Raluca Maria Frîncu

Raluca Maria Frîncu

Nume Raluca Maria Frîncu Adresă str. Regele Ferdinand nr. 8, Ap. 10, Sibiu, Romania Telefon 0745/668274 Fax E-mail ralucafro@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 19 aprilie 1978 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ • Perioada (de la – până la) I. 1 septembrie 2000 – până în prezent • Numele şi adresa angajatorului I. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Piaţa Mare, Nr. 4-5, 550163, Sibiu, România • Tipul activităţii sau sectorului de activitate I. Muzeu • Funcţia sau postul ocupat I. Muzeograf IA, prin concurs • Principalele activităţi şi responsabilităţi I. Activităţi specifice muzeului (simpozioane, expoziţii, ghidaje); Cercetarea, evidenţa, clasarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional; STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE • Perioada (de la – până la) I. 1 septembrie 2002- 1 iulie 2003 II. 1 octombrie 1996 – 1 iulie 2000 III. 1992-1996 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ I. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Studii Aprofundate de Istoria Transilvaniei II. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, specializarea - Istorie III. Liceul Teoretic Axente Sever – Mediaş, secţia Istorie - Ştiinţe Sociale • Principalele subiecte şi calificări însuşite I. Medievistică (studierea Breslelor şi Vecinătăţilor din Sudul Transilvaniei) II. Muzeologie generală • Numele calificării primite studii postuniversitare LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE II. FRANCEZĂ III. GERMANĂ, ENGLEZĂ • Abilitatea de a citi I. F.BINE II. F.BINE III. BINE • Abilitatea de a scrie I. F.BINE II. BINE III. BINE • Abilitatea de a vorbi I.F. BINE II. BINE III. BINE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Locuiţi şi munciţi cu alte persoane într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială. (de exemplu cultură, sport, etc.) Comunicare bună datorată faptului că principala atribuţie de serviciu este cea legată de relaţii cu publicul. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAORICE De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu. Expert în Patrimoniu cultural naţional mobil, bunuri arheologice şi istoric documentare sec. XVI-XIX, atestat acordat de Ministerul Culturii si Cultelor; Colaborarea la proiectele muzeului APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc. 1. abilităţi în utilizarea programelor de tehnoredactare şi prelucrare imagini ca Word, Microsoft Office, Power Point, Internet Explorer). 2. scanner, cameră foto digitală, video proiector, retroproiector. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISITICE Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 1. Realizarea de fotografii - în format digital sau clasice. PERMIS(E) DE CONDUCERE Permis de conducere, categoria B. ANEXE Anexa 1. Lista studiilor şi articolelor publicate. Anexa 2. Lista participării la simpozioane ştiinţifice. Anexa 3. Lista expoziţiilor. Anexa 1. Lista lucrărilor şi studiilor ştiinţifice publicate VOLUME: - Din istoria breslelor sibiene. Aus der Geschichte der Hermannstädter Zünfte, Sibiu, 2007, (coautor) - Ghidul Muzeului de Istorie – Casa Altemberger (coautor) - De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult, Alba-Iulia, 2010, (coautor). - Meşteşug şi culoare. Obiecte din lemn pictat din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – catalog selectiv (autor), Alba-Iulia, 2011. - Obiecte din cositor, sec. XVI – XIX. Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu; Craiova 2013; 36 pagini (fără ISBN) - ILUMINAT (colaborare) - Veşminte şi accesorii şi reprezentarea acestora în pictura vremii (coautor) – Craiova 2014, ISBN 978-606-93506-5-0 - Veşminte şi accesorii şi reprezentarea acestora în pictura vremii (coautor) – Bucureşti 2015, ISBN 978-606-93765-3-9 STUDII: - Colecţia de documente şi registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) în Cumidava XXVII, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov-2004, pp. 74-84; - Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă, în Cumidava XXVIII, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov-2005, pp. 116-121; - Puşculiţe medievale din lemn ale unor vecinătăţi sibiene, în Monedă şi comerţ în sud-estul Europei I, Bibliotheca Brukenthal IX, Sibiu 2007, pp. 255-266; - Puşculiţe ale unor bresle şi vecinătăţi sibiene, în Monedă şi comerţ în sud-estul Europei, II, Bibliotheca Brukenthal IX, Sibiu 2007, pp. 213-229; - Piese ale vecinătăţii Sag aflate în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Muzeului de Istorie – Casa Altemberger, în Brukenthal. Acta Musei, III. 1, 2008, pp. 319 – 329; - Piese ale vecinătăţilor străzii şi porţii Ocnei (Burgergasse, Burgertor) din Sibiu aflate în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, în Brukenthal. Acta Musei, IV.1, 2009, pp. 243 - 256; - Statute ale vecinătăţilor din Sibiu, secolele XVI-XIX, în Brukenthal Acta Musei, V.1, 2010, pp. 73-77; - Semne de înmormântare ale vecinătăţilor sibiene din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Brukenthal Acta Musei, V.1, 2010, pp.179-190; - Obiecte ale vecinătăţii străzii Oberen Wiesen (Livezii de Sus) în colecţia Muzeului de Istorie – Casa Altemberger în Brukenthal Acta Musei 2011; - Neighbourhood signs – from the collection of National Museum of Brukenthal-Alteberger House (17-19 th.) în Brukenthal Acta Mvsei, nr. VIII.1/2013, pp. 121-130. - Alte puşculiţe medievale din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, în Monedă şi comerţ în sud-estul Europei, V, 2013, pp. 135-143 - Objects and products of potters' guild from the collections of the Brukenthal National Museum and ASTRA Museum from Sibiu, în Brukenthal Acta Mvsei, nr. IX.1/2014, pp. 145-167. - Objects and products of Sibiu locksmiths guild in the collection of Brukenthal National Museum, în în Brukenthal Acta Mvsei, nr. X.1/2015, pp. - Carrying cases and bags for money from the collection of the National Museum Brukenthal and their representation in the ecclesiastical art of southern Transylvania, în Brukenthal Acta Musei, XI, 1, pp. 77-90, coautor - Ceasuri de masă din colecția Muzeului Național Brukenthal, Muzeul de Istorie - Casa Altemberger, în Acta Terrae Fogarassiensis, V, 2016 Anexa 2. Lista participării la simpozioane ştiinţifice: - 23 mai 2003, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu” – Sibiu: Un registru al breslei butnarilor din Sibiu, în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal; - noiembrie 2004, Sesiunea „Viaţa cotidiană în Antichitate şi în Evul Mediu”, organizată de Muzeul Judeţean Braşov: Gastronomia în perioada fanariotă; - 9 decembrie 2008, Sesiunea anuală a Institutului de Ştiinţe Socio-Umane Sibiu, Pungi de bani în colecţia Muzeului de Istorie - Casa Altemberger – Sibiu; - iunie 2008, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu” – Sibiu: Puşculiţe de breaslă şi vecinătate în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal; - septembrie 2008, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Municipal Câmpulung Muscel, „Mâţe de bani” din colecţia Muzeului de Istorie Casa Altemberger din Sibiu; - 9 -10 mai 2009, Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice a Colegiului Tehnic „Mediensis”, Mediaş: Piese ale vecinătăţii Burger aflate în colecţia Muzeului de Istorie - Casa Altemberger din Sibiu; - 27 – 29 noiembrie 2009, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice dedicată zilei naţionale, organizator: Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş: Semne de înmormântare ale vecinătăţilor sibiene; - 14-16 octombrie 2010, Conferinţa Naţională ASER, Complexul Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu: Piese ale breslei olarilor în colecţia Muzeului de Istorie – Casa Altemberger; - Muzeul Judeţean