La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, păstrarea și cunoașterea zestrei imateriale este un obiectiv pentru membrii Colegiului Studențesc de Performanță Academică

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca luna noiembrie a adus o serie de activități cu ocazia Centenarului Marii Uniri, însă toate au fost cu mult timp înainte pregătite. Studenții din Colegiul Studențesc de Performanță Academică al Universității Babeș-Bolyai (director: Ilie Rad, scriitor și profesor universitar) au prezentat în fața comunității clujene proiecții de film, lansare de carte, expoziții foto, proiecte încadrate în direcția conturată cu ocazia Centenarului Marii Uniri pentru România Next 100 dar și spectacole folclorice cu Ansamblul de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului Studențesc de Performanță Academică.

Organizarea acestui Ansamblu tradițional s-a materializat la începutul toamnei acestui an, pornind de la organizarea în parteneriat cu Primăria, a unei serbări câmpenești la Baru Mare, pe Valea Streiului, în județul Hunedoara în vederea participării comunei la proiectul național Satele Unite ale României. Ansamblul își propune abordarea într-o manieră diferită a ceea ce cu toții numim folclor și joc popular, un scop major al acestui Ansamblu fiind culturalizarea folclorică și etnologică a publicului spectator. Ansamblul de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului Studențesc de Performanță Academică aduce în prim-plan jocul tradițional al feciorilor și al bătrânilor așa cum se juca și acum o sută sau două sute de ani, pus în scenă exemplar printr-o Suită de Frata, comună situată între Cluj-Napoca și Câmpia Turzii, care păstrează neîntinat muzica și pașii feciorilor, fetelor, barbaților și femeilor, așa cum acestea s-au format, printr-o simbioză între ritmurile și măsurile ungurești și cele românești care dau pașilor de Purtată sau celor de la Românește în ponturi din Suita de Frata originalitate și eleganță. La fiecare spectacol, instructorul-coregraf  Mircea Cenan și coordonatorul artistic Vlad Al. Toma, descriu jocurile care urmează,  menționează aspectele originale ale dansului pus în scenă și se descriu costumele populare.

Alături de Suita de Frata – emblema acestui Ansamblu – figurează Suită din Banat, un colaj de Ardelene și Brâuri cu un desen coregrafic special, Joc de Maramureș, Jiană de la Sibiu, Hațegană, Muierească – dans de fete specific Sălajului – și este în pregătire pentru memoria colectivă un Obicei de nuntă specific Sălajului. Ansamblul derulează și activitate de cercetare etnofolclorică, stabilește colaborări cu alte ansambluri, contribuie la complexitatea unui act cultural în Universitatea Babeș-Bolyai sau acolo unde este invitat și atrage studenți din Colegiul Studențesc de Performanță Academică (www.cspa-ubb.ro) pentru inițiere în jocul popular. Pornind cu devotament și pasiune, acest tânăr ansamblu contribuie la păstrarea identității naționale și a memoriei colective, fără de care o națiune se tranformă în popor.

 

România – un secol de la reîntregire

Anul 2018 aduce în sufletul tuturor românilor momentul astral al națiunii noastre, 1 Decembrie 1918, când idealul național a depășit orice graniță politică sau religioasă. Centeneraul Marii Uniri arată că patriotismul nu însemnă naționalism și că identitatea de neam și de limbă nu trebuie să aibă coordonate politice.

Într-un context social-politic nedemn pentru România celor o sută de ani, alături de multe alte insituții și organizații, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, sărbătorește Centenarul României Reîntregite prin activități ample, derulate de-a lungul întregului Centenar, organizate de către universitari și institutele de cercetare clujene dar și de studenți, cu suportul material și logistic al Universității Babeș-Bolyai.

În anul 2013, la inițiativa Rectoratului, se înființează pentru prima dată în România, Colegiul Studențesc de Performanță Academică, structură care reunește anual, prin concurs de admitere, studenți performanți de la toate facultățile Universității Babeș-Bolyai, punând la dispoziția celor selectați resurse materiale și financiare astfel încât din studenți performanți să devină studenți excelenți având la bază rechizitele cercetării-dezvoltării-inovării interdisciplinare. Colegiul Studențesc de Performanță Academică din Universitatea Babeș-Bolyai, de-a lungul anului 2018, sub titlul România – un secol de la reîntregire, a derulat activități academice prin care atât membrii cât și întreaga comunitate clujeană interesată au cunoscut elementele definitorii ale neamului nostru – portul, cîntectul, istoria – într-o lumină culturală care să rămână în memoria colectivă mult timp de acum încolo.

Cu anul universitar actual a început și cel mai mare proiect studențesc clujean destinat Centenarului Marii Uniri, organizat de Colegiul Studențesc de Performanță Academică. O parte dintre activități au fost destinate prezentului iar altele viitorului, sub titlul România Next 100. În 15 noiembrie s-a desfășurat unul dintre cele mai proeminente activități ale Colegiului din acest an când, sub marele titlu România – un secol de reîntregire, la scenă deschisă și într-un cadru festiv, Colegiul Studențesc de Performanță Academică a adus în fața comunității clujene ca zestre imaterială și frânturi din viața moșilor și strămoșilor noștri alături de lansarea volumului omagial Primul Război Mondial în memoria românilor din Sebeș, de Mihai-Octavian Groza (Editura Argonaut, 2018). Au luat cuvântul alături de autor, Mircea Abrudan, doctor în istorie, cercetător științific și Ioan Bolovan, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române și directorul Institutului de Istorie Națională al Academiei Române, filiala din Cluj-Napoca.

Dacă prezentul și viitorul se construiesc pe memorie, zestrea imaterială a poporului român a fost, de asemenea, expusă de către Ansamblul de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului Studențesc de Performanță Academică și de către invitați de seamă din Maramureșul istoric, Ansamblul Stejărelul din Valea Stejarului. Au fost expuse jocuri bătrânești (Suită de Frata, jud. Cluj), așa cum strămoșii le jucau în sat și în derularea cărora se observă lunga conviețuire între români și maghiari, elementele de csárdás îmbinându-se sistematic cu cele românești alături de jocul tradițional din județul Sălaj numit Muierească (joacă doar fetele) dar și Suită din Banat – Ardeleană și Brâu, unde, de asemenea, influențele sârbești sunt în simbioză cu cele românești, toate acestea arătând modul în care românii s-au născut, au crescut și au murit, lăsând urmași care să ducă mai departe această zestre a sufletului nostru. Invitați din Valea Stejarului, județul Maramureș, membrii Ansamblului Stejărelul, români tineri – semn că există urmași care să poarte zestrea – au adus pe scena clujeană port și jocuri neîntinate de valurile modernității iar soliștii Ansamblului de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului Studențesc de Performanță Academică, Denisa Pop și Anamaria Mihăilă-Lazăruț și-au prezentat culegerile de folclor realizate în mulți ani și cu multă dăruire. Evenimentul a dorit să aducă în fața publicului elemente din zestrea noastră imaterială, mai rar mediatizate, asociate cu un simbol al neuitării, cartea, cuvântul scris.