Mihail Gavril – Expoziția ,,Grăit-au cerurile și prin oamenii pământului”

Recunoscut pentru creațiile plastice de reprezentare a spiritualității și credinței atât românești, cât și din afara țării, Mihail Gavril este unul din pictorii contemporani de o mare și rară sensibilitate. Lucrările sale, cu o putermică încărcăcătură religioasă, vin în întâmpinarea  sințămintelor tuturor celor  credincioși față de Dumnezeul Atotputernic, față de Mântuitor și discipolii săi. Supranumit ,,pictorul călătorˮ, Mihail Gavril intră atât în spațiul cât și în timpul religios, în călătoriile sale urmărind,  sentimente și simboluri religioase, ajungând la profunzimi adânci  și detalii minuțioase.

Numeroasele sale expoziții din țară și din străinătate înmănunchiate într-un CV deosebit de bogat, premiile obținute de-a lungul timpului, precum și multitudinea de aprecieri critice favorabile care au fost scrise despre Mihail Gavril de-a lungul celor peste  patruzeci de ani de activitate creativă, îl recomanadă ca pe un pictor foarte dorit în expoziții, ca pe un artist care crează și transmite reale valori autentice.

De formație monumentalist, el a rămas atașat picturii clasice autohtone, fiind legat aproape ombilical de spațiul Bucovinean și al Moldovei de Nord, realizând numeroase restaurări de biserici,  cu precădere,  în această zonă,  iar pictura sa, pe care o percepe ca pe o menire de la Dumnezeu, integrează  picturi ale locurilor sfinte din țară și din călătoriile pe care le-a făcut în acest scop (Țara Sfântă, Grecia – Muntele Athos, Italia, Franța, Spania, Olanda, Elveția etc.) , ale mănăstirilor și catedralelor celebre pe care le-a vizitat în scopul imortalizării  și aducerii lor, pentru eternitate,  în spațiul plastic românesc, pentru că Mihail Gavril este și un redutabil patriot.

Expoziția de față  – ,,Grăit-au cerurile și prin oamenii pământuluiˮ –  în care, la primul contact, remarcăm cea de doua constanta reprezentativă a picturii lui Mihail Gavril – culoarea albastră -, ne duce automat cu gândul la albastrul Voronețului. Ideea credinței, a spiritualității existentă la poporul roman atât în cele văzute și trăite cât și în cele nevăzute, o regăsim în toate lucrările din expoziție. Lucrarea al cărui titlu l-am dat și expoziției noastre,  redă concomitant  spiritul acestei credințe și pe cel al Voronețului, prin scara urcării către ceruri, – scena biblică dintre cele două lumi -, pictorul consfințind  cu fervoare apostolică legătura indestructibilă dintre cele două  lumi.  Fiecare dintre aceste reprezentări au o istorie aparte, o poveste care a intrat în istoria artistului contribuind la devenirea și definirea sa în timp, întregind un portret artistic unic, al cărei dimensiune este străbătută de lumină, de caldă pioșenie,  de culoare , de infinit.

Este o onoare și o bucurie pentru Muzeul ,,Octavian Moșescu” din Râmnicu Sărat să înalțe pe simeze aceste lucrări  prin care Omenirea este chemată către Divinitate. Dorim ca prin această expoziție să transmitem publicului vizitator  încărcătura emoțională  necesară pentru a depăși încercările la care am fost supuși în acest an și  să avem puterea de a îndura suferința și de a accepta pierderile ireparabile pe care le-am avut în această iarnă tristă, când mulți dintre cei apropiați nouă au urmat Dumnezeiescul urcuș.  Ne îndreptăm privirile către  Cer, printre clopotele lui Mihail Gavril, căruia îi mulțumim pentru acest  frumos dar de sărbători!