Ecaterina Janeta Ciocan

Ecaterina Janeta Ciocan

Motive geometrice

De | 2015-12-16T13:48:08+00:00 18 mai 2015|

Prezentul studiu se referă la prezenţa motivelor geometrice pe obiecte de artă populară pe obiecte create în lumea satului din nordul Transilvaniei. În introducerea studiului se subliniază atât vechimea creaţiei populare cât şi specificul artei populare româneşti care îmbină în mod armonios utilul cu frumosul. Motivele ornamentale sunt create de imaginaţia omului, dar de multe ori ele sunt şi rezultatul materialului, al tehnicilor de prelucrare a acestuia, chiar a funcţionalităţii obiectului pe care apar. Caracteristica cea mai importantă a artei populare din nordul Transilvaniei, în cele patru zone etnografice supuse analizei (Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Maramureşului şi Ţara Codrului), este geometrismul ornamenticii. Un lucru este clar, ornamentele au fost transmiţătoarele unor mesaje ce se constituiau într-un limbaj uşor de citit în vechime, deși mai greu de descifrat azi. Rând pe rând se face o analiză pertinentă a fiecărui ornament geometric în parte.