Georgel Rednic

Georgel Rednic

Informaţii personale Nume / Prenume REDNIC, GEORGEL Adresă(e) Nr. 30, B-dul Constantin Brâncuşit, cod poștal 400462 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România; Nr. 15, str. Libertăţii, cod postal 407240 Cojocna, judeţul Cluj, România Telefon(oane) Mobil: 0745453350 Fax(uri) E-mail(uri) rednicgeorge@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 25 mai 1979 Sex Masculin Experiență profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Februarie 2010 – Preot paroh în localitatea Cojocna Săvârşirea slujbelor religioase, conceperea şi gestionarea proiectelor social-misonare ale Parohiei Protopopiatul Ortodox Cluj I Religie / societate Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Octombrie 2004 – februarie 2009 Doctorand cu frecvenţă Realizarea de studii biblice Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Educație / Învățământ Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Septembrie 2004 – mai 2007 Bursier al Diakonisches Werk Învăţarea limbii germane, realizarea de studii biblice Diakonische Werk, Germania Educație / Învățământ Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Septembrie 1998 – iunie 1999 Profesor de religie Predarea la orele de religie Şcoala Generală Nr. 8 şi Liceul Industrial Nr. 2 din Sighetul Marmaţiei Educație / Învățământ Educaţie şi formare Perioada octombrie 2004 – februarie 2009 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament – teza de doctorat cu titlul „”Harismele în Biserica primară în scrisul paulin – interferenţe eclesiologice din perspectiva cercetării biblice contemporane – Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel 6 Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândit Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională octombrie 2003 – iulie 2004 Diplomă de master Noul Testament, Vechiul Testament, Greacă, Dogmatică Ortodoxă, Morală – disertaţia cu titlul „Darul profeţiei şi al vorbirii în limbi în Noul Testament, perspectivă exegetică la I Corinteni 12 şi 14” Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă Nivel 5 octombrie 1999 – iulie 2003 Diplomă de licență Noul Testament, Vechiul Testament, Dogmatică Ortodoxă, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericii Universale – teză cu titlul „Iubire şi libertate, coordonate mesianice în Sfintele Evanghelii” Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă Nivel 4 septembrie 1993 – iulie 1998 Diplomă de bacalaureat Vechiul Testament, Noul Testament, Dogmatică Ortodoxă, Tipic, Greacă, Latină, Morală, Liturgică, Omiletică, Istorie Bisericească, Muzică, Drept bisericesc. Seminarul Teologic Liceal Ortodox Român din Baia Mare Nivel 3 Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba germană B2 Utilizator independent C1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent Limba engleză A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar Limba franceză A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi aptitudini organizatorice 2001-2003 Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei „Credinţa Ortodoxă” a Studenţilor Teologi 2001-2003 Reprezentant de promoţie nivel licenţă - secţia pastorală 2003-2004 Reprezentant de promoţie nivel masterat - secţia sistematice-biblice Director şi coordonator de proiecte locale: 2010 Proiectul „Biserică, casă parohială şi muzeu” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna şi instituţii locale şi centrale – finalizat în 2014. 2011 Proiectul „Redresarea tinerilor prin credinţă într-o societate secularizată” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna şi World Vison – finalizat în 2013. 2012 Proiectul „Crucea monumentală de pe Viile Şemnicului” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna şi Primăria Cojocna – finalizat în acelaşi an. 2013 Proiectul „În fiecare casă o Biblie pe masă” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi World Vision – finalizat în 2014. 