Înștiințare

Ne-am străduit și am reușit ca din 14 septembrie 2014, Înălțarea Sfintei Cruci și data apariției primului număr al Revistei de lingvistică și cultură românească, secțiunea de Lingvistică să prezinte în mod riguros, științific, sistematic, o cantitate foarte mare de informații specifice și necesare cu privire la adevărata origine a limbii române și, prin urmare, cu privire la adevărata origine a noastră ca neam.

Întru respectul adevărului nealterat față de limba română, adevăr fără de care nu există cultură națională,  am reușit să nici nu avem nevoie să demontăm teoriile lingvistice existente care, deși promovate și astăzi inclusiv de Academia Română, sînt corecte doar din punct de vedere politic. Au făcut-o de la bun început și o fac foarte bine și acum singure.

Credem că ne-am făcut datoria din acest punct de vedere, cu atît mai mult cu cît noi nu ne luptăm cu răul și minciuna – deși neamul încă le permite acestor două evadate din cutia Pandorei să ne invadeze întru stricare de minte și stîrpire – ci manifestăm binele și adevărul cu privire la limba română și la originea neamului.

Noi considerăm că ne-am îndeplinit misiunea ce cuprindea demonstrarea adevărului lingvistic menționat mai sus, susținerea acestuia cu date de necombătut și punerea acestor informații la dispoziția cui vrea să le acceseze; ceea ce urmează ține de dumneavoastră, cititorii noștri cu suflet românesc.

Îi mulțumim domnului Mihai Vinereanu pentru neprețuita contribuție la demonstrarea științifică a adevărului cu privire la originea limbii române și sperăm să ne fie alături și cu ocazia altor proiecte viitoare. Le mulțumim tuturor celor care au scris pentru această secțiune a revistei noastre.

De acum înainte să conștientizăm complet și corect ritmul de care avem nevoie pentru a viețui spiritual în mod corect și să parcurgem conținutul secțiunii arhivate de Lingvistică într-un parteneriat cît mai Frumos cu verticala către Dumnezeu a originii și existenței acestui neam din Grădina Maicii Domnului pe care încă o locuiește.

ARHIVĂ LINGVISTICĂ