Colecția de ordine de dans a Muzeului Național Brukenthal – ordine de dans ale Asociației femeilor evanghelice din Sibiu

În cadrul Muzeului Național Brukenthal, o colecție de o valoare deosebită este cea de ordine de dans, aceasta cuprinde aproximativ 234 de obiecte. Aceasta s-a constiuit din donații provenite de la diferite personalități ale orașului, cele mai multe ordine de dans – aproximativ 82 de piese – sunt cele donate de cunoscutul colecționar și om de cultură sibian Emil Sigerus. Ordinele de dans provin de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX și sunt confecționate din argint, alamă, cositor, hârtie maruflată, carton. Majoritatea pieselor sunt imprimate în tipografii sibiene și transilvănene, dar și în tipografii din Viena. Atrage atenția varietatatea balurilor de la care provin aceste ordine, astfel avem carnete de bal provenind de la balurile ofițerilor garnizoanei Sibiu, dar și baluri ale diferitelor asociații ale elevilor, studenților, industriașilor, farmaciștilor, muzicienilor, sportivilor și femeilor (Frîncu, Hrib, 2017, 48). Faptul că formele vechi de organizare a comunității pierdeau din putere, nemaipotrivindu-se noilor provocări sociale, economice și culturale, în secolul al XIX-lea un număr impresionant de asociații au luat ființă. Asociațiile apărute în această perioadă se pot împărți în asociații bisericești, școlare, culturale, social-economice sau se pot ordona și după alte criterii, cele ale bărbaților, ale femeilor sau asociații ale tinerilor sași (Kroner, 2008, 327). Femeile evanghelice din Sibiu nu au fost indiferente față de noile tendințe, ceea ce le-a determinat să caute noi  oportunități educaționale pentru tinerele fete, prin înființarea de școli pentru acestea.

La 22 mai 1884, în urma discursului mobilizator rostit în biserica Sf. Ioan din Sibiu de către episcopul evanghelic Georg Daniel Teutsch, s-au pus bazele „Asociației universale a femeilor evanghelice” (Allgemeiner Frauenverein der evangelischen Landeskirche A.B.). Acesta îndemna femeile și tinerele evanghelice să-și folosească priceperea și forța de muncă în scopuri sociale, mai ales pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. (Gölner, 1988, 272)  De aceea la baza acestei asociații au stat  activitățile caritative și cele educative, de asemena se observă o schimbare a statutului femeii în societate. Aceasta iese din spațiul familial spre domenii cu care femeia casnică era deja obișnuită, cum ar fi îngrijirea copiilor sau înfrumusețarea bisericilor.

Rolul principal al membrelor asociației era de a iniția cursuri de formare profesională în diferite domenii. Cele mai importante realizări au fost deschiderea în toamna anului 1884 a Școlii de fete, administrarea orfelinatului Casa Luther în care erau adăpostiți în 1909, cel puțin 100 de copii. Un efort deosebit a fost depus în vederea îmbunătățirii asistenței medicale. Astfel cu sprijinul cunoscutului chirurg W. Otto, asociația femeilor a deschis la Sibiu, în anul 1887, un Institut evanghelic de asistență medicală(Gölner, 1988, 273).

În cadrul ședinței de constituirea asociației a fost aleasă și conducerea, persoana susținută în unanimitate de membrele asociației pentru funcția de președinte a fost Therese Jikeli, nepoata lui Stephan Ludwig Roth[1].

Asociația universală a femeilor evanghelice era subordonată bisericii, fiind supravegheată de către autorităţile bisericești competente, pentru ca scopurile propuse să nu fie depășite în nici un mod. Așa cum am menționat, printre obiectivele asociației se numără subvenționarea școlilor existente, înființarea institutelor de educație, dar și participarea la asistența publică din cadrul bisericii, în mediul azilelor, orfelinatelor cât și a grădiniţelor de copii sunt alte ținte ce erau în atenția lor. Un alt obiectiv era acela de a întemeia sau subvenţiona institute pentru educația infirmierelor, fetele luterane sărace, care doreau să urmeze școli speciale pentru a deveni profesoare de lucru manual, conducătoare de grădiniţe, infirmiere sau care își propuneau să se pregătească pentru comerț ori industrie. Asociația de femei se implica, de asemenea în împodobirea bisericilor și îngrijirea cimitirelor luterane. Alături de subvențiile bisericești, fondurile asociației erau rotunjite cu donațiile strânse la balurile de caritate organizate de asociație. În colecția Muzeului Național Brukenthal au fost înregistrate câteva ordine de dans ale balurilor organizate de Asociația Femeilor Evanghelice din Sibiu (Frîncu, Hrib, 2017, p.48), parte dintre ele făcând obiectul prezentei cercetări. Așa cum reiese din ordinele de dans studiate, balurile se organizau anual în lunile ianuarie sau februarie, iar dansurile propuse participanților erau: valsul, polka, quadrilul. Ordinele de dans pentru balurile Asociației Femeilor Evanghelice din Sibiu au fost tipărite în tipografiile locale, cum ar fi cea a lui Josef Drotleff, dar avem și ordine de dans tipărite la Viena și Graz.

