CENTENAR 2018. Artele vizuale între rațiune și emoție

Aniversarea Centenarului a generat, printre multe altele, o frumoasă revenire la valorificarea tradițiilor artistice românești, la regăsirea identității naționale prin cultură. În această direcție se înscrie și proiectul  expozițional care grupează creații artistice contemporane sub titlul generic CENTENAR, cu intenția declarată de a aduce un omagiu Expoziției artiștilor mobilizați de la Iași, 1918. Organizat  în luna ianuarie la Iași, Salonul omagial a ajuns în luna decembrie la Onești, pentru a atinge și legendara linie de rezistență a frontului de pe Valea Oituzului, din timpul Primului Război Mondial.

Expozanții sunt artiști profesioniști în domeniul picturii, sculpturii, artelor decorative și al graficii, membrii ai Uniunilor Artiștilor Plastici (Filialele din Iași și București). De asemenea, ei sunt reuniți și prin calitatea de profesori-artiști ai Colegiului Național de Artă Octav Băncilă – Iași, unde a fost inițiat proiectul CENTENAR care vizează Conexiunea dintre Istorie, Istoria artei și Arta vizuală contemporană, cu mare impact și pe plan educațional.

Uniți sub nobila tematică omagială, expozanții au deschis o gamă variată de tehnici artistice și expresivități structurale de la realismul imaginii cu încărcătură simbolistă, la interpretări moderniste care trec prin factură decorativă ori se plasează sfera abstracționismului. Dar, indiferent de maniera expresivă personală, este vădită o unitate de concepție artistică și de implicare emoțională. Principiul artistic unitate prin diversitate, promovat de Arta 1900 (Stilul Art Nouveau), este și acum prezent, chiar la o grupare artistică eterogenă, dar care conștientizează apartenența la grup printr-o nobilă misiune, cea a artei care unește.

Astfel, indiferent de formă, realistă ori modernistă, creația vizuală are capacitatea de a stimula comunicarea între membrii societății, de a stabili anumite relații vizuale, specific umane; demonstrate de-a lungul evoluției artelor din cele mai vechi timpuri. În acest sens, dar într-o viziune de ansamblu, André Malraux conchide: Cultura este suma tuturor formelor de artă, de iubire și de gândire, care, pe parcursul secolelor, l-au ajutat pe om să fie tot mai puțin înrobit.

Trecând succint în revistă creațiile expozanților, se poate lesne constata abordarea diversă ca formă dar solidă conceptual.

Simona Amitroaie prezintă pe simeze un Triptic, o lucrare ce se înscrie în genul artei decorative, și după cum ne mărturisește artista, a elaborat … o compoziție decorativă cu elemente grafice inspirate din stilul Art Nouveau, unde punctul, linia si culoarea vibrează spațiul plastic creând forme alambicate ca o broderie, suprapuse in tonuri delicate. Toate acestea formează o compoziție omogenă structurată după modelul triptic-ului medieval. O concepție de creație, care se înscrie în genul tematicii prin monumentalitate și sobrietate.

Simona Amitroaie Triptic

Radu Carnariu etalează o compunere cvasi-ironică Mă bombardează, nu mă bombardează, care vine în sensul reflectării, și constituie axul cardinal în creația lui. De altfel, s-a remarcat, în rândul tinerilor artiști, prin viziunea sa lirico-filosofică cu structuri expresive suprarealiste. Lucrarea – precizează artistul – face parte dintr-un proiect de artă ,,critică”, numit ,,Cu Ochii Extra Largi (Eyes Wide Fat)”, ce investighează efectul cognitiv-psihologic al paradoxului, al rupturii semantice, în comunicarea vizuală, problematizând relevanța relației dintre imaginea ,,emblematică” sau ,,iconică” si sensul, rolul, funcția ei în contextul ,,post-adevărului” mediatic.

RADU CARNARIU Mă bombardează, nu mă bombardează …

Ovidiu Ciumașu a elaborat o compoziție de pictură cu semnificații simboliste Confirmare, cu trimiteri la portretul istoric în contextul evenimentului. Elaborarea sincretică a lucrării – precizează artistul – a condus firesc la găsirea titlului final şi a fost condiționată de răgazul obținut pe durata somnului diurn/nocturn, când așternerea culorilor nu mai necesita suplimentul de grijă şi atenție, ca în cazul desenului, de a nu extinde suprafața de lucru pe mobilier, pereți ori așternut. Mai dificil a fost să-i aștern simbolic amprenta călcăturii copilului care, cu tot concursul tăticului, în extrema lui mobilitate din brațele noastre, parcă refuza pios comiterea unui act de profanare călcând pe acel orizont trasat de siluetele celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. CENTENAR, conștiință, împărtășire, împlinire, eliberare, bucurie! Confirmare!

OVIDIU CIUMAȘU Confirmare

Angela Crengăniș: lucrarea aduce un omagiu eroilor căzuți, printr-o compoziție dominată de simbolul roșului de drapel sfâșiat pe câmpul de luptă. Asistăm la un transfer de la morfologia simbolistă la viziune plastică abstractă, în compoziția Sacrificiu.

ANGELA CRENGĂNIȘ Sacrificiu

Constantin Crengăniș în compoziția sculpturală Trecere, cu expresia naturii dramatice și a viziunilor zbuciumate, ne mărturisește a fi adeptul unei creații … în care formele sculpturale sunt substituite unui substrat filosofic care se destăinuie prin cunoașterea naturii umane, prin dezvăluirile conștiinței în cadrul socio–uman. Elementul OM este cheia conținutului artistic.

CONSTANTIN CRENGĂNIȘ Trecere

Dumitru Cristescu cu titlul Centenar 2018, expune o creație picturală alcătuită din două elemente compoziționale: prima este … un îndemn la crezul unității naționale, cu deschideri către dezarmare și pace. O ramură de lauri, așezată într-o țeavă de armă la baza căreia se regăsește o piramidă umană, reprezentată poantilist în culorile drapelului roșu, galben, albastru… piramidă umană care deschide o fereastră a speranței spirituale naționale, unită de același țel al recunoștinței față de eroii neamului; cea de a două devine … o atenționare asupra dezastrelor războiului, care definește sintagma: ,,Somnul rațiunii naște monștrii”.

Miea Grivincă reprezintă artele textile cu lucrarea Focul Sacru. O compoziție riguros executată în tehnica tapiseriei, iar ca tematică se vrea … un apel la formele geometrice contorsionate, într-o cromatică sobră, ca simbol al unei încleștări extreme de forțe care merg până la sacrificiul suprem.

MIEA GRIVINCĂ Focul sacru

Carmen Gâtlan se încadrează corespunzător în tematică cu … o viziune sumbră, agitată compozițional și cromatic, sugerând dramatismul conflagrației. Cu titlul semnificativ Inter arma silent musae, artista face o pledoarie modernistă pentru ideea de valoare culturală.

CARMEN GÎTLAN Inter arma silent musae

Gheorghe Gheorghiță – Vornicu se prezintă cu o sculptură în lemn patinat în nuanțe rafinate. Compoziția Necropolă, la care simte forma în plasticitatea și tensiunea ei interioară prin intermediul structurilor moderniste. O temă sugestivă, cu trimitere la sentimentul spațiului infinit și la meditația către clipele eternității.

GHEORGHE GHEORGHIȚĂ – VORNICU Necropolă

La Teodor Hașegan pictura tinde către abstracționism. Compoziția intitulată semnificativ Conflagrație, a urmărit … sugerarea cu maximă expresivitate a momentului crucial al înfruntării războinice, cu tot dramatismul specific, în urma căreia victima este OMUL.

TEODOR HAȘEGAN Conflagrație

Sculptorul Valentin Meiu, cu compoziția Jertfă, se dezvoltă în dimensiunea expansiunii afective și a trăirii intens emoționale. Raportată la reperele morfologice ale artei moderniste, creația lui ne propune … trecerea din subconștient în conștient prin elaborare și abstractizare.

Elena Mihăilă, încadrată preferențial cu creația artistică în Arta 1900 (Stilul Art Nouveau, în vogă la vremea respectivă), optează pentru o evocare nostalgică a Reginei Maria într-un portret sensibil înnobilat de patina timpului … și de farmecul inedit al motivelor decorative specifice stilului internațional.

ELENA MIHĂILĂ Regina Maria

Mihaela Panait participă cu icoana pe sticlă Sf. Gheorghe, o contribuție artistică binevenită în cadrul tematic al salonului. Deoarece, așa cum subliniază artista, arta icoanei este … o sublimă transformare a invizibilului în vizibil, răspunde unei permanente cerințe metafizice, se raportează, cum pe drept s-a afirmat, prin vehicularea unui bogat repertoriu simbolic la două dimensiuni infinite: lumea divină și spiritul uman.

Ovidiu Sabie în lucrarea Patriotism consideră oportun rolul creației ca … o fereastră în timp, pentru reconstituirea evenimentelor dramatice din timpul războiului, a victoriilor răsunătoare ale armatei Române și momentul decernării decorațiilor militare, direct pe front, de către Rege Ferdinand I pentru faptele de eroism ale ostașilor români. Imortalizarea acestui moment este propunerea plastică pentru a comemora Centenarul Marii Uniri. În esența sa, concepția picturală a tânărului creator îl plasează ca pe unul dintre valoroșii reprezentanți ai generației sale, care aduc dovada unei reușite îmbinări a exactității datelor istorice cu fantezia modernă.

OVIDIU SABIE Patriotism

Doina Tudor aduce un Omagiu pictural, o compoziție ca o nouă dovadă a pasiunii coloristice. Prin efectele cromatice subtile, prin improvizațiile spontane dublate de rigoarea echilibrului formal, creația ei picturală … se extinde prin interpretarea factorului psihologic și o armonioasă inserție a personajelor în cadrul compozițional.

Doina Tudor Omagiu

Arta grafică este prezentă prin creația lui Vicențiu Vânău cu compoziția Victorie. Tânărul artist face dovada unei disponibilități de abordare într-o morfologie plastică expresivă, reînscrisă pe coordonate tematice îmbogățite de tradițiile artei românești din perioada interbelică.

Artiștii expozanți din cadrul manifestării artistice au reușit să surprindă tematica dedicată CENTENARULUI în virtutea principiului unitate prin diversitate. Acest demers marchează o nouă reîntoarcere la rădăcinile artei interbelice, ca sursă valoroasă de model și inspirație. Reevaluarea acestor valoroase tradiții în formule artistice actuale contribuie la întărirea sentimentului de apartenență la identitatea românească, într-o complexă acțiune culturală de RECONSTITUIRE ȘI RECUPERARE AFECTIVĂ.

Astfel, operele prezentate la Salonul CENTENAR sunt purtătoare de însușiri particulare. Ele constituie formele concrete ale gândirii și creației artistice, raportate la Istorie, Tradiții culturale și Arta vizuală contemporană. Lucrările concepute, pentru acest proiect cultural, poartă aura îndrăznelii comemorative și anunță, pentru toți, un prilej de analiză, sinteză și de comentariu plastic revelator.