Mureş, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice – Patrimoniul etnologic în contextul schimburilor culturale. Raportul tradiţie-contemporaneitate, Obiecte şi produse ale breslei lăcătuşilor din Sibiu în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Târgu Mureş, 14-16 noiembrie 2013. - ICSU – Sibiu, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Obiecte de cult din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, 2013. - Simpozionul naţional „Interferenţe culturale în Sibiul secolelor XVIII-XX”, Vecinătăţi sibiene în secolul al XIX-lea, Sibiu, 2014. - Muzeul Judeţean Mureş, Colocviul naţional «Reprezentarea etnologică şi etnomuzeografică. Tradiţie – contemporaneitate, Obiecte şi produse ale breslei olarilor în colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal şi ale Muzeului ASTRA din Sibiu, Târgu Mureş, 20 – 21 noiembrie 2014 - Simpozionul naţional «Mobilier pictat. Tradiţie. Diversitate. Modernitate, Muzeul ASTRA – Muzeul Emil Sgerus, Meşteşug şi culoare. Obiecte din lemn pictat din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, 11-12 decembrie 2014 - ICSU – Sibiu, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, „Genţi şi pungi pentru bani din colecţia Muzeului de Istorie-Casa Altemberger şi reprezentarea lor în arta ecleziastică din sudul Transilvaniei”, Sibiu,12 decembrie 2014 - Simpozionul naţional Mobilier pictat. Tradiţie. Diversitate. Modernitate , Muzeul ASTRA – Muzeul Emil Sgerus, Lăzi de vecinătate din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie 2015 Anexa 3. Expoziţii proprii şi în colaborare I. Permanente: - Bresle sibiene (pliant, afiş; catalog) – Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie – Casa Altemberger (2007); - Muzeul „Asociaţiunii transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 1861-1950” Biblioteca judeţeană ASTRA , Sibiu, 2014 II. Temporare: - Prelucrarea metalelor în Sibiu (sec. XV – XIX), Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie – Casa Altemberger (2004); - Ceramica săsească din Sud-Estul Transilvaniei, Complexul Naţional Muzeal Astra - Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” – Sibiu (2004); - Gastronomia de-a lungul timpului – Utilitate şi rafinament, colaborare cu Muzeul Judeţean Braşov (Braşov – noiembrie 2004; Sibiu – iunie 2005); - Meşteşug şi artă, prelucrarea metalelor în Sibiu (sec. XV-XIX) – Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie– Casa Altemberger (2005); - Calfe călătoare europene, Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, colaborare cu Biserica Evanghelică CA Sibiu (2007); - Vecinătăţi sibiene, Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa Altemberger (2009); - Visul Dianei, colaborator - Muzeul Naţional Brukenthal (2009); – De la primele scrieri până la multimedia. O scurta istorie a evolutiei comunicatiilor, colaborare cu Laurent Chrzanovski, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Institutul Multimedia (româno-elveţian) (2010); - Ceramica din Transilvania sec XVII-XIX, Complexul Naţional Muzeal Astra - Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” – Sibiu (2010); - Muzeele din România între clasic şi modern. Proiecte muzeale (1990 – 2010) Muzeul Naţional de Istorie a României – Bucureşti (2011); - Costumul săsesc de sărbătoare. Podoabe eleganţă şi simplitate..., Complexul Naţional Muzeal Astra – Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” – Sibiu, (2011); - Arta mobilierului pictat. Unelte şi culoare, Complexul Naţional Muzeal Astra - Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” – Sibiu, (2011); - Pe urmele barocului ţărănesc din Transilvania - Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”, august-noiembrie 2012 - Catedrala nevăzută – Biserica Evanghelică din Sibiu, de la lăcaş de cult la monument - Frank Thomas Ziegler noiembrie 2012 - ianuarie 2013 - Obiecte din cositor din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal (sec. XVI-XIX), Craiova, 1.04 – 1.06.2013; 60 piese; colaborator: Raluca Frîncu - Iluminatul – istorie şi tradiţie. De la Prometeu la electricitate, Muzeul Etnografic al Transilvaniei; 15.10.2013 – 31.01.2014 - colaborator - Salonul de restaurare, MATCONS, Craiova, 11 – 15.10, 2013 – colaborator - Veşminte, podoabe săseşti şi reprezentarea acestora în pictura vremii, Craiova, aprilie –iunie 2014. - Calfe călătoare de ieri şi de azi, 2 iulie – 3 august 2014 - Veşminte, podoabe săseşti şi reprezentarea acestora în pictura vremii, Carei 30.07-19.09.2014 - Interferenţe culturale sibiene reflectate de Istoria orală, 13 - 24octombrie 2014, Muzeul de Istorie-Casa Altemberger - Soft Turism, pasiunea pentru peisajul pitoresc timpuriu în fotografia din Transilvania, 25.10-30.11.2014 - Spaţiile comerciale din centrul istoric al Sibiului. Piaţa Mare, Piaţa Mică şi strada Nicolae Bălcescu, noiembrie – decembrie 2014 - Salonul de restaurare, MATCONS, Craiova, 2014 - Veşminte, podoabe şi reprezentarea acestora în pictura vremii, Muzeul Naţional Cotroceni, 5 martie -10 mai 2015 - Povestea lăzilor săseşti din Transilvania, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” – Sibiu, 16.05-20.10.2015 - Veşminte, podoabe şi reprezentarea acestora în pictura vremii, Muzeul Ţării Făgăraşului- - „Valer Literat” , Făgăraş, 18.05 – 15.12.2015 - Războiul în afişul polonez. Colecţia Krysztof Dydo, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2015 - Obiecte masonice din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare - Maramureş, 2015 - În căutarea Sophiei, 15 septembrie – 13 noiembrie 2015; curatori: dr. Maria Barna, dr. Raluca Maria Frîncu - Tezaur – Episcopia Tulcii, Sibiu, 28 iulie – 1 octombrie 2016, curatori: Alexandru Chituță, Raluca Maria Frîncu - Tezaur – Episcopia Tulcii, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 14 noiembrie – 31 decembrie, 2016, curatori: Alexandru Chituță, Raluca Maria Frîncu - Obiecte din cositor din colecția Muzeului Național Brukenthal, 11 martie – decembrie 2016, Muzeul Țării Făgărașului “Valeriu Literat” - Făgăraș curator: Raluca Maria Frîncu, - Veşminte, podoabe şi reprezentarea acestora în pictura vremii, 2 iunie – 22 august 2016, Muzeul județean “A. Sacerdoțeanu” – Vâlcea, Curator: Raluca Maria Frîncu, Proiecte: - Spaţiile comerciale din centrul istoric al Sibiului. Piaţa Mare, Piaţa Mică şi strada Nicolae Bălcescu, AFCN, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2014 - În căutarea Sophiei, AFCN, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2015 Proiecte educative: - Vecinătăţi din Alţâna, parteneri: Muzeul Naţional Brukenthal, Colegiul Naţional Brukenthal şi Şcoala generală cu clasele I-VIII Alţâna, Aţâna 2010 - Din istoria breslelor sibiene, parteneri: Muzeul Naţional Brukenthal şi Şcoala cu clasele I – VIII Radu Selejan, Sibiu,2011 - -Interferenţe culturale sibiene reflectate de Istoria orală, parteneri: Muzeul Naţional Brukenthal, Colegiul Naţional Brukenthal şi Asociaţia „Mihai Eminescu”Sibiu, 2014 - Călătorie muzicală, parteneri: Muzeul Naţional Brukenthal şi Şcoala Generală nr. 2 Sibiu, 2015 - Trăiește istoria în muzeu, Școala Gimnazială, Mihai Viteazul, Șelimbăr, 3 activități educative -Trăiește istoria în Muzeu, Școala Generală nr. 4, Sibiu -Din istoria Sibiului, cu clasele VII -VIII din Colegiul Național “Samuel von Brukenthal”, Sibiu -Proiectul şcolar internaţional eTwinning cu tema REFLEXII, în curs de desfășurare.

Din istoria breslelor sibiene (sec. XIV-XIX)

De | 2017-12-24T13:34:07+00:00 25 septembrie 2017|

Atestate documentar încă din secolul al XIV-lea breslele au contribuit la evoluția economică, politică și socială a Sibiului. Datorită lor, orașul a fost timp de patru sute de ani cel mai mare centru meșteșugăresc din sudul Transilvaniei. Acest articol prezintă o scurtă istorie a breslelor sibiene și a evoluției acestora de-a lungul timpului.