Gheorghe Jurma

Gheorghe Jurma

Literatura dialectală şi specificul bănăţean

De | 2015-03-15T16:27:26+00:00 23 decembrie 2014|

Literatura dialectală reprezintă, de circa 125 de ani, o latură de specificitate a Banatului – provincie care crede cu făloşenie în valorile sale. Există azi o producţie abundentă de creaţii (poezie, proză, teatru, cărţi, emisiuni radio etc.). Intre valorile autentice ale acestei literaturi se înscrie opera lui Victor Vlad Delamarina, despre care a scris cel dintîi Titu Maiorescu. Autorul analizează mai ales poezia Ăl mai tare om din lume, considerată o capodoperă, reprezentativă pentru caracterizarea Banatului.