Valerica Draica

Valerica Draica

Despre scrierea limbii române – Reformele ortografice din secolul al XX-lea

De | 2016-06-22T13:48:03+00:00 23 martie 2016|

Societatea Literară Română, înfiinţată în 1866 la Bucureşti, devenită în 1879 Academia Română, şi-a propus, încă de la înfiinţare, determinarea ortografiei limbii române. După ce în 1860 fusese adoptată scrierea cu alfabet latin, membrii Comisiei de redactare a proiectelor ortografice şi-au propus fixarea limbii scrise, unificarea pronunţării, convinşi de importanţa unui sistem ortografic unitar, raţional şi acceptabil pentru toţi vorbitorii limbii române. Discuţiile în Academia Română au fost aprinse, de lungă durată, aşa încât în secolul al XX-lea au fost elaborate trei reforme ortografice, în 1904, 1932 şi 1953.

Imaginea Divinităţii în opera lui Radu Gyr

De | 2015-03-15T16:26:43+00:00 23 decembrie 2014|

Poet tragic, reprezentant de frunte al generaţiei creştine a ortodoxismului românesc din veacul al XX-lea, Radu Gyr a cultivat, în mare măsură, metafora Divinităţii, relaţia Dumnezeu – om, două forţe opuse, prezentate în antiteză. Este prezentă în lirica sa şi ideea comuniunii în suferinţă cu Mântuitorul şi înţelegerea creştină a suferinţei umane. Hristos îi apare ca un mister ce trebuie dezlegat de către muritorii de rând cât mai repede; în egală măsură trebuie ă remarcăm şi, totodată, să apreciem, mărturia mucenicească a poeziei lui Radu Gyr.