2014 Proiectul „Implicarea Bisericii în educaţia tinerilor” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna şi World Vision. Acest proiect s-a reluat în fiecare an, chiar şi de două ori. 2014 Proiectul „Ansamblul Poarta Vieţii aflat la intrarea în comuna Cojocna” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, scluptorul Liviu Mocan, Primăria Cojocna şi mulţi alţi colaboratori finalizat pe data de 21 mai 2016. 2014 Proiectul „Recuperare şi îndrumare profesională pentru tinerii cojocneni” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, Şcoală şi Vereingniten Aktion für Rumänien din Berlin – finalizat în decembrie 2015. 2015 Proiectul „O mână de ajutor pentru cei nevoiaşi” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna şi Hilfsreisen des Verein Rumänischenhilfe din Potsdam a început şi este fără dată concretă de finalizare. 2015 Proiectul „Hramul Bisericii şi Fii Satului” – eveniment organizat în fiecare an în luna septembrie. 2016 Proiectul de ridicare a unui „Centru social-misionar – Sfântul M. Mc. Gheorghe” într-un cartier de etnie romă – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, comunitatea de etnie romă de pe Jeler şi instituţii locale, centrale şi internaţionale. În 2017 am ajuns în faza de finalizare a nivelului doi. 2016 Proiectul „Voluntarul şi recompensa într-un cartier de etnie romă” finalizat la sfârşitul lunii august. 2017 Proiectul „Îndrumare spirituală şi profesională pentru tineri” – partenneriat cu Habitat pentru umanitate 2017 Proiectul „Curăţenie spirituală şi materială în Vinerea Mare” – parteneriat cu World Vision 2017 Proiectul „Restaurarea Bisericii Vechi – monument istoric” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi AquaProciv – proiectul a fost depus pentru a fi finanţat de AFIR. 2017 Proiectul de sprijinire „Înfiinţare Centrul social-misionar – Sf. M. Mc. Gheorghe” – parteneriat între Parohia Ortodoxă Cojocna, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului – proiectul a fost depus pentru a fi fnanţat de GAL Câmpia Transilvania Competenţe şi abilităţi sociale Bun organizator, lider dar cu spirit de echipă, capacitate mare de mobilizare şi comunicare. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizarea bună a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și Power Point), BibleWorks, dar şi a altor programe Permis(e) de conducere Categoria B Data, Semnătura, 8.09.2017 Anexe Cărţi publicate: „Harismele în Biserica primară – o perspectivă paulină”, Seria Biblică 12, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2010, 505 p. „Sfaturi către tinerele familii creştine”, Cojocna, 2011, 60 p. „Rolul misionar al pocăinţei în viaţa parohială”, Seria pastorală 2, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, 125 p. Articole în reviste - „Iubirea - caracteristica principală a creştinului”, în Orizonturi Teologice, Anul III, nr. 2, 2002, pp. 188-208. - „Mişcarea harismatică - impuls în cadrul mişcării ecumenice”, în vol. „Ortodoxie şi ecumenism”, coordonat de pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 215-266. - „Eine Orthodoxe Perspektive über die Charismen”, în vol. „Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfintul Episcop-Vicar Vasile Somesanul”, coordonat de pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 293-322. - „Teologia Crucii în gândirea paulină. O perspectivă exegetică a textului 1 Corinteni 1, 17-18”, în vol. „Crucea – Semn, Simbol şi Putere”, coordonat de pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru şi Paula But, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 83-104. - „Der Charismatische Charakter des Pristertums in den Partoralbriefen”, în Sacra Scripta – Journal of the Centre for Biblical Studies, Cluj-Napoca, Year VIII, 2010/2, pp. 218-236. - „Despre abstinenţă şi relaţiile intime în cadrul căsătoriei plecând de la 1 Corinteni 7,1-5”, în Cercetări biblice – Anuarul Uniunii Bibliştilor din România, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, Anul 6, 2012, pp. 74-107. „Relaţia dintre Pocăinţă şi Sfânta Taină a Euharistiei de-a lungul veacurilor – primele trei veacuri creştine”, în vol. I „Euharistie, Spovedanie şi Martiriu” – Lucrările Simpozionului internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 235-255. - „Major Lower Limb Amputations” coautor cu Bogdan Stancu, Nicolae Ovidiu Grad, Ion Aurel Mironiuc, Claudia Diana Gherman, în Journal for the Study of Religions, Vol 15, No 43 (2016), pp.82-101. - în curs de publicare „Comportamment duhovnicesc în 1 Corinteni”. Participări la cursuri de formare profesională, sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 15-16 mai 2017 - participare la întâlnirea Societăţii Bibliştiilor Ortodocşi din România. 