domeniul conservării preventive anii 1998, 2001, 2004 finalizate cu diploma de conservator bunuri culturale Limba(i) maternă(e) romana Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba ENGLEZA FRANCEZA SPANIOLA ITALIANA BINE FOARTE BINE BINE BINE BINE ÎNCEPĂTOR ÎNCEPĂTOR BINE BINE ÎNCEPĂTOR ÎNCEPĂTOR BINE BINE BINE ÎNCEPĂTOR (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Director revistă, redactor reviste de cutură, prezentator şi realizator TV voluntariate, promotor cultural etc Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Word, e-mailling, Competenţe şi aptitudini artistice Poet Alte competenţe şi aptitudini Bun psiholog, intuitiva, voce placuta, dictie buna, agreabila, serioasa, amabila, fidela Permis(e) de conducere Da Informaţii suplimentare Redactor al revistei de cultură „Plumb”, Bacău Redactor al revistei „Meridianul cultural românesc”, Vaslui redactor al revistei lunare de cultură sportivă „Sportul Băcăuan” Membră a cenaclului “Octavian Voicu” Bacău Preşedinte al asociaţiei culturale „Derzis Eruditio” Bacău Anexe Lista prescurtată articole publicate: (selectiv) Articole, note, recenzii 1. ”Medalion Zoe Dumitrescu-Buşulenga”, în “Carpica”, Bacău, 2006 2. ”Depozitul de ceramică al Complexului Muzeal „Iulian -Antonescu”Bacău. Citeva elemente privind expunerea”, în “Acta Musei Tutovensis II”, Bârlad 2007 3. „ Anton Cosa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun secolele (XVII- XVIII), Iasi, Editura Sapientia, 2007, 574” în „Carpica”, 2008 4. „ Sărbătorile de iarnă în Moldova (cu referire specială la cele din satul Băbuşa, com Băceşti, judeţul Vaslui), în revista „Dor de Dor” Localitatea Dor Mărunt, judeţul Călăraşi 5. ”Biserica Precista din Bacău, monument istoric şi de arhitectură religioasă medievală”, în “Agero”, 2007 6. ”Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”din Bacău, un loc care merită vizitat, în „ Agero”, 2007 7. ”50 de ani de muzeografie bacăuană”, în “Agero”, 2007 8. ”26 iulie 2007, 75 de ani de la naşterea lui Iulian Antonescu” , în “Agero”, august 2007 9. „In memoriam :Alexandru Artimon „ în „Agero” ,2008 10. „Simpozionul naţional Vasile Pârvan al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau.Ediţie aniversară BACĂU 600(1408-2008)”, în „Agero” , 2008 11.. „ Anton Cosa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu”,pag. 360,Bacău, Editura Babel , 2010 12. „ Anton Cosa, Monografia comunei Oituz”, Editura Magic Print Oneşti, 2010, pag 355” in „Carpica”, 2010 13. „Ziua şi noaptea muzeelor la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, în „Plumb”, iunie 2011, pag 15 14. Viorel Căpitanu la 80 de ani, în „Carpica” XLI, 2012 15. Prof. Mihaela BĂBUŞANU, “Istoria unei lumi...” văzută din Costeşti şi Bacău………73 in Lohanul nr 36, pag 73 16.”Biserica Precista din Bacău, monument istoric şi de arhitectură religioasă medievală”, în “Agero”, 2007 17. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”din Bacău, un loc care merită vizitat”, în „ Agero”, 2007 18..”50 de ani de muzeografie bacăuană”, în “Agero”, 2007 19.”26 iulie 2007, 75 de ani de la naşterea lui Iulian Antonescu”, în “Agero”, august 2007 20 „In memoriam :Alexandru Artimon „ în „Agero” ,2008 21 . „Simpozionul naţional Vasile Pârvan al Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Ediţie aniversară BACĂU 600(1408-2008)”, în „Agero” , 2008 Autoarea volumelor: • Adevărata fericire/True happiness • Stejarul cu flori de cireş/The cherry blossom oak tree” • Femeia bonsai • Cu Mercur în exil • Contact: • babusanca@yahoo.com • dragoneasa@yahoo.ca • http://mihaela-babusanu- amalanci.blogspot.com

Evocare Radu R. Rosetti la 140 de ani de la naştere

De | 2019-10-01T00:18:54+00:00 25 septembrie 2017|

Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la naşterea lui Radu R. Rosetti, istoric, militar, academician, scriitor, bibliotecar, care a văzut lumina zilei la 20 martie/1 aprilie 1877, în satul Căiuţi, judeţul Bacău, plasa Trotuş, într-o familie de boieri moldoveni, originară, s-ar părea, din Genova (Italia). Tatăl istoricului, scriitorul Radu Rosetti, era coborâtor dintr-una din marile familii domneşti ale Moldovei. Fără îndoială,Radu R Rosetti, este una dintre cele mai importante şi oneste personalităţi a începutului de secol XX, de care băcăuanii, şi, extinzând, întreaga ţară, ar trebui să fie mândri, să şi-o reamintească şi să o onoreze constant.