Luminiţa Cornea

Luminiţa Cornea

Profesor asociat la Colegiul Universitar de Institutori al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Sfântul Gheorghe, catedra de limba română şi metodica predării limbii şi literaturii române, în perioada 1998-2005. În ultimii 22 de ani - secretar, apoi preşedinte al Filialei Covasna a Societăţii de Ştiinţe Filologice. În această calitate, am participat (cu diverse comunicări şi intervenţii) la Congresul Filologilor Români, desfăşurat la Iaşi şi la Chişinău în iunie 1994; la Conferinţele Naţionale de Filologie de la Bucureşti (1985) şi Iaşi-Chişinău (2006). membru în Consiliul de conducere al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, în calitate de coordonator la nivel judeţean, ca preşedinte al Filialei Covasna a S.Ş.F. -membru în comisia naţională de specialitate la olimpiada de limbă și literatură română, etapa naţională, Târgovişte (1979), Arad (1980), Bistriţa (1982), Botoşani (2005) şi Râmnicu Vâlcea (2007); -membru în Comisia naţională de specialitate pentru elaborarea programei de Comunicare didactică, Literatură pentru copii şi Metodica predării limbii şi literaturii române, Călăraşi, 2005; -contribuţia la elaborarea unor acte normative (completarea şi modificarea statutului Societăţii de Ştiinţe Filologice, ca membru în Consiliul de conducere; alcătuirea Statutului Asociaţiei de Tineret Ecou); -profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, pe parcursul mai multor ani, cu efectuarea multor inspecţii efectuate în toate zonele judeţului; -participarea la conferinţa naţională a inspectorilor de specialitate (septembrie 2007, Iaşi), cu intervenţii pe tema programelor şi manualelor; -profesor metodist în cadrul şcolii, pentru elevii de la profilul pedagogic, inclusiv pentru studenţii de la Colegiul Pedagogic de Institutori şi îndrumător de practică pedagogică; Participarea la sesiuni de comunicări naţionale cu diferite studii şi organizarea, în Sfântul Gheorghe, a mai multor activităţi, dezbateri, aplicaţii documentare, sesiuni de comunicări la nivel naţional şi internaţional (prin participarea unor profesori şi cercetători din Republica Moldova, la sesiunile de comunicări consacrate scriitorului Romulus Cioflec). Editarea unor pliante literare aniversare („Mihai Eminescu”, „Lucian Blaga”, „Ion Barbu”, „Romulus Cioflec”, „Scriitori români şi muzee memoriale”, „Scriitori români în filatelie”; ilustrate: „Anul 2000 - Anul Eminescu”, „Anul 2002 - Anul Caragiale”), prin Societatea de Ştiinţe Filologice. Datorită bogatei activităţii, Filiala Covasna a Societăţii de Ştiinţe Filologice are un prestigiu deosebit pe plan naţional, fiind considerată una dintre cele mai active filiale din ţară. Coordonator şi fondator al revistei cultural-artistice ECOU, apărută în perioada 1996-2005, având ISSN: 1453-6501. Revista a fost evidenţiată de Dicţionarul presei literare româneşti (Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2004, p. 252). Membru fondator al Asociaţiei de Tineret ECOU, înfiinţată ca asociaţie neguvernamentală în martie-iunie 2001. Realizarea în cadrul acesteia a multor proiecte finanţate, cu precădere, de Direcţia pentru Tineret a Judeţului Covasna în perioada 1998-2004. Membru în consiliile de conducere ale unor organizaţii nonguvernamentale din Sfântul Gheorghe: Societatea de Ştiinţe Filologice, Filiala Covasna (președinte); Asociaţia de Tineret ECOU (prerședinte de onoare); Despărţământul Covasna-Harghita al ASTREI (preşedinte), în cadrul cărora am realizat diverse proiecte culturale. Decoraţii, titluri: -Diploma de excelenţă „Gheorghe Lazăr”, acordată de MECT, cu adresa nr. 32266 din 25.06.2008 -Ordinul Meritul pentru Învăţământ în gradul de Ofiţer, conferit de Preşedintele României Ion Iliescu, prin decretul nr. 1097 din 10. XII. 2004. - Diplomă ABI (The American Biographical Institute) din 2001; - Premiul pentru libertatea culturii, oferit de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Covasna, 1991; - Titlul de Profesor evidenţiat, acordat prin Ordinul M.E.I., nr. 5616 / 1985;

Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932) – personalitate a Covasnei

De | 2015-12-16T13:48:17+00:00 18 mai 2015|

Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932), născut în Voinești-Covasna, este preot, protopop în Alba Iulia, apoi episcop, luptător pentru credința, cultura și identitatea neamului românesc. În toamna-iarna anului 1918, protopopul Teculescu este preşedinte al Consiliului Naţional Local Alba ce a organizat Adunarea Naţională a românilor de la 1 Decembrie 1918, care a proclamat Unirea Ardealului cu patria-mamă. Mai târziu, cu Decretul Regal nr. 2270/1929, obține înalta distincție onorifică „Ordinul Steaua României în gradul de Mare Ofițer”, pentru meritul de a fi conlucrat la realizarea Unirii Ardealului cu Patria Mamă, în calitate de Președinte al Consiliului Național din Alba-Iulia.După moartea soției, se călugărește. În 31 martie 1923 este hirotonit arhiereu şi instalat în scaunul nou înfiinţatei episcopii a Armatei Române, cu sediul la Alba Iulia. La 17 decembrie 1924, Marele Colegiu îl desemnează pe Episcopul Justinian al Armatei ca Episcop al Eparhiei Cetatea Albă-Ismail, cu reședința la Ismail. În sudul Basarabiei, Episcopul Justinian Teculescu a reuşit „să tragă o brazdă adâncă şi să croiască un drum drept şi solid pentru viaţa Eparhiei”. Și în această parte a țării, departe de locurile natale, Episcopul Justinian Teculescu susține o bogată activitate. Mormântul Episcopului Justinian Teculescu din umbra bisericii vechi din Voineşti este un simbol al vrednicului ierarh, slujitor devotat al bisericii strămoşeşti, simbol al luptătorului pentru neam şi pentru lege.