OJICĂ ELENA OLIVIA

OJICĂ ELENA OLIVIA

ELENA OLIVIA OJICĂ s-a născut în 27 ianuarie (ciocoflenderă asemenea lui Florin Piersic) 1968, în Zodia Vărsătorilor care trăiesc pentru a se „reseta” mereu. Este beiuşeancă get-beget. Transmite gimnaziştilor şi liceenilor frumuseţea graiului românesc şi complexitatea experienţelor de viaţă adunate în cărţi, de la Catedra de Limba şi literatura română a Colegiului Naţional „Samuil Vulcan” din Beiuş, judeţul Bihor. A semnat articole de specialitate şi de opinie, studii, în publicaţii locale, Revista Casei Corpului Didactic Bihor – „Didactica Militans” şi volume colective. La începutul acestui an a propus cititorilor un volum de povestiri – „Ecouri dintr-un secol apus” (Oradea, Editura Aureo, 2018), o lectură agreabilă despre oameni care i-au marcat devenirea, despre întâmplări care amintesc esenţa bunătăţii şi a spiritului uman, specifice secolului XX. Este adânc emoţionată şi onorată de câte ori îşi aminteşte că Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor i-a acordat Premiul I la Concursul „Eroul familiei mele de ieri şi azi”. L-a obţinut pictând şi scriind despre moşul şi tatăl său, oameni „anormal de normali” pentru aceste vremuri. Drumurile europene şi mai ales cele ale ţării o pun mereu... pe drumuri, spre a descoperi frumuseţile lumii, oameni şi mentalităţi de ieri şi de azi, de aproape sau de departe.

Prof. Dr. CONSTANTIN PAVEL – UN LOCUITOR DE SEAMĂ AL ŢĂRII BEIUŞULUI

De | 2018-06-29T17:08:30+00:00 28 iunie 2018|

Profesorul Dr. Constantin Pavel este o personalitate a Ţării Beiuşului, care aparţine şirului de iluştri dascăli ai şcolii ctitorite în urmă cu 190 de ani (la 6 octombrie 1828) de Episcopul greco-catolic Samuil Vulcan, la Beiuş. Spirit enciclopedic, fără limită didactică, profesorul şi teologul Constantin Pavel s-a pus în slujba şcolii, comunităţii, a Ardealului şi a naţiunii într-o epocă învolburată istoric şi social, la începutul celui de-al XX-lea veac şi, mai ales, în preajma Marii Uniri. Aparţine „generaţiei biruitoare”, alături de avocaţii Dr. Ioan Ciordaş şi Dr. Nicolae Bolcaş – martirii Beiuşului, care au luptat pentru românism. Profesorul erudit a lăsat posterităţii o importantă operă scrisă, care vizează domenii variate: politică, istorie, lingvistică, literatură, cultură, istorie didactică, biografii ale unor personalităţi, memorialistică, tradiţii, impresii de călătorie. Toate scrierile sale dovedesc pasiunea de a cerceta, dincolo de catedră, documente şi spaţiul românesc şi de a aşeza cunoştinţele sale într-un tot coerent, funcţional. Rămâne un strălucit continuator al spiritului vulcanist, de sorginte iluministă: luminare a poporului prin şcoală şi cultură, colaborare şi întrajutorare.

FEMEIA ROMÂNCĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI al XX-lea. ÎNVĂŢĂTOAREA VETURIA PAPP DIN BEIUŞ – Restituiri

De | 2018-04-30T18:22:17+00:00 24 martie 2018|

Învăţătoarea Veturia Papp, căs. Lapedatu, face parte din şirul DISTINSELOR şi ENERGICELOR DOAMNE care au dat sens vieţii oamenilor din Ţara Beiuşului. Fiică de protopop, soţie de ministru de finanţe, a fost preocupată de viaţa şcolii, culturală, caritativă, de promovarea valorilor naţionale într-o epocă efervescentă politic, istoric, social, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. În luna martie, lună a sărbătoririi FEMEII, ne vom apleca atenţie asupra marilor gesturi ale acestei românce, care se bucură numai de aprecierea beiuşenilor, intrînd deja în tomuri de istorie locală.