Corul “Preot Ion Ionescu” din Topoloveni – trecut, prezent și viitor

În peisajul cultural-artistic al județului Argeș și al României, corul Casei de Cultură din Topoloveni a fost și este o prezență activă, de necontestat, într-un răstimp de peste o sută șapte ani de existență, remarcându-se prin calitățile sale interpretative, prin frumusețea și diversitatea repertoriului prezentat, dar și prin costumele populare tradiționale cu care a fascinat miile de iubitori ai artei corale românești.

 

corIonIonescuTopoloveni

 

În zona Topoloveni, pe valea Cârcinovului, au existat, aproape în fiecare localitate, coruri de amatori, sau grupuri corale, care își desfășurau activitatea în cadrul bisericilor și al școlilor, la început, iar apoi în cadrul Căminelor Culturale, prezentând piese corale de o valoroasă ținută artistică. Entuziasmul și priceperea unor preoți și învățători făceau ca viața culturală  și spirituală să pulseze dând un sens major locuitorilor din localitățile respective. În acest sens, la Leordeni (1895), la Priboieni (1896), la Călinești (1897), la Dobrești (1902) și la Topoloveni în 1907, conform documentelor vremii, s-au pus bazele unor formații corale care au dăinuit peste o sută de ani.

Este de remarcat faptul că, dintre corurile enumerate mai sus, doar corul din Topoloveni are o activitate neîntreruptă de peste o sută șapte ani. De aceea, ne aplecăm cu reverență și pioșenie înaintea celor care au făcut posibilă o astfel de performanță, cu care se mândresc locuitorii orașului Topoloveni și iubitorii de artă corală din întreaga țară. Anul acesta se împlinesc exact 110 ani de cânt coral în Topoloveni.

Făcând recurs la istorie, anul 1907, este anul când învățătorul Dumitru Mihalache punea bazele unui cor de elevi, în satul Goleștii Badii, comuna Topoloveni, precum și a unui cor bisericesc, formații corale bine pregătite care se manifestau atât la șezători cât și la serbările din localul școlii. De atunci, la pupitrul dirijoral al formației corale din Topoloveni, s-au perindat rând pe rând, dirijori talentați și cu dragoste pentru arta corală, ca de exemplu: Constantin Gh. Popescu, Constantin I. Popescu, Marin Chivu ( dirijor secund), preot Ion Stănescu, iar din 1947 conducerea corului este preluată de regretatul și talentatul preot Ion Ionescu care timp de 57 de ani(1947-2004), a format o corală puternică în stare să abordeze un repertoriu bogat, cu lucrări corale de un înalt grad de dificultate, multe din ele cântate în primă audiție.

În decursul existenței sale, formația corală din Topoloveni a inițiat și desfășurat numeroase schimburi corale, legând prietenii cu multe formații corale din țară dar si din străinătate. Astfel, concertele bilaterale de la Săliștea Sibiului, Hideaga-Maramureșului, Întorsura Buzăului, Cernavodă, Plopeni, Bulgaria, Grecia etc., au rămas în amintirea generațiilor de coriști și a publicului iubitor de muzică corală. Merită amintit faptul că formația corală din Topoloveni, în istoria ei centenară, a concertat la multe Festivaluri din țară, obținând numeroase diplome și premii, dar și în străinătate, ca de exemplu: Polonia, Republica Moldova, Grecia, Italia, Ungaria, Bulgaria, Turcia(Istambul), oferind publicului meloman clipe de înaltă trăire sufletească.

După trecerea la cele veșnice a părintelui Ion Ionescu ( 2004), activitatea corală din Topoloveni, nu s-a întrerupt, ci a continuat, avându-l la pupitrul dirijoral pe preotul profesor Ion Isăroiu, care întinerește formația cu noi membri, crescând valoarea artistică a corului prin eforturi demne de consemnat și îmbogățind repertoriul cu noi piese corale. Formația corală este prezentă la toate concertele de colinde din  Argeș și din țară, sub genericul” Flori dalbe”, desfășurate la Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș, Topoloveni, Vălenii de Munte, Plopeni. Deasemeni, corul este prezent la Festivaluri Internaționale din țară și din străinătate, aducând și pe această cale, plus- valoare orașului de pe malul Cârcinovului.

 

IonIonescuTopoloveni

 

Semnificative pentru locul pe care Corul din Topoloveni l-a ocupat și-l ocupă în mișcarea corală națională sunt cuvintele prof. Nicolae Nistor, fost director al Casei Centrale a  Creației Populare, exprimate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de dirijat a părintelui Ion Ionescu:   ” Corul sărbătorit se înscrie ca unul din prestigioasele colective artistice pe harta mișcării corale din România, prin diversitatea și valoarea repertoriului abordat, fiind un elocvent mesager al cântecului patriotic românesc, pe care l-a promovat și interpretat cu aleasă măiestrie, sub bagheta iluștrilor săi dirijori, ocupând de fiecare dată la nivel de țară locuri de frunte, fiind răsplătit pentru înalta sa calitate artistică cu numeroase premii și titlul de laureat la finalele concursurilor și festivalurilor naționale…”.  Seria succeselor internaționale ale Corului continuă în perioada iunie 2008 când participă și este remarcat de specialiști la cea de-a doua ediție a Festivalului Coral Internațional de cântec Popular și Folcloric „I Castelli Incantati” desfășurat la Castel Gandolfo, Roma – Italia.

Deși este un cor de amatori, Corul din Topoloveni se străduiește continuu să crească din punct de vedere artistic, să-și îmbunătățească  repertoriul, pentru a putea fi prezent la Festivalurile Naționale și Internaționale din țară și străinătate precum și la alte manifestări artistice cerute de forurile din domeniu. Pentru toate aceste eforturi atât dirijorul cât si coriștii merită toată considerația. Sperăm ca viitorul să ne ofere momente de satisfacție sufletească printr-o activitate susținută și inchinată cântecului coral românesc, iar locuitorii din orașul Topoloveni să se mândrească cu activitatea acestei formații corale, alături de alte activități cultural-artistice, care au adus faimă acestei minunate urbe.