Cristina Hanț

Cristina Hanț

Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn”, Arad
Motto: La obârșie, la izvor nicio apă nu se-ntoarce, decât sub chip de nor. La obârşie, la izvor niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. (Lucian Blaga, Cântecul obârşiei)

Numele predicativ cu prepoziție sau adjunct verbal primar?

De | 2019-10-01T22:07:58+00:00 22 iunie 2016|

Studiul analizează construirea numelui predicativ cu prepoziție, pornind de la observația că există, în gramatica tradițională, o serie de contradicții de interpretare a acestei poziții sintactice. Se știe că prepoziția stabilește un raport de subordonare, or predicatul reprezintă parte principală de propoziție, aflată în relație de interdependență cu subiectul. Ca atare, în interiorul unei funcții sintactice (predicat nominal), se admite existența unei alte funcții sintactice (nume predicativ), subordonate indirect unui subiect. Vom deconstrui structurile pentru a observa modul lor de funcționare.

NOTES ON THE VALUES OF THE PREPOSITION “LA”(“AT/TO”) IN ROMANIAN

De | 2015-12-18T15:38:27+00:00 16 decembrie 2015|

In this study we aim at examining the behaviour of the preposition “la” (“at/to”) in the Romanian language. The starting point of our analysis is represented by the distinctions made by the modern grammar between lexical/semi-lexical/functional prepositions. “La” (“at/to”) has, in Romanian, homonym forms which illustrate all these subcategories. We will highlight the differences in grammatical functionality between the used contexts; our study is discussing the capacity of this preposition to become a group centre, the assigning of a thematic role, the grammatical restrictions imposed on the dominated term.

Valorile prepoziției pe în limba română

De | 2019-10-06T12:23:36+00:00 16 iunie 2015|

Prezentul studiu urmărește analizarea contextelor de utilizare a prepoziției pe în limba română actuală. Conform teoriilor gramaticii moderne, prepoziția reprezintă o clasă de cuvinte caracterizată prin eterogenitate, dat fiind faptul că reunește elemente lexicale, semilexicale și funcționale. Prepoziția pe este un exemplu elocvent în acest sens – are valoare lexicală, dar poate apărea și ca element subcategorizat, și ca marcă a obiectului direct. Vom examina comportamentul lui pe în toate cele trei contexte de funcționare prin referire la următoarele aspecte: calitatea de centru de grup sintactic, capacitatea/incapacitatea de a genera grup prepozițional, restricții impuse termenului dominat.

Valorile prepoziției pe în limba română

De | 2015-12-16T13:54:58+00:00 18 mai 2015|

Prezentul studiu urmărește analizarea contextelor de utilizare a prepoziției pe în limba română actuală. Conform teoriilor gramaticii moderne, prepoziția reprezintă o clasă de cuvinte caracterizată prin eterogenitate, dat fiind faptul că reunește elemente lexicale, semilexicale și funcționale. Prepoziția pe este un exemplu elocvent în acest sens – are valoare lexicală, dar poate apărea și ca element subcategorizat, și ca marcă a obiectului direct. Vom examina comportamentul lui pe în toate cele trei contexte de funcționare prin referire la următoarele aspecte: calitatea de centru de grup sintactic, capacitatea/incapacitatea de a genera grup prepozițional, restricții impuse termenului dominat.