HORA-CENTENAR

HOTĂRÂREA NOASTRĂ

             Obștea poporului român din Comuna Codlea din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din vre-o parte, dă la iveală dorința fierbinte ce însuflețește inima fiecarui Român, și declară, că voința sa nestrămutată este :

            Voim să fim alăturați, împreună cu teritoriile românești din Ardeal , Banat, Ungaria și Maramurăș , la Regatul României sub stăpânirea Majestății Sale , Regele Ferdinand I .

            În această hotărâre a noastră așternem tot ce au dorit strămoșii noștrii, tot ce ne încălzește pe noi cei de față, și tot ce va înălța pururea pe fiii și nepoții noștri.

            Așa să ne ajute Dumnezeu !

                                                          Codlea 14/27 noiembrie 1918”

Citat din Românismul brașovenilor. Documente, pag. 372 -373

 

Anul 2018 reprezintă pentru întreaga ţară un prilej de manifestare a bucuriei și mândriei de a fi român. Centenarul Marii Uniri ne-a determinat  să organizăm un eveniment de înaltă ţinută culturală, cu impact naţional şi vizibilitate internaţională, denumit Expoziţie itinerantă „HORA-CENTENAR 2018”. Lucrarea are un caracter unitar, este formată din 110 piese distincte, așezate într-o creaţie monumentală și sunt făcute din ceramică tradiţională. Piesele reprezintă “Hora Unirii” – prilej de mare bucurie.

Trăim într-o lume în care timpul nu își respectă măsura, în care istoria așezată parcă la taifas, lasă să se mai audă câte o poveste. Este povestea unui străvechi meșteșug românesc care rezistă cu greu impactului industrializării și mai ales globalizării din ultimele decenii.

Trăim momente de înaltă simţire românească, de bucurie şi împlinire. Am construit pentru Sărbătoarea României prin trudă și recunoştinţă un fragment monumental din obârşia noastră milenară. Numai cine trăieşte prin creaţie artistică curgerea lentă şi neobosită a timpului, cine prin har şi comportament benefic dobândeşte forma şi nuanţa talentului își poate ridica spre Cer sufletul luminos, vibrant şi cutezător și, odată cu el, lutul: lutul soldat pe câmpul de luptă, lutul feciorelnic al mamelor tinere, născătoare şi iubăreţe, lutul rădăcinilor statornice, al braţelor trudite şi vesele brăzdând orizonturi.

Sigur există o evoluție firească, talentul nativ îmbogățit cu calități excepționale de plastician, cu perseverență, viziune și o imaginație artistică rar întâlnită, fac din Marius Diaconu artistul cu har care însuflețește lutul. Înobilat  printr-un întreg proces doar de el știut, desfăcut în fâșii, descântat și mângâiat cu palmele puternice, cu degetele deosebit de sensibile ale meșterului, lutul se transformă în personaje diverse, trupuri și chipuri de oameni cu atitudini, fizionomii și sentimente dintr-o lume a satului de mult uitată. Este nevoie de multă tărie de caracter pentru a aduce în fata dumeavoastră eroi anonimi, țărani în formă autentică, cu opinci, obiele, ițari, cojoc, căciulă, năframă, cu personalități distincte.

Impactul evenimentului a fost unul naţional cu vizibilitate internaţională. Estimăm că a fost vizionat de peste cincisprezece mii de vizitatori pe parcursul celor două luni și jumătate. Interesul media a fost unul ridicat datorită caracterului de unicat al acestui proiect. Posibilitatea prelungirii perioadei de găzduire și după data de 01.01.2019  îi conferă vigoare și continuitate.