Mădălina Ciocoiu

Mădălina Ciocoiu

Ciocoiu Mădălina, absolvent al Facultății de Istorie și Științe din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța, în prezent muzeograf la Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”. Principalele activități și responsabilități sunt specifice instituției muzeale: organizarea expoziției permanente la Muzeul Farul Comisiei Europene a Dunării din Sulina și - anual - de expoziții temporare prin valorificarea patimoniului muzeal de istorie modernă și contemporană din colecțiile muzeului sau aparținând altor muzee din țară; efectuarea cercetări științifice și de teren în cadrul temei de cercetare ”Orașe nord dunărene la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea”, sintetizată și valorificată în studii și articole de specialitate; elaborarea de programe educative și coordonarea activității educaționale prin încheierea de parteneriate cu școlile din orașul și județul Tulcea; participarea la proiecte culturale naționale și internaționale pentru valorificarea patrimoniului cultural nord dobrogean.

Sulina, o poveste reală

De | 2015-12-16T13:49:13+00:00 18 mai 2015|

Localitatea Sulina, deşi modestă ca dimensiuni, era la sfârşitul sec. al XIX-lea unul din cele mai prospere oraşe din România, port liber beneficiind de regimul scutirilor de taxe „porto-franc”. Dezvoltarea sa spectaculoasă, economică şi urbanistică, s-a datorat Comisiunii Europene a Dunării (CED), organism creat în urma hotărârilor Congresului de Pace de la Paris din anul 1856 pentru a reglementa condiţiile de navigaţie la Dunărea de Jos, care şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii în localitate. O consecință importantă a prezenței CED a fost apariția unui spațiu multicultural, în care s-au manifestat liber, într-un climat de toleranță numeroase etnii care au creat, încă de atunci, imaginea unei Europe unite. Marea criză economică din anii 1929-1933 a afectat serios activitatea orașului-port și pe cea a CED-ului. În 1939 România a preluat principalele atribuții ale Comisiunii, personalul acesteia s-a repatriat și astfel, viața cosmopolită a Sulinei a încetat să mai existe. Afectat și de distrugerile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial orașul a intrat în declin.