Elena Şontea

Elena Şontea

O ambasadoare a sufletului românesc

De | 2015-06-16T20:39:48+00:00 15 martie 2015|

Strănepoată a ilustrului poet Ienăchiţă Văcărescu şi nepoată a lui Iancu Văcărescu, Elena Văcărescu este o demnă continuatoare a tradiţiilor familiale în domeniul literar şi cultural.Silită să plece în exil se stabileşte definitiv în Franţa, unde se va dedica unei vaste activităţi literare, concretizată printr-o valoroasă operă de poetă şi prozatoare de limbă franceză, memoralistă, romancieră, dramaturg, traducătoare. Este o continuatoare a dialogului franco-român şi a recunoașterii la nivel european a ţării din care provenea. Membru de onoare al celui mai înalt forum ştiinţific din ţară - aleasă membru al Academiei Române. Calitatea de ambasadoare a sufletului românesc, îi conferă Elenei Văcărescu un binemeritat prestigiu şi o autoritate neegalată. Rămâne o militantă pentru pace, democraţie şi libertate

Ipostaze benefice ale femeii în societatea românească: Maica Smara

De | 2019-10-06T12:51:22+00:00 25 august 2014|

Smaranda Gheorghiu a întrupat cu succes cel puţin cinci ipostaze benefice ale femeii în societate, în două dintre ele fiind considerată pionieră: femeia-mamă, femeia-pedagog, femeia-scriitor, femeia-intelectual, femeia-soldat, fiind caracterizată de Nicolae Iorga, ambasadoarea culturii româneşti . Descendentă dintr-o familie veche de boieri cu educaţie aleasă, s-a născut în anul 1857 la Târgovişte, scaun de strălucită domnie a Basarabilor, vechea capitală a Ţării Româneşti, cetatea celor 33 de voievozi, locul natal al multor scriitori dâmboviţeni precum: Coresi, Ienăchiţă Văcărescu, Ion Heliade Rădulescu, Vasile Cârlova, Ioan Al.Brătescu-Voineşti, Grigore Alexandrescu. Este primul copil din cei paisprezece, dintre care au supravieţuit doar zece. Urmaşă demnă a marelui fabulist Grigore Alexandrescu, o flata cel mai mult înrudirea cu poetul, mărturisind „sunt nepoata celui care a visat pe ruinele Târgoviştelor”. De asemenea, Smaranda Gheorghiu îi va acorda scriitorului dâmboviţean, o atenţie deosebită realizând ample studii asupra vieţii, activităţii şi operei sale.