Editorial

Din considerente spirituale benefice, există destul de mulți oameni, din ce în ce mai mulți, capabili atît să se evalueze corect, cît și să evalueze în mod corect un semen, o situație, o stare, un proces, etc. Aceștia se antrenează permanent. Sînt oamenii viitorului. Sînt oamenii care merită a trăi în Grădina Maicii Domnului, oamenii care reușesc să sfințească locul în care trăiesc, oamenii lui Hristos. E greu să faci asta dacă nu ajungi să decelezi Frumusețea acestui proces de devenire. În ceea ce ne privește pe noi, românii, să ne străduim, la rîndu-ne, să devenim în mod firesc mai vrednici cu toții de un astfel de calificativ. Un român-om al lui Hristos dorește din suflet să afle și să trăiască atît adevărul despre propria ființă, despre neamul românesc cel încă răsfirat în neunire, cît și despre adevărata-i istorie și ființare. Așa e bine. Așa se cuvine. Doamne-ajută oricui va ține seamă, dar în primul rînd celor care nu au reușit să facă asta pînă acum!

Lucian-Mihai Marin