Elaborate sau mai puțin elaborate, tipărite în tipogarfii locale sau străine, completate cu numele partenerilor de dans sau nu, ordinele de dans din colecția muzeului nostru vin să completeze imaginea asupra vieții cotidiene a Sibiului, așa cum se desfășura ea în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

 

Catalog:

  1. Ordin de dans (foto 1-3):

Ordin de dans din carton, pe copertă într-un chenar cu decor floral în relief este scris: Tanz-Ordnung/ zum/ Frauen-Vereins-Ball/ 22 April 1878. În interior sunt enumerate dansurile  din prima și din cea de a doua parte a balului: Vor der Ruhe: Walzer/ Polka française/ Quadrille/ Polka-Mazur/ Polka-Schnell/ II: Quadrille/  / Polka française/ Walzer; Nach der Ruhe: Polka-Schnell/ III. Quadrille/ Walzer/ Polka (alle drei)/ IV Quadrille/ Walzer/ Polka-Schnell/ V. Quadrille. De pe cea dea a doua copertă aflăm că tipografia unde a fost imprimat ordinul este cea a tipografului sibian Josef Drotleff & Comp.

Datare: 1878

Dimensiuni: L: 9,3cm LA: 5,5cm

Număr de inventar: M1643/43

 

  1. Ordin de dans (foto 4-6)

Ordin de dans din carton, pe prima copertă într-un chenar roșu este imprimat central cu negru: Frauen –Vereins-Ball/ 21 Januar 1888. Pe prima pagină sunt enumerate  dansurile din prima parte a balului: Walzer/ Lebende Bileder./ Polka française/ I. Quadrille/ Walzer / Polka schnell/ Polka-Mazur/ II. Quadrille/ Walzer; în  cea de adoua parte a balului, dansurile propuse erau: Polka schnell/ III. Quadrille/ Walzer/ Polka-Mazur/ IV Quadrille/ Polka Française/ Walzer/ V. Quadrille/ Polka alle drei. Pe cea de a a doua copertă este menționată tipografia unde a fost imprimat ordinul , este vorba de tipograful sibian Josef Drotleff.

Datare:1888

Dimensiuni: L: 8,8 cm LA: 5,6cm

Număr de inventar: M1643/39

 

  1. Ordin de dans (foto 7-8)

Ordin de dans din carton sub forma unei cărți cu coperțile albastre, de pe prima copertă aflăm numele organizatorilor balului și data în care s-a desfășurat evenimentul: Frauenvereins – Ball/ am 8. Februar 1890. În interiorul carnețelului sunt enumerate dansurile din prima și din cea de a doua parte a balului: Walzer/ Polka Mazur/ polka française/ I. Quadrille/ Walzer/ Polka schnell/ Polaka Mazur/ II. Quadrille/ Polka schnell/ Quadrille/ Walzer/ Polka Mazur/ Quadrille/ Polka française/ Walzer/ Quadrille/ Polka alle drei. De pe cea dea a doua copertă aflăm că tipografia unde a fost imprimat ordinul este cea a tipografului sibian Josef Drotleff & Comp. Carnetul este prevăzut cu șnur și ciucure din mătase albă, se păstrează cârligul de prindere din alamă. De pe ultima pagină a carnetului aflăm că tipografia unde a fost imprimat ordinul este cea a tipografului sibian Josef Drotleff.

Datare: 1890

Dimensiuni: L: 10 cm LA: 7,2cm

Număr de inventar: M1643/57

 

  1. Ordin de dans (foto 9-10)

Ordin de dans din carton, conceput ca o carte pe a cărei prime coperți stă scris numele organizatorului balului și data în care acesta are loc: Frauen/ Vereins-Ball/ am 24 Januar/ 1891. În partea de jos a carnețelului este imprimată tipografia în care a fost imprimată piesa: TH. SCHNEIDER′S WE., U.PRESUHN, GRAZ. În interiorul carnețelului sunt enumerate dansurile din prima și din cea de a doua parte a balului: Vor der Ruhe./ Walzer/ Polka Mazur/ Polka française/ 1. Quadrille/ Walzer/ Polka schnell/ Polka Mazur/ 2. Quadrille/ Walzer; Nach der Ruhe: Polka schnell/ 3. Quadrille/ Walzer/ Polka Mazur./ 4. Quadrille/ Polka française/ Walzer./ 5. Quadrille/ Polka alle drei.

