Eduard Magiar

Eduard Magiar

Studii: - Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj – Napoca, Facultatea de Studii Europene; - Masterat în Studii americane, Cluj-Napoca; - Doctorat în Relații Internaționale, Studii Europene, Cluj – Napoca; - Universitatea D. Cantemir, Cluj – Napoca, Facultatea de Drept; - Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca, Reșița, Facultatea de Studii Economice; Publicații: - Marea Britanie și construcția europeană la începutul secolului XXI; - Relațiile franco – britanice în perioada napoleoniană; - Coautor la alte 12 volume; - A publicat peste 60 de articole în diverse reviste; - Redactor la trei reviste semestriale.

Registrele bisericești de la Soceni

De | 2021-12-20T20:56:28+00:00 20 decembrie 2021|

Pentru a reda cât mai obiectiv trecutul istoric în toată complexitatea lui, o condiție sine qua non este cercetarea documentelor de arhivă (din fondul arhivelor de stat, bisericești, școlare și din alte instituții). Aceasta pentru că, în arhive se află destule materiale inedite care, prin publicarea lor, contribuie semnificativ la cunoașterea istoriei locale și naționale. Descoperirea întâmplătoare a două registre cu circulare și alte prețioase însemnări făcute de către cei care au slujit la parohia din localitatea Soceni din județul Caraș – Severin este un exemplu în acest sens. Aceste registre erau căzute după un dulap din altarul bisericii și zăceau acolo, probabil, de mai bine de un secol. Din aceste registre voluminoase, (unul cu 456 de pagini, altul cu 520 de pagini, am redat câteva date care ni s-au părut mai semnificative pentru istoria bisericii din Soceni și pentru viața religioasă în general. Facem mențiunea că la majoritatea exemplelor date am păstrat ortografia și exprimarea specifice pentru limba română scrisă din secolul XIX. De menționat faptul că informațiile din aceste documente nu sunt exclusiv de natură religioasă pentru că apar și unele din domeniul cultural și social.