Mihai Caba

Mihai Caba

Publicist din Grădina Maicii Domnului Păşcănean prin naştere (6 mai 1942) şi lespezean prin obârşie, a urmat cursurile primare şi gimnaziale la şcolile din localitatea de pe malul Siretului. În 1960 a absolvit secţia reală a Liceului Internat „Costache Negruzzi” şi, în 1965, secţia electroenergetică a Facultăţii de Electrotehnică Iaşi. Ca inginer al IRE Iaşi şi „străjer al Soarelui Electric”, până la „predarea ştafetei”, s-a integrat cu ardoare în bătălia propăşirii şi dezvoltării Luminii Cetăţii ieşene. Împătimit „trăitor de Iaşi”, a manifestat, în paralel, un deosebit interes pentru viaţa culturală şi spirituală a „Dulcelui Târg”, publicând în presa locală şi naţională numeroase articole cu caracter tehnic, istoric şi literar, între care, în calitate de co-autor, monografiile: Uzina de Lumină-80 (1979), IRE Iaşi-25 (1986), Uzina de Lumină- Centenar (1999), Vechimea Soarelui Electric la Iaşi şi în România (2008), vol.II, Pe suişul unui veac, al trilogiei: Centenarul învăţământului superior electrotehnic din România (2010) şi, în calitate de autor, volumele: „Negruzzist”... pe firul amintirilor (2013), Răsfoind un volum şi altele... (2014), Răsfoind volumul „Rochia de vorbe” (2014), Lumina unei prestigioase aniversări- Şcoala de la Lespezi-150! (2014), O viaţă pe drumul Luminii (2015), Lespezi, între legendă şi împlinire (2015), Castanul Unirii de la Vişan (2016), Un erou s-a întors acasă (2017), Răsfoind romanul „Inelul cu ametist” (2018) şi Despre Iaşi, cu iubire (2020). Activează în cadrul Societăţii Culturale „Junimea 90” şi a Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi. Publicist statornic şi apreciat în nenumărate reviste culturale din ţară şi din diaspora. Participant activ la viaţa culturală a Cetăţii.

Un sfânt al cărţii – Antim Ivireanul

De | 2020-12-21T16:09:28+00:00 21 decembrie 2020|

Autorul subliniază rolul de mare importanţă ecleziastică jucat de Sfîntul Antim Ivireanul pentru introducerea şi folosirea completă şi definitivă a limbii române la săvârşirea slujbelor religioase în bisericile ortodoxe româneşti. Sînt păstrate astăzi la Biblioteca Academiei Române cele 63 de cărţi tipărite de el însuşi sau sub directa lui coordonare, majoritatea în româneşte (cu litere chirilice) sau în alte limbi, fiecare etalând certe deprinderi de tipograf, litograf şi gravor, pe care le-a transmis şi numeroşilor săi ucenici. Sfîntul Antim Ivireanul a ctitorit Mănăstirea Antim din București cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, terminată şi sfinţită în 1715.