9-11 septembrie 2016 - participare la „Jubilaeum 20 Jahre Sprachkurs” în Sibiu. 27 februarie 2015 - participarea la întâlnirea anuală a Uniunii Bibliştilor din România, prezentând referatul cu titlul „Comportamment duhovnicesc în 1 Corinteni”. 20-21 ianuarie 2015 - participarea la cursurile intensive de formare profesională cu titlul „Celebrarea familie – o călătorie împreună” organizate de World Vision în Cluj-Napoca. 4-6 noiembrie 2014 - participarea la simpozionul internaţional cu tema „Euharistie, Spovedanie, Martiriu”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, având referatul cu titlul „Relaţia dintre Pocăinţă şi Euharistie în primele trei veacuri creştine”. 22 februarie 2013 - participarea la întâlnirea anuală a Uniunii Bibliştilor din România. 28 februarie 2012 - participarea la întâlnirea anuală a Uniunii Bibliştilor din România prezentând referatul cu titlul „Despre relaţiile intime şi abstinenţă în cadrul căsătoriei”. 26-30 august 2011 - participarea la a XVI-a întrunire a tinerilor ortodocşi şi luterani din cadrul Dialogului bilateral BOR – EKD, la Academia Mănăstirii „Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, prezentând referatul cu titlul „Altoirea noastră în Hristos prin Taina Sfântului Botez”. 1-6 mai 2011 - participarea la seminarul internaţional „Erinnerung, Identität und die gemeinsame Verarbeitung der kommunistischen Vergangenheitin Rumänien, Ungarn und Deutschland”, organizat de Akademie Mitteleuropa, la Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, Germania. 26 februarie 2011 - participarea la întâlnirea anuală a Uniunii Bibliştilor din România şi acceptarea în această Uniune. 2-7 septembrie 2009 - participarea la a XIV -a întrunire a tinerilor ortodocşi şi luterani din cadrul Dialogului bilateral BOR – EKD, organizată în Constanţa, la Facultatea de Teologie Ortodoxă. 1-3 martie 2007 - participarea la Simpozionul Tinerilor Teologi, prezentând referatul cu titlul „Harismele în viaţa Bisericii Primare”, organizat în Sibiu la Academia Evanghelica Transilvania. 5-12 iulie 2006 - participarea la al 40 -lea Internationales Ökumenisches Seminars cu tema „Der Heilige Geist in der Kirche. Eine ökumenische Spurensuche“, prezentând referatul cu titlul „Die Gnadengaben in der Orthodoxen Kirche”, organizat în Strasbourg, Franţa 7-12 septembrie 2005 - participarea la a XII -a întrunire a tinerilor ortodocşi şi luterani din cadrul Dialogului bilateral BOR – EKD cu tema Spiritualitate creştină, titlul comunicării „Asceza şi Mistica – aspecte ale spiritualităţii creştine ortodoxe”, organizată în Cluj-Napoca, la Facultatea de Teologie Ortodoxă. 2 decembrie 2003 - participarea la simpozionul dedicat operei părintelui Dumitru Stăniloae, prezentând referatul cu titlul „Receptarea părintelui Dumitru Stăniloae de către posterioritate”, organizat în Cluj-Napoca, la Facultatea de Teologie Ortodoxă. 4-5 mai 2002 - participarea la sesiunea de comunicari ştiinţifice cu titlul Epistolele pastorale, prezentând referatul cu titlul „Viaţa creştină în Epistolele pastorale”, organizat în Cluj-Napoca, la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Poarta Vieţii – moșirea unui ansamblu artistic

De | 2019-09-30T23:54:02+00:00 25 septembrie 2017|

„Poarta Vieţii” este o mărturisire creştină prin intermediul artei contemporane, care doreşte să vorbească mai întâi creştinului, iar apoi omului în general, într-un limbaj artistic creştin puţin mai atipic pentru lumea în care trăim. Nu puţine sunt simbolurile creştine care cad sub incidenţa vizuală sau tactilă a omului contemporan, însă datorită rutinei, a lipsei de timp şi a indiferenţei faţă de tot ceea ce nu îi aparţine, ele nu mai sunt apreciate la justa lor valoare şi, nu de puţine ori, omul trece pe lângă ele fără nici măcar să le observe.