Ștefan Capmare

Ștefan Capmare

Procesul elevării constă în eforturile specifice și necesare de a atinge de fiecare dată o culme, un pisc, urmate de o cădere în mai simplu. Asta uiți să faci. Să acumulezi bagaj cultural divers NU pentru a-ți crea din el rutine(sursă de orgoliu și raționalizare excesivă), ci pentru a putea opera puneri în relație care să te ajute să simplifici, ajungînd, ca urmare, cît mai direct la oricare din țintele(Adevărurile) ce-ți revin de atins, apoi de aplicat și vehiculat firesc FĂRĂ să mai trebuiască să pierzi așa mult din timpul fizic alocat în mod normal pentru asta. De timp nu te debarasezi; timpul îl pierzi sau îl cîștigi - țărănesc de simplu. A parcurge și finaliza experiențele date de Dumnezeu înseamnă a dobîndi o logică țărănesc de simplă. Dumnezeu este Marele Țăran. La El nu ajungi niciodată cu raționamente sforăitoare, ci cu logica țărănesc de simplă. Rugăciunile primite Sus sînt cele simple, directe, țărănesc de logice; cele a căror înălțime către Sus arată mărimea credinței celui ce le-a înălțat și, deci, tipul de logică utilizat – logica credinței: iacă subiect de meditat o viață întreagă... Logica țărănesc de simplă - asta să cauți să dobîndești. În ceea ce privește articolul, nu am cum să-l public în forma trimisă. Am făcut cîteva observații(ataș), apoi am scris textul acestui email. Ai de finalizat una din lecțiile importante pentru ce te așteaptă: refă textul. Refă-l și scrie-l cu logică țărănesc de simplă. O singură pagină A4. Atît. Ai timp pînă sîmbătă la prînz.

Cum dialogăm despre Dialog?

De | 2017-12-24T20:14:46+00:00 24 decembrie 2017|

Căutând locurile comune în opera și viața părintelui Nil, conferințele avându-l ca obiect, au cercetat involuntar și au distribuit convingerea primară a acestuia: Împărtășania este necesitatea ireductibilă a omului.