Capacitatea de a dărui Bucurie

Respectul pentru tradiție și grija ca aceasta să fie transmisă generațiilor viitoare m-a îndemnat să descopăr copii și tineri dăruiți de Dumnezeu cu harul cântatului. Valorificând potențialul cultural și uman din partea de nord a județului Harghita, putem contribui la păstrarea tradiției și a identității naționale, valori inestimabile ale românilor trăitori în arealul munților Călimani. Cu dăruirea specifică vârstei lor, copiii și tinerii interpreți se străduiesc să deschidă inimile oamenilor cu glasul și cântecul lor și, totodată, să transmită bucurie. Capacitatea de a transmite emoție benefică și bucurie celui care te ascultă este și dorința și dăruirea celui care cântă. Glasul care te pătrunde și care te face să-ți vibreze coarda sensibilă a sufletului se poate înscrie pe coordonatele unui drum frumos dar anevoios al cântecului. Fiecare cântec popular autentic, fiecare costum scos din lada de zestre pune mărturie identității noastre culturale.

liv

 

Ca fiică a satului românesc din Valea Mureșului superior, am fost, sunt și voi rămâne întotdeauna fascinată de frumusețea jocului, cântecului și portului popular, într-un cuvânt: tradiție, „cea mai de pret meride sufletească” și trăiesc în conștiinta unui destin plămădit din seva satului mureșan. Poate nu întâmplător Dumnezeu mi-a dat glas să cânt oamenilor și să-i îndemn și pe cei mai tineri care au har să o facă. Buchetul de flori toplițene pe care l-am alcătuit în anul 2012 are menirea să pună în valoare tot ce are mai valoros zona Topliței. Frumosul din peisaj, din oameni și din tradiție impune respect și pasiune din partea celor care valorifică folclorul.

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul Flori Toplițene

Acesta este îndemnul pe care îl fac copiiilor și tinerilor pe care îi îndrum în cadrul grupului „Flori Toplițene”.