Datare: 1891

Dimensiuni: L: 8cm LA: 5cm

Număr de inventar: M1643/66

 

5 . Ordin de dans (foto 11-13)

Ordin de dans din carton, pe copertă este un copil îmbrăcat în costum de menestrel cântând la mandolină, așa cum aflăm de pe copertă balul a fost organizat de asociația femeilor: Frauenvereins-Ball, în 11 Februar 1893. În interior sunt menționate dansurile propuse de organizatori pe parcursul balului: pg.1: Walzer (Damenw.)/ Polka franc. (D.-W.)/ Walzer/ I. Quadrille/ Polka schnell/ Walzer/ II. Quadrille/ Polka Mazur/ Rheinländer; pg. 2: III. Quadrille/ Walzer/ Sir Roger/ Ländler/ IV. Quadrille/ Walzer/ Polka alle drei/ V. Quadrille/ Polka schnell. Pe cea de a doua copertă sunt doi copii în costume de  bal, carnetul este prevăzut cu un șnur crem din mătase și cârlig de prindere din alamă.

Datare: 1893

Dimensiuni: L: 8cm LA: 5cm

Număr de inventar: M1642/2

 

  1. Ordin de dans (foto 15-17)

Ordin de dans din carton, conceput sub forma unei cărți cu cotorul decorat cu nuanțe corai, nude și auriu, de pe prima copertă aflăm numele organizatorilor balului și  data în care s-a desfășurat evenimentul: Frauenvereins – Ball/ 20 Januar 1894. În interiorul carnețelului sunt enumerate dansurile din prima și din cea de a doua parte a balului: Polonaise/ Walzer/ Polka Mazur/ I. Quadrille/ Walzer/ Krakovianca/ Walzer/ III. Quadrille/ Polka schnell/ Sir Roger/ Ländler/ IV Quadrille/ Walzer/ Polka alle drei/ V. Quadrille/ Polka schnell. Pe cea de a doua copertă, central, e un buchet din crenguțe de măr, nu se păstrează șnurul și inelul de prindere.

Datare: 1894

Dimensiuni: L: 9,6cm LA: 6,5cm

Număr de inventar: M1643/56

 

  1. Ordin de dans (foto 18-19)

Ordin de dans din carton, pe copertă sunt imprimate în relief elemente geometrice, în interior este scris cu cerneală neagră numele organizatorului balului și data: Evang./ Frauenvereins-Ball, 8 Februar 1908.

Datare: 1908

Dimensiuni: L: 8cm LA: 5cm

Număr de inventar: M1653/1

 

  1. Ordin de dans (foto 20-22)

Ordin de dans confecționat din carton, pe copertă este imprimat, în colțul din stânga sus, un buchet de flori albastre, iar dedsubt este scris cu negru: Frauevereins – Ball, în interior pe prima pagină avem dansurile dinainte de pauză: Vor der Ruhe. / Polonaise/ Walzer/ Polka Mazur/ I. Quadrille/ Walzer/ Polka française/ II. Quadrille/ Walzer/ Krakovianca; în partea a doua a balului: Nach der Ruhe/ Walzer/ III. Quadrille/ Polka schnell/ Sir roger/ Ländler/ IV. Quadrille/ Walzer/ Polka alle drei/ Quadrille/ Polka schnell. Pe cea dea doua copertă este imprimat un buchet de flori de măr, deasupra căruia este surprinsă o rândunică în zbor. Carnetul este prevăzut cu un șnur din mătase albă și un cârlig din alamă.

Datare: sec. XIX

Dimensiuni: L: 9,3cm LA: 6,2cm

Număr de inventar: M 1643/25

 

  1. Ordin de dans (foto 22-24)

Ordin de dans din carton, pe coperta este imprimat un heruvim cu o cunună de lauri în mână, dedesubtul căruia într-un cartuș decorat cu motive vegetale este scris cu auriu: Tanz-Odnung. În dreapta decorului este scris cu auriu: Ev. Frauenverein zur Unterstützung der ev. Mädchenschule. În interiorul carnețelului sunt enumerate dansurile. Înainte de pauză, tinerii dansau: Walzer/ Polka Mazur/ Polka française/ I.Quadrille/ Walzer/ Polka schnell/ Polka Mazur/ II. Quadrille/ Polka schnell; după pauză: Walzer/ Polka française/ III. Quadrille/ Polka Mazur/ Polka française/ IV. Quadrille/ Walzer/ Polka alle drei. În colțul stâng, sus, și în colțul din dreapta, jos, sunt imprimate perechi de tineri pregătiți pentru bal. Pe coperta doi, carnețelul de dans este decorat cu o tânără în costum de epocă, în partea de jos apare numele tipografiei: LICHTDRUCK V. Jos. DROTLEFF, HERMANNSTADT.

Datare: sec. XIX

Dimensiuni: L:10,4cm LA: 7cm

Număr de inventar: M1643/78

 

Bibliografie:

Frîncu, R.M., Hrib, D.R., A history of the ball comprised in the dance cards, Sibiu, 2017;

Göllner, C., Die Siebenbürger Sachsen in den Jahren 1848-1918, Köln, 1988;

Kroner, M., Geschichte der Siebenbürger Sachsen, vol. II, Nürnberg, 2008;

Meyer, F. S., Ornamentica, Editura Meridiane, București, 